GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:26 – de aeonische God

28-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

25 …. naar onthulling van een geheim, aeonische tijden verzwegen zijnde, 26 nu echter (…)  naar uitdrukkelijk bevel van de aeonische God

Aeonen (‘eeuwen’) spelen in de Schrift een grote rol. Het duidt op wereldtijden met een begin en einde. Het is daarom een misser dat bijbelvertalingen dit woord dikwijls weergeven met ‘eeuwigheid’. Fataal ook, want het ontneemt het zicht op Gods grote einddoel om “alles in allen” te worden (1Kor.15:28).

In bovenstaande passage is niet alleen sprake van “aeonische tijden” maar ook van “de aeonische God“. Zoals “aeonische tijden”, ’tijden van aeonen’ zijn, zo is de “aeonische God” de ‘God van de aeonen’. De wereldtijden zijn in zijn hand.

GOD was reeds “vóór de aeonen” (1Kor.2:7) en als Schepper van alle dingen is Hij ook de Ontwerper van “het plan der aeonen” (Ef.3:11). Ieder creatuur beschikt Hij en wijst Hij een plek toe. Op de juiste plaats en op de juiste tijd. Wat een GOD!!!

Delen: