GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 4:6 – altijd in genade

01-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Het woord van jullie zij altijd in genade…

Paulus predikte “het goede bericht van Gods genade”. Gods reddende genade is immers verschenen aan alle mensen, dat wil zeggen: “de levende GOD is een Redder van alle mensen”! Dat is een feit en daarom een goed bericht.

Wat zou de uitwerking zijn van deze boodschap in de levens van degenen die dit geloven? Wat zou kenmerkend zijn voor hun houding en spreken? Het bovenstaande vers geeft daarop het logische antwoord. “Het woord van jullie zij altijd in genade…”.

Genade zou altijd de toon aangeven. Ook wanneer er wel eens ‘harde noten moeten worden gekraakt’. Zoals Gods genade overweldigend en overvloeiend is, zo mag in ons spreken die genade weerklinken! Niet af en toe, maar altijd!

Delen: