GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:3 – geest versus vlees

29-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Zijn jullie zo dwaas? Jullie zijn begonnen in geest, worden jullie nu in vlees compleet gemaakt?

Enkele jaren eerder had Paulus in de landstreken van Galatië het goede bericht verteld van Gods genade. Geen boodschap van wat zij moesten doen maar van wat God heeft gedaan. En doet. En zal doen. Met vreugde hadden de Galaten dat bericht beaamd. En de geest Gods werkte krachtig te midden van hen.

Paulus was nadien vertrokken en andere predikers waren gekomen die de Galaten probeerden te judaïseren (2:14). Ze promootten de besnijdenis, de sabbat, e.d. Ze vertelden dat je niet rechtvaardig kunt leven buiten de wet om. Hoe dwaas was dat! Ooit begonnen de Galaten “in geest” (Gods werk) en nu zouden ze compleet worden “in vlees” (eigen werk)? Waar het vlees wordt geactiveerd en de mens aan het werk wordt gezet, daar zijn “de werken van het vlees” het onvermijdelijke resultaat. Hoererij, twist, jaloezie, zelfzucht, enz. (Gal.5:19-21).

Waar de mens echter alles verwacht van Gods genade, komt “de vrucht van de geest” tevoorschijn. Liefde namelijk, die zich uit in blijdschap, vrede, enz. (Gal.5:22). Dat is dan ook een vrucht, geen werk. Geproduceerd door geest, niet door vlees. En gefundeerd op genade, niet op wet.

Delen: