English blog
2013
  31-12-2013 op de drempel naar 2014
  31-12-2013 leer ons zo onze dagen tellen
  27-12-2013 vijanden van het Evangelie
  24-12-2013 Jezus’ geboorte en Pesach
  20-12-2013 waarom de één wel en de ander niet?
  19-12-2013 tot geloof komen?
  18-12-2013 Johannes 3 vers 16 & 17
  14-12-2013 GoedBericht in Deventer
  14-12-2013 de Bijbel serieus nemen?
  12-12-2013 ontbonden en met Christus zijn
  11-12-2013 waarom niet aan het hele volk verschenen?
  10-12-2013 getuigen & martelaren
  06-12-2013 loon?
  05-12-2013 onkundig over de ontslapenen?
  04-12-2013 valse getuigen?
  30-11-2013 pornografie en Matteüs 5:28
  27-11-2013 wettig van Christus
  22-11-2013 roemen in de verdrukkingen
  21-11-2013 GoedBericht wederom op Urk
  19-11-2013 Wie verscheen in de brandende braamstruik?
  17-11-2013 studiedag 8 december 2013
  16-11-2013 het eerste van alle geboden
  14-11-2013 de volheid van de natiën en Efraïm
  12-11-2013 hoezo zondigde satan?
  08-11-2013 de Eerste en de Laatste?
  05-11-2013 zijn christenen monotheïsten?
  30-10-2013 door geloof, niet door werken
  28-10-2013 de toorn Gods blijft op hem?
  26-10-2013 wat is inzicht?
  24-10-2013 zingeving?
  21-10-2013 eeuwige onzekerheid
  17-10-2013 locomotief of wagon?
  16-10-2013 om niet gerechtvaardigd (2)
  15-10-2013 om niet gerechtvaardigd
  14-10-2013 Paulus en de besluiten (4, slot)
  11-10-2013 de Noachitische geboden (3)
  10-10-2013 geen onthouding van diefstal en moord?
  09-10-2013 de besluiten van de apostelvergadering
  07-10-2013 het paard achter de wagen spannen
  05-10-2013 SGP-vrouw over Gods genade
  03-10-2013 het Goede Bericht op Urk
  03-10-2013 een Bijbel met blauwe letters
  02-10-2013 vier man vrijgesteld
  30-09-2013 Paulus’ reputatie in Jeruzalem
  24-09-2013 God doodt én…
  21-09-2013 de impact van één daad…
  20-09-2013 misbruikt bijbelgedeelte
  18-09-2013 Hij wil, Hij kan & Hij zal!
  17-09-2013 slechts enkelingen…
  13-09-2013 wat was Paulus doorn in het vlees?
  10-09-2013 goedbericht-iseren
  04-09-2013 een manke vergelijking
  03-09-2013 mijn persoonlijke Heer en Redder?
  02-09-2013 waarom besnijdenis-geschriften?
  31-08-2013 een dominee over de drie-eenheid
  27-08-2013 Paulus’ moeite met Jeruzalem
  26-08-2013 velen zwak en ziekelijk…
  22-08-2013 Jakobus & Paulus
  20-08-2013 een tweede genade
  16-08-2013 de waarheid maakt vrij
  14-08-2013 slimme mensen minder religieus…
  09-08-2013 gelovigen & ongelovigen
  06-08-2013 de verborgenheid van de Christus
  03-08-2013 kruisdragen
  31-07-2013 de aion der aion
  29-07-2013 de Heer verhogen en grootmaken?
  26-07-2013 boven vermogen?
  24-07-2013 beschaamd zullen staan…
  20-07-2013 mannelijk en vrouwelijk offer
  18-07-2013 vanwaar een vrouwelijk offerdier?
  16-07-2013 alle vlees is gras
  11-07-2013 Babylon = Babylon
  08-07-2013 hoererij in discussie
  06-07-2013 de schepping van satan een misser?
  04-07-2013 applaus van God
  03-07-2013 gediskwalificeerd?
  01-07-2013 exclusief
  26-06-2013 waakzaam in gebed
  25-06-2013 alsof jullie in de wereld leefden…
  23-06-2013 voelen of rekenen?
  19-06-2013 “de overige Schriften”
  18-06-2013 vlees & Geest
  14-06-2013 symphonie
  12-06-2013 handen samen, ogen dicht?
  11-06-2013 de vrucht van de Geest is liefde
  05-06-2013 het evangelie van jullie redding
  04-06-2013 ranking the stars
  30-05-2013 Zondag 7, vraag & antwoord 20
  28-05-2013 vindt Paulus weerklank in Rome?
  22-05-2013 toont Jesaja 53 een straffende God?
  21-05-2013 101 bommen en granaten…
  20-05-2013 zonder bloedstorting geen vergeving
  13-05-2013 bolwerken slechten
  11-05-2013 Zijn werk!
  09-05-2013 dankt in alles
  07-05-2013 toorn van God openbaar… waarin?
  03-05-2013 rekenschap of (ant-)Woord?
  30-04-2013 vorstelijke overwegingen
  26-04-2013 kerkelijke tucht??
  24-04-2013 de vrucht van de Geest
  22-04-2013 de rijke man en Lazarus
  18-04-2013 is God gehandicapt?
  17-04-2013 de voleinding der aeonen
  15-04-2013 gekmakende bijbelvertalingen
  13-04-2013 David mesjogge?
  09-04-2013 Titanic-gevoel
  08-04-2013 de zonde tegen de heilige Geest?
  06-04-2013 moet dat nou?
  03-04-2013 was God dood???
  01-04-2013 Geloven? Wie? Wat?
  29-03-2013 fatalistisch?
  27-03-2013 100% genade
  25-03-2013 wie gelóóft, heeft eeuw-ig leven
  21-03-2013 op welke datum stierf Jezus?
  21-03-2013 HOT item in Gorinchem
  19-03-2013 vijf broden werden…
  16-03-2013 tele-visie
  15-03-2013 Gods water over Gods akker
  13-03-2013 heden verwekt…?
  11-03-2013 de God des hemels
  06-03-2013 jaren en jaren
  01-03-2013 Judaïseren
  28-02-2013 zuur
  26-02-2013 nog eens: vervallen van de genade
  25-02-2013 GoedBericht-weekend in juni!
  21-02-2013 de Oude van dagen?
  20-02-2013 oude man op een wolk?
  19-02-2013 kan alleen God zonden vergeven?
  16-02-2013 shabbat shalom
  13-02-2013 waar geluk
  12-02-2013 antwoord geven
  09-02-2013 een hel voor hopeloze gevallen?
  07-02-2013 weer bereikbaar!
  06-02-2013 Melchizedek en Christus identiek?
  04-02-2013 Millennium & nieuwe schepping
  01-02-2013 troonsafstand
  30-01-2013 niet ontbinden maar vervullen
  28-01-2013 van ziele en van harte
  26-01-2013 de dwaasheid van het kruis
  23-01-2013 genade-pedagogiek
  20-01-2013 contacten in Weert
  19-01-2013 volijverig in goede werken
  16-01-2013 wat zijn Grieken?
  15-01-2013 herkenning in de hemel? (2)
  10-01-2013 herkenning in de hemel?
  09-01-2013 leer en leven
  07-01-2013 de ekklesia te Kolosse
  05-01-2013 al de apostelen
  03-01-2013 apostel = afgevaardigde
  02-01-2013 samenkomst in oosten des lands
2012
  31-12-2012 slotwoord
  27-12-2012 Stichting GoedBericht in 2012
  26-12-2012 DE God
  24-12-2012 Jezus’ geboortedag
  21-12-2012 min maal min is …
  19-12-2012 integer onderzoek van de Bijbel
  18-12-2012 de Schriften niet lezen maar ….
  13-12-2012 het einde der wereld?
  11-12-2012 tot jaloersheid wekken – hoe?
  03-12-2012 mijn heer
  02-12-2012 ontzag voor haar man
  30-11-2012 charisma
  23-11-2012 de eenheid van het geloof
  21-11-2012 de ekklesia als volwassen man
  20-11-2012 als het volmaakte komt…?
  16-11-2012 het uitzicht in 1Korinthe 13
  15-11-2012 luis in de pels
  14-11-2012 de 144.000 (2)
  13-11-2012 onbegrip over Alverzoening
  09-11-2012 de 144.000 (1)
  08-11-2012 waar is jullie geluk?
  07-11-2012 toch strijden?
  02-11-2012 doden of versterven?
  30-10-2012 waarom de duivel ‘Gods duivel’ is
  25-10-2012 vergeven of blij maken?
  24-10-2012 bij de beesten af
  23-10-2012 door pezen en banden ondersteund?
  21-10-2012 schaduw & het lichaam
  20-10-2012 PKN & Alverzoening
  17-10-2012 is de heilige Geest een persoon?
  16-10-2012 hoezo doelmisser?
  14-10-2012 Menno Haaijman over het boek Daniël
  13-10-2012 ja maar…
  11-10-2012 Gods stem verstaan…
  09-10-2012 wie negeert, regeert!
  06-10-2012 geen dogma’s op het Malieveld?
  04-10-2012 werd God verrast?
  29-09-2012 Is God een goede planner?
  28-09-2012 ieder in zijn eigen rangorde
  26-09-2012 de eerste opstanding
  22-09-2012 sophia – wat is wijsheid?
  18-09-2012 de wet in ons hart geschreven?
  12-09-2012 Lot-gevallen…
  11-09-2012 de mens ziet aan wat voor ogen is…
  07-09-2012 is God verantwoordelijk?
  04-09-2012 een weeffout?
  31-08-2012 kwaad maken over de wereld?
  29-08-2012 wie is de bruid?
  28-08-2012 verloren gaan… punt?
  24-08-2012 één ding
  22-08-2012 wie roemt…
  20-08-2012 goud!
  16-08-2012 een dominee over verzoening
  15-08-2012 Frans Bauer: in de Bijbel staat…
  14-08-2012 typologie
  11-08-2012 een dikke onvoldoende…
  08-08-2012 “buiten Mij NIEMAND!”
  06-08-2012 beren op de weg
  03-08-2012 doop mij met vuur?
  01-08-2012 brood breken
  30-07-2012 Johannes de Doper
  27-07-2012 louter vreugde en vrede?
  25-07-2012 wetteloos?
  23-07-2012 terugblik avond met David Sielaff
  20-07-2012 bedelbrieven
  19-07-2012 GoedBericht & YouTube
  18-07-2012 Joe Wong hoort het ‘evangelie’…
  16-07-2012 zeshonderd…duizend?
  14-07-2012 theologische hoogmoed
  13-07-2012 danken omdat we blij zijn?
  12-07-2012 verzonnen bewijsmateriaal…
  11-07-2012 God = plaatser
  10-07-2012 alles is voorbestemd
  09-07-2012 geënt op de olijfboom
  06-07-2012 Paulus: Latijns én Grieks
  05-07-2012 de allerlaatste apostel
  04-07-2012 David Sielaff in Nederland
  03-07-2012 heerszucht
  30-06-2012 met Hem verschijnen in heerlijkheid
  29-06-2012 Nog eens: Handelingen 28:28
  27-06-2012 schuldencrisis
  23-06-2012 terechtwijzing?
  20-06-2012 hoezo “onnaspeurlijk”?
  19-06-2012 ontwikkelingen in het Midden Oosten
  17-06-2012 de toekomst van satan
  16-06-2012 een licht op mijn pad
  13-06-2012 wat is trouwen?
  12-06-2012 wat is ‘hoererij’?
  06-06-2012 weinigen uitverkoren…
  05-06-2012 GoedBericht Bijbelstudies in Rijnsburg
  03-06-2012 weet gij niet dat…?
  01-06-2012 adept van zijn vader
  01-06-2012 wat is nuttig?
  31-05-2012 alles is geoorloofd…
  29-05-2012 wat leidt tot ‘bekering’?
  28-05-2012 bekering?
  26-05-2012 Paulus & het Koninkrijk Gods
  24-05-2012 Lucas versus Paulus?
  23-05-2012 Paulus’ bezoek aan Petrus
  22-05-2012 is Christus gedeeld?
  21-05-2012 de twee, één gemaakt
  18-05-2012 de Heer waardig wandelen
  16-05-2012 christenen verlegen met hemelvaart
  14-05-2012 eeuwige straf in het RD
  12-05-2012 Paulus & de waterdoop
  10-05-2012 wat is “dopen voor de doden”?
  09-05-2012 wereldgelijkvormigheid
  03-05-2012 …. en heeft onder ons getabernakeld
  02-05-2012 terugblik debat hemel & hel
  27-04-2012 tegen de stroom in
  26-04-2012 eenzaam, niet gefrustreerd
  25-04-2012 de derde hemel
  23-04-2012 een gouden tip van Johan Cruyff
  21-04-2012 debat – debacle
  19-04-2012 een maand later…
  13-04-2012 niet alleen liefde? (Chan 7)
  12-04-2012 hypocriet oordeel (Chan 6)
  11-04-2012 donderpreek op de Areopagus? (Chan 5)
  09-04-2012 U mag het zeggen… (Chan 4)
  06-04-2012 Gods toorn gestild? (Chan 3)
  04-04-2012 stiekem blij met de hel? (Chan 2)
  03-04-2012 ‘bestaat de hel?’ van Francis Chan (1)
  02-04-2012 in memoriam: Jaap. G. Fijnvandraat
  31-03-2012 waar hun worm niet sterft
  30-03-2012 een verwijt als boemerang
  29-03-2012 vroeg in de morgen
  28-03-2012 éénmaal sterven, daarna het oordeel
  26-03-2012 waarom zou ik geloven als…?
  23-03-2012 andere schapen, niet van deze stal
  21-03-2012 Van Rhee’s onbedoelde aanbeveling
  20-03-2012 Groot Nieuws Radio
  18-03-2012 terugblik studiedag 18 maart 2012
  15-03-2012 Abraham gezien?
  13-03-2012 Groot Nieuws over Alverzoening…
  12-03-2012 mijn Heer en mijn God!
  09-03-2012 gij zult rust vinden
  08-03-2012 gehoorzaamheid van geloof
  05-03-2012 het Evangelie … een mededeling
  01-03-2012 de poel des vuurs
  29-02-2012 goodbye!
  28-02-2012 vrijmoedig over GOD!
  23-02-2012 wat telt?
  22-02-2012 bidden… voor wat?
  18-02-2012 openbare voorbede?
  17-02-2012 don’t worry, be happy!
  16-02-2012 waarom voorbede?
  14-02-2012 het woord der waarheid recht snijden
  13-02-2012 alles heeft cohesie in Hem
  11-02-2012 vier melaatsen
  10-02-2012 gratis!
  09-02-2012 wat iedereen moet weten!
  08-02-2012 Jezus aanbidden?
  07-02-2012 aanbidden?
  05-02-2012 hoe kon Jezus al die wonderen doen?
  04-02-2012 tóch opgestaan uit eigen kracht?
  03-02-2012 stond Jezus op in eigen kracht?
  02-02-2012 “de maagd zal zwanger worden”
  01-02-2012 onwankelbaar
  31-01-2012 wel gegrond en standvastig
  27-01-2012 religie versus Jezus
  25-01-2012 ‘genade alleen’, gevaarlijk?
  24-01-2012 to be or not to be?
  23-01-2012 genezing onder haar vleugelen
  21-01-2012 de onthulling van het beeld
  20-01-2012 Hij was eer dan ik
  18-01-2012 homosexuele identiteit?
  17-01-2012 werkstuk godsdienst…
  16-01-2012 “die bij God is”
  14-01-2012 Nog eens: eerstgeborene van elk schepsel
  13-01-2012 overschaduwd in de moederschoot
  12-01-2012 het struikelblok: de Zoon van God
  09-01-2012 niemand heeft ooit God gezien
  06-01-2012 zijn JAHWEH en Jezus Dezelfden?
  05-01-2012 de wet… een schaduw
  04-01-2012 claimde Jezus God te zijn?
  03-01-2012 personificatie
  02-01-2012 een vreemd citaat in Hebreeën 1