GoedBericht.nl logo
English Blog

te midden van de hemelsen*

09-06-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Het Griekse woord voor ‘hemel’ is OURANOS. Deze term is afgeleid van woorden die ‘zien naar boven’ betekenen. Het duidt op het hemelruim boven ons.

Engelen en hemelse wezens zijn maar geen kleutertjes met vleugels. Zo’n soort voorstelling is middeleeuws. De Bijbel kent trouwens helemaal geen engelen met vleugels. De Bijbel spreekt van realiteiten waar we op aarde geen idee van hebben. Tegenwoordig zou men spreken van ‘buitenaardse beschavingen’.

engelen

Het woord ‘engel’ is een wat misleidend vertaalwoord. Want het suggereert dat het een hemelbewoner betreft terwijl dat niet perse het geval is. Het woord ‘engel’ betekent gewoon boodschapper. In Jakobus (2:25) worden de verspieders in het huis van Rachab ook ‘engelen’ genoemd. In de NBG-vertaling wordt dit terecht weergegeven als ‘boodschappers’. Maar waarom wordt elders het vertaalwoord ‘engel’ gehandhaafd?

Niet iedere hemelbewoner is een boodschapper. Slechts hemelbewoners die een koeriersfunktie vervullen worden aangeduid als ‘engel’. Engelen zijn Gods PTT, om zo te zeggen. Het aantal hemelbewoners zou wel eens een veelvoud kunnen zijn van het aantal ‘engelen’.

In Openbaring 5:11 lezen we van tienduizenden tienduizendtallen van engelen rondom de Troon. Omgerekend komt dit neer op honderden miljoenen hemelse boodschappers!

op-hemels

In Johannes 3:12 wordt gesproken van “het aardse” en “het hemelse”. In de grondtekst is sprake van “op-aardse” en “op-hemelse” zaken, d.w.z. aangelegenheden die zich op aarde afspelen en parallel daarmee, zaken die op-hemels zijn. Wij zijn gewend aan de uitdrukking “in de hemel”. Maar de Schrift spreekt óók van ‘op-hemelse’ zaken. Hebben we dan te denken aan zaken en wezens op hemellichamen? [Zie ook Filippi 2:10 en 1Korinthe 15:40]

hemelse gewesten?

Vijf keer is er in de Efeze-brief sprake van “temidden van de hemelsen”. De NBG-vertaling luidt “in de hemelse gewesten” maar het woord ‘gewesten’ is een toevoeging. Letterlijk weergegeven is hier sprake van “te midden van de op-hemelsen”.

rangen en standen

In Efeze 1:20,21 wordt gesproken van overheden, machten, krachten en heerschappijen te midden van de [op-]hemelsen. Zoals er rangen en standen zijn van velerlei aard op aarde, zó is dit eveneens het geval in het hemelruim boven ons. Of moeten we zeggen: op hemellichamen?

vijanden te midden van de hemelsen

Uit Efeze 6:12 blijkt dat er ook vijandige overheden en machten zijn te midden van de [op-]hemelsen. Achter de schermen beheersen zij de atmosfeer op aarde. Op onzienlijke wijze opereren zij en beïnvloeden zij de mensen. Efeze 2:2 spreekt van “de macht de lucht, van de geest die thans werkzaam is in de zonen van de ongehoorzaamheid”. Ongemerkt wordt de mensheid beïnvloed door geestelijke machten. Zij zijn de werkelijke opinie-leiders.

onmetelijk zendingsterrein…

In Efeze 2:6,7 wordt gezegd van gelovigen dat zij samen zitten met Christus te midden van de [op-]hemelsen. Dat is hun officiële positie. Met het oog waarop? Om in de nog komende aeonen de overweldigende rijkdom van Gods genade aldaar te gaan tentoonstellen. Israël zal op aarde het kanaal van zegen zijn voor de volkerenwereld. De ekklesia (gemeente, uitroepsel) die Christus’ lichaam is, is bestemd om tot een zegen te zijn voor gans het heelal en al haar bewoners!

In Kolosse 1:20 lezen we dat eens ALLES, op aarde maar ook in de hemelen weder[zijds] met God verzoend zal zijn. Ook in de hemelen zal er geen vijandig wezen overblijven. Dát en niet minder is de kracht en potentie van het bloed van het kruis waardoor God vrede maakt!


* bovenstaande blog zijn aantekeningen van een Bijbelstudie gehouden op 16 december 1999

engels HB

Delen: