English blog
2012
  31-12-2012 slotwoord
  27-12-2012 Stichting GoedBericht in 2012
  26-12-2012 DE God
  24-12-2012 Jezus’ geboortedag
  21-12-2012 min maal min is …
  19-12-2012 integer onderzoek van de Bijbel
  18-12-2012 de Schriften niet lezen maar ….
  13-12-2012 het einde der wereld?
  11-12-2012 tot jaloersheid wekken – hoe?
  03-12-2012 mijn heer
  02-12-2012 ontzag voor haar man
  30-11-2012 charisma
  28-11-2012 verloochenen?
  23-11-2012 de eenheid van het geloof
  21-11-2012 de ekklesia als volwassen man
  20-11-2012 als het volmaakte komt…?
  16-11-2012 het uitzicht in 1Korinthe 13
  15-11-2012 luis in de pels
  14-11-2012 de 144.000 (2)
  13-11-2012 onbegrip over Alverzoening
  09-11-2012 de 144.000 (1)
  08-11-2012 waar is jullie geluk?
  07-11-2012 toch strijden?
  02-11-2012 doden of versterven?
  30-10-2012 waarom de duivel ‘Gods duivel’ is
  25-10-2012 vergeven of blij maken?
  24-10-2012 bij de beesten af
  23-10-2012 door pezen en banden ondersteund?
  21-10-2012 schaduw & het lichaam
  20-10-2012 PKN & Alverzoening
  17-10-2012 is de heilige Geest een persoon?
  16-10-2012 hoezo doelmisser?
  14-10-2012 Menno Haaijman over het boek Daniël
  13-10-2012 ja maar…
  11-10-2012 Gods stem verstaan…
  09-10-2012 wie negeert, regeert!
  06-10-2012 geen dogma’s op het Malieveld?
  04-10-2012 werd God verrast?
  29-09-2012 Is God een goede planner?
  28-09-2012 ieder in zijn eigen rangorde
  26-09-2012 de eerste opstanding
  22-09-2012 sophia – wat is wijsheid?
  18-09-2012 de wet in ons hart geschreven?
  12-09-2012 Lot-gevallen…
  11-09-2012 de mens ziet aan wat voor ogen is…
  07-09-2012 is God verantwoordelijk?
  04-09-2012 een weeffout?
  31-08-2012 kwaad maken over de wereld?
  29-08-2012 wie is de bruid?
  28-08-2012 verloren gaan… punt?
  24-08-2012 één ding
  22-08-2012 wie roemt…
  20-08-2012 goud!
  16-08-2012 een dominee over verzoening
  15-08-2012 Frans Bauer: in de Bijbel staat…
  14-08-2012 typologie
  11-08-2012 een dikke onvoldoende…
  08-08-2012 “buiten Mij NIEMAND!”
  06-08-2012 beren op de weg
  03-08-2012 doop mij met vuur?
  01-08-2012 brood breken
  30-07-2012 Johannes de Doper
  27-07-2012 louter vreugde en vrede?
  25-07-2012 wetteloos?
  23-07-2012 terugblik avond met David Sielaff
  20-07-2012 bedelbrieven
  19-07-2012 GoedBericht & YouTube
  18-07-2012 Joe Wong hoort het ‘evangelie’…
  16-07-2012 zeshonderd…duizend?
  14-07-2012 theologische hoogmoed
  13-07-2012 danken omdat we blij zijn?
  12-07-2012 verzonnen bewijsmateriaal…
  11-07-2012 God = plaatser
  10-07-2012 alles is voorbestemd
  09-07-2012 geënt op de olijfboom
  06-07-2012 Paulus: Latijns én Grieks
  05-07-2012 de allerlaatste apostel
  04-07-2012 David Sielaff in Nederland
  03-07-2012 heerszucht
  30-06-2012 met Hem verschijnen in heerlijkheid
  29-06-2012 Nog eens: Handelingen 28:28
  27-06-2012 schuldencrisis
  23-06-2012 terechtwijzing?
  20-06-2012 hoezo “onnaspeurlijk”?
  19-06-2012 ontwikkelingen in het Midden Oosten
  17-06-2012 de toekomst van satan
  16-06-2012 een licht op mijn pad
  13-06-2012 wat is trouwen?
  12-06-2012 wat is ‘hoererij’?
  06-06-2012 weinigen uitverkoren…
  05-06-2012 GoedBericht Bijbelstudies in Rijnsburg
  03-06-2012 weet gij niet dat…?
  01-06-2012 adept van zijn vader
  01-06-2012 wat is nuttig?
  31-05-2012 alles is geoorloofd…
  29-05-2012 wat leidt tot ‘bekering’?
  28-05-2012 bekering?
  26-05-2012 Paulus & het Koninkrijk Gods
  24-05-2012 Lucas versus Paulus?
  23-05-2012 Paulus’ bezoek aan Petrus
  22-05-2012 is Christus gedeeld?
  21-05-2012 de twee, één gemaakt
  18-05-2012 de Heer waardig wandelen
  16-05-2012 christenen verlegen met hemelvaart
  14-05-2012 eeuwige straf in het RD
  12-05-2012 Paulus & de waterdoop
  10-05-2012 wat is “dopen voor de doden”?
  09-05-2012 wereldgelijkvormigheid
  03-05-2012 …. en heeft onder ons getabernakeld
  02-05-2012 terugblik debat hemel & hel
  27-04-2012 tegen de stroom in
  26-04-2012 eenzaam, niet gefrustreerd
  25-04-2012 de derde hemel
  23-04-2012 een gouden tip van Johan Cruyff
  21-04-2012 debat – debacle
  19-04-2012 een maand later…
  13-04-2012 niet alleen liefde? (Chan 7)
  12-04-2012 hypocriet oordeel (Chan 6)
  11-04-2012 donderpreek op de Areopagus? (Chan 5)
  09-04-2012 U mag het zeggen… (Chan 4)
  06-04-2012 Gods toorn gestild? (Chan 3)
  04-04-2012 stiekem blij met de hel? (Chan 2)
  03-04-2012 ‘bestaat de hel?’ van Francis Chan (1)
  02-04-2012 in memoriam: Jaap. G. Fijnvandraat
  31-03-2012 waar hun worm niet sterft
  30-03-2012 een verwijt als boemerang
  29-03-2012 vroeg in de morgen
  28-03-2012 éénmaal sterven, daarna het oordeel
  26-03-2012 waarom zou ik geloven als…?
  23-03-2012 andere schapen, niet van deze stal
  21-03-2012 Van Rhee’s onbedoelde aanbeveling
  20-03-2012 Groot Nieuws Radio
  18-03-2012 terugblik studiedag 18 maart 2012
  15-03-2012 Abraham gezien?
  13-03-2012 Groot Nieuws over Alverzoening…
  12-03-2012 mijn Heer en mijn God!
  09-03-2012 gij zult rust vinden
  08-03-2012 gehoorzaamheid van geloof
  05-03-2012 het Evangelie … een mededeling
  01-03-2012 de poel des vuurs
  29-02-2012 goodbye!
  28-02-2012 vrijmoedig over GOD!
  23-02-2012 wat telt?
  22-02-2012 bidden… voor wat?
  18-02-2012 openbare voorbede?
  17-02-2012 don’t worry, be happy!
  16-02-2012 waarom voorbede?
  14-02-2012 het woord der waarheid recht snijden
  13-02-2012 alles heeft cohesie in Hem
  11-02-2012 vier melaatsen
  10-02-2012 gratis!
  09-02-2012 wat iedereen moet weten!
  08-02-2012 Jezus aanbidden?
  07-02-2012 aanbidden?
  05-02-2012 hoe kon Jezus al die wonderen doen?
  04-02-2012 tóch opgestaan uit eigen kracht?
  03-02-2012 stond Jezus op in eigen kracht?
  02-02-2012 “de maagd zal zwanger worden”
  01-02-2012 onwankelbaar
  31-01-2012 wel gegrond en standvastig
  27-01-2012 religie versus Jezus
  25-01-2012 ‘genade alleen’, gevaarlijk?
  24-01-2012 to be or not to be?
  23-01-2012 genezing onder haar vleugelen
  21-01-2012 de onthulling van het beeld
  20-01-2012 Hij was eer dan ik
  18-01-2012 homosexuele identiteit?
  17-01-2012 werkstuk godsdienst…
  16-01-2012 “die bij God is”
  14-01-2012 Nog eens: eerstgeborene van elk schepsel
  13-01-2012 overschaduwd in de moederschoot
  12-01-2012 het struikelblok: de Zoon van God
  09-01-2012 niemand heeft ooit God gezien
  06-01-2012 zijn JAHWEH en Jezus Dezelfden?
  05-01-2012 de wet… een schaduw
  04-01-2012 claimde Jezus God te zijn?
  03-01-2012 personificatie
  02-01-2012 een vreemd citaat in Hebreeën 1
2011
  31-12-2011 jaarwisseling 2011/2012
  30-12-2011 eerstgeborene van elk schepsel
  29-12-2011 weest dankbaar
  28-12-2011 de Godheid van Christus
  24-12-2011 geboren vlak voor Pesach…
  23-12-2011 heilige grond
  21-12-2011 Gods Zoon in kracht
  19-12-2011 het woord werd vlees
  16-12-2011 geslacht vanaf de nederwerping der wereld
  15-12-2011 zeventig palmbomen
  14-12-2011 geen 66 Bijbelboeken!
  13-12-2011 Oude Testament of Tenach?
  12-12-2011 wie is “de enige waarachtige God”?
  10-12-2011 Jezus IS jouw Redder!
  06-12-2011 … niet alles is nuttig
  04-12-2011 Gods Ikoon
  03-12-2011 één GOD of drieënig?
  02-12-2011 één GOD
  02-12-2011 Evangelie versus christenheid
  30-11-2011 dank je zorgen weg
  28-11-2011 GoedBericht op Facebook
  25-11-2011 ‘GoedBericht.nl predikt dwaalleer’
  23-11-2011 het geboortekaartje van de wereld
  19-11-2011 in zes dagen… wat?
  19-11-2011 het boek van de hemel en de aarde
  17-11-2011 Paulus’ laatste toespraak in Jeruzalem
  16-11-2011 lakmoesproef
  14-11-2011 er staat wat er staat
  11-11-2011 naar de natien gezonden
  09-11-2011 Handelingen 28 vers 28
  08-11-2011 seks vóór het huwelijk
  06-11-2011 het offerfeest van de moslims
  05-11-2011 als koning heersen in het leven
  04-11-2011 exact 2000 jaar?
  03-11-2011 een eerste gebod in belofte
  01-11-2011 zeven miljard mensen
  31-10-2011 verbittert uw kinderen niet
  28-10-2011 opvoeden: wet of onderwijzing?
  27-10-2011 negatief over psychologen?
  24-10-2011 gefeminiseerde kerk
  22-10-2011 heitje zonder karweitje
  21-10-2011 wie is een Jood?
  19-10-2011 geen pardon kennen
  18-10-2011 Gods high five
  17-10-2011 de wet kwam 430 jaar later…
  15-10-2011 neurocalvinist Swaab
  13-10-2011 “het einde der wet”
  12-10-2011 ANBI controle Stichting GoedBericht
  11-10-2011 zonder bloedstorting geen vergeving?
  10-10-2011 als vergeving bevrijding wordt…
  07-10-2011 charismatische fraude
  06-10-2011 geen zondaars meer!
  05-10-2011 vergeving of rechtvaardiging?
  01-10-2011 wat ik niet wil doe ik…
  01-10-2011 anti-Palestijns?
  29-09-2011 felix culpa
  28-09-2011 Palestijnen = Filistijnen?
  26-09-2011 deelhebben aan het Evangelie
  24-09-2011 perikelen rond Palestina
  23-09-2011 “geheiligd in zijn vrouw”
  21-09-2011 “onze geliefde broeder Paulus”
  20-09-2011 apostelen in de ekklesia
  19-09-2011 GoedBericht goes English
  17-09-2011 het bereik van GoedBericht
  16-09-2011 vredesregeling voor Jeruzalem
  15-09-2011 het teken van de Zoon des Mensen
  14-09-2011 NIET als een dief in de nacht
  13-09-2011 wanneer begint de dag des Heren?
  09-09-2011 vurig debat?
  08-09-2011 Jona – duif
  07-09-2011 Tarsis en Jafo
  04-09-2011 Ninevé ondersteboven
  03-09-2011 met Hem verschijnen in heerlijkheid
  02-09-2011 “weggerukt tot God en Zijn troon”
  01-09-2011 in de hemel óf op aarde?
  31-08-2011 Jakob schilt takken
  30-08-2011 de staf zwaaien
  27-08-2011 de spin & het web
  26-08-2011 de krenkingen niet toerekenend
  25-08-2011 in leven en sterven…
  24-08-2011 secundair?
  23-08-2011 “de enige waarachtige God”
  19-08-2011 Adullam & het Eikendal
  18-08-2011 de eunuch uit Ethiopië
  17-08-2011 elkaar onderdanig
  16-08-2011 het realisme van Prediker
  15-08-2011 genade = niks doen?
  12-08-2011 hoezo hindernissen?
  11-08-2011 Every Knee Will Bow!
  10-08-2011 het geloof… door Hem
  09-08-2011 gebrek aan zelfvertrouwen?
  08-08-2011 een dwaalleer?
  06-08-2011 op zoek naar fouten in de Bijbel
  05-08-2011 studies in de komende maand
  04-08-2011 welkom in Paulus’ woning!
  03-08-2011 de ekklesia ten huize van…
  30-07-2011 Herman Finkers over de hemel
  29-07-2011 het geloof is de aanname…
  21-07-2011 na zesduizend jaar…
  20-07-2011 satan óf de vorst van Tyrus?
  18-07-2011 Genesis 1 – de wateren boven het uitspansel (IV)
  15-07-2011 Genesis 1 letterlijk? (III) – de aarde
  13-07-2011 Genesis 1 letterlijk? (II) – het uitspansel
  12-07-2011 Genesis 1 letterlijk? (I) – de dagen
  09-07-2011 foutje in Hebr.9:4?
  08-07-2011 geen boeken van Mozes?
  08-07-2011 Onanie?
  07-07-2011 het vertelperspectief in Genesis 1
  05-07-2011 Rob Bell en universalisme
  04-07-2011 in memoriam: Andries Keizer
  02-07-2011 conflict geloof & wetenschap
  30-06-2011 “niet vele wijzen”
  29-06-2011 van God los
  28-06-2011 theologisch doolhof
  27-06-2011 in memoriam: Heere Heeresma
  25-06-2011 een ‘vrije wil’?
  24-06-2011 laat u verzoenen?
  23-06-2011 verzoenen = veranderen
  20-06-2011 onze keuze óf verkiezing?
  18-06-2011 Love Wins, Rob Bell
  15-06-2011 omkomen in de woestijn
  11-06-2011 predikant over zondagsheiliging
  10-06-2011 bozen of gelovigen weggerukt?
  08-06-2011 vreemde snuiters
  01-06-2011 picknick of wedloop?
  27-05-2011 de vrede van God
  26-05-2011 heilig, heiliger, heiligst & genade!
  24-05-2011 charisma
  20-05-2011 21 mei, dag des oordeels?
  19-05-2011 taalverloedering
  17-05-2011 dag tegen homofobie
  16-05-2011 gave vragen
  15-05-2011 de verzamelde geschriften
  13-05-2011 gaven gegeven totdat
  12-05-2011 christusbeeld in de tuin?
  11-05-2011 ‘De grote toekomst…’ opnieuw uitgegeven!
  10-05-2011 Christus heeft de ekklesia lief
  07-05-2011 GOD is GOD
  06-05-2011 sexuele identiteit en zo
  05-05-2011 échte rijkdom
  04-05-2011 de dood teniet doen, wat is dat?
  02-05-2011 genade-boodschap gevaarlijk…
  29-04-2011 opname in 2012?
  28-04-2011 profeteren nu?
  27-04-2011 ons geloof – Zijn prestatie
  26-04-2011 de tweede generatie
  25-04-2011 leven uit de rots
  23-04-2011 hoge kijkcijfers voor ‘evangelie’
  22-04-2011 “ter plaatse, waar Hij gekruisigd was”
  21-04-2011 witte donderdag of 17 Nisan?
  20-04-2011 ‘laatste avondmaal op woensdag’
  19-04-2011 15 Nisan
  18-04-2011 14 Nisan
  16-04-2011 grafstemming
  15-04-2011 boos op God
  14-04-2011 10 Nisan
  13-04-2011 wat is een ongelovige?
  12-04-2011 hoererij
  11-04-2011 genade bewijzen
  31-03-2011 bijzondere vondst uit 1-ste eeuw
  21-03-2011 “de tijd des levens”?
  18-03-2011 vragen over ‘de afscheidingsmuur’
  01-03-2011 ‘alverzoeners’?
  21-02-2011 nijlpaarden in het kippenhok
  06-02-2011 spanningsveld of kortsluiting?
  28-01-2011 radio-quizje en Jeane Dixon
  23-01-2011 nog eens: Hebreeuws
  21-01-2011 Grieks of Hebreeuws denken?
  14-01-2011 het kortste vers in de Bijbel
  08-01-2011 Beveiligd: de hemel in het midden (test)
  06-01-2011 de wet van Mozes primitief…
  02-01-2011 “het uitspansel in het midden” (II)
  02-01-2011 “het uitspansel in het midden” (I)