GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 15:16 – het vierde geslacht

03-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol.

Deze woorden vernam Abram van God, toen het nog decennia zou duren voordat hij, zoals beloofd, vader zou worden. Maar vervolgens zouden er nog eeuwen verstrijken alvorens het nageslacht het beloofde land in bezit zou nemen. Dat wordt op voorhand reeds gezegd. Waarom moest dat zo lang duren? Omdat “de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten” (de toenmalige bewoners van het land) niet eerder vol zou zijn.

De inbezitneming van het land in Jozua’s dagen was geen brute genocide, zoals bijbelcritici ons graag willen laten geloven. Het was behalve de inlossing van Gods belofte ook de voltrekking van een gericht vanwege de afschuwelijke praktijken die daar heersten. Maar eerst moest de maat vol zijn. De ongerechtigheid van de Amorieten bezoekt Hij pas in het vierde geslacht (vergl. Ex.20:5). Dat God zó lang wacht met ingrijpen, illustreert zijn lankmoedigheid.

Delen: