GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 26:16 – een hemelse cursus

28-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

… want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal

Saulus van Tarsus werd op de weg naar Damascus geroepen en omstraald door een fel licht vanuit de hemel. Het was deze ene ontmoeting die zijn leven compleet omkeerde.

Veel minder bekend is dat dit Saulus eerste ontmoeting was met de opgestane Christus. Het is namelijk niet bij deze ene verschijning gebleven. Later in de Galaten-brief schrijft Paulus dat hij het Evangelie dat hij predikte, hoogstpersoonlijk van Christus zelf ontvangen en geleerd had (1:12).

Het is om deze reden dat Saulus na zijn roeping zich niet direct vervoegde bij de apostelen in Jeruzalem. Nee, hij vertrok naar Arabië om pas drie jaar later naar Jeruzalem te gaan (Gal.1:17). Onderwezen en bekwaam gemaakt door Christus zelf!

Delen: