GoedBericht.nl logo
English Blog

‘de enige hoop’ van Hawking

20-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

De beroemde wetenschapper Stephen Hawking geeft de mensheid op aarde nog zo’n duizend jaar. Het krantenbericht melde het volgende:

Volgens kosmoloog en natuurkundige Stephen Hawking heeft het menselijk ras nog maar duizend jaar op deze planeet voordat het uitsterft. Dat zei hij tijdens een toespraak bij Oxford Union, schrijft The New York Post. (…)

Volgens Hawking zijn de grootste boosdoeners op dit moment de vooruitgang en in de technologie, de steeds groter wordende kans op een nucleaire oorlog en de gevaren van de klimaatverandering. Onze enige hoop is volgens hem een andere planeet vinden waar we kunnen leven.

,,We moeten de ruimte in blijven gaan voor de toekomst van de mensheid”, zei Hawking. De 74-jarige kosmoloog moedigde studenten dan ook aan om ,,nieuwsgierig te blijven”en herinnerde hen om ,,naar de sterren te kijken en niet naar je voeten”.

Toen ik de kop boven het artikel las, was mijn eerste gedachte dat Hawking misschien kennis had genomen van de Bijbelse profetie. Op grond daarvan weten we immers dat na de huidige boze aeon het Millennium zal aanvangen. Dat zijn de duizend jaren waarin de diabolos gebonden zal zijn en de volkeren niet zal kunnen verleiden. Vervolgens zullen hemel en aarde verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In die zin komt Hawkings prognose met nog zo’n duizend jaar voor de mensheid op aarde, dicht in de buurt van de profetie.

Maar daar houdt de overeenkomst tussen Hawking en profetie dan ook zo’n beetje op. Want de limiet van duizend jaren in de Schriften, staat volkomen los van menselijke technologie, nucleaire dreiging en klimaatverandering. De oplossing voor de mensheid komt ook niet door de hemel te bestormen. Integendeel, met die gedachte ontspoorde de mensheid juist, toen men in zich Babel voornam een toren te maken waarvan het opperste de hemel zou bereiken. Babels staat sindsdien haaks op Bijbels. Niet de mensheid klimt op naar de hemel, maar de hoop is gevestigd op de hemel die naar de aarde komt. Slechts een Goddelijke interventie in het wereldgebeuren, zal de mensheid behoeden voor het dreigende onheil.

We kijken als Hawking omhoog, zeker! Maar niet door door onze hoop te vestigen op het menselijk vernuft en kunnen. Onze enige hoop en verwachting is niet het vinden van een andere planeet, maar Gods verzekering van een nieuwe wereld, waarvan Hijzelf “de Ontwerper en Bouwmeester is”.

engels

Delen: