GoedBericht.nl logo
English Blog

de afstand Olijfberg – Jeruzalem

05-05-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Jezus voer ten hemel vanaf de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem. Het is dezelfde berg waar zijn voeten ook zullen staan wanneer Hij zal wederkomen om in Jeruzalem zijn troon op te richten (Zach.14:4). Oftewel om de troon van David te herstellen (Hand.1:6). Lucas vermeldt in zijn verslag in het boek Handelingen wat de afstand is tussen de Olijfberg vanwaar Jezus hen verliet en de stad Jeruzalem waar zij zouden wachten op de vervulling van de belofte.

Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.
-Handelingen 1:12-

2000 el

Nergens in de Bijbel wordt expliciet vermeldt hoelang een sabbatsreis is. De afstand wordt als bekend verondersteld. De Joodse traditie is inderdaad éénduidig in het antwoord daarop: een sabbatsreis is een afstand van 2000 el, d.w.z. van ongeveer een (kleine) kilometer. Dit is een boeiend gegeven. Want deze afstand wordt namelijk ook genoemd wanneer het volk Israël door de Jordaan trekt om het beloofde land in te gaan. De instructie van Jozua was dat eerst de ark van het verbond de Jordaan zou bereiken en dat het volk de ark zou navolgen. Op een afstand van 2000 el (Joz.3:4). Dan lezen we dat zodra de priesters die de ark droegen het water van de Jordaan raakten, er een weg gecreëerd werd zodat het volk droogvoets door de Jordaan kon trekken. Vanaf de plaats Adam, ergens ver weg, kwam de Jordaan droog te liggen (Jozua 3:16).

Israël volgt haar Messias op afstand

Deze geschiedenis van de doortocht door de Jordaan is een schitterende illustratie hoe Christus (gesymboliseerd in de ark van het verbond) een weg vrijmaakt door de dood heen. De dood wordt (zoals zo vaak) uitgebeeld in de Jordaan. Voor allen sinds Adam is er een weg gecreëerd, dwars door de dood! En jazeker, het volk Israël zal haar Messias volgen… zij het op afstand. Israël mag dan tot op vandaag vijandig staan tegenover het Evangelie van de opgewekte Messias, de belofte is niettemin dat ze Hem zal volgen. Hosea 6:1-3 zegt dat het volk Israël “na twee dagen” en “op de derde dag” nieuw leven zal ontvangen en zal herrijzen. En dat de HERE dan tot hen zal komen. Volgens Petrus duiden deze dagen op millennia: 2000 jaren (2Petr.3:8).

de afstand Olijfberg – Jeruzalem: een belofte!

De afstand tussen de ark (=Christus) en het volk Israël bij de doortocht door de Jordaan is dezelfde afstand als tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Is dat niet prachtig?! De Olijfberg als de berg waar de Heer het aardse toneel verliet en Jeruzalem als de stad van de grote Koning. Hoever zijn beide heilsfeiten van elkaar verwijderd? Hoelang zal het duren dat Hij die zich onttrok aan onze ogen, zijn troon zal vestigen in Jeruzalem? Wanneer zal Israël definitief het Beloofde Land ingaan? De sabbatsreis tussen de Olijfberg en Jeruzalem verschaft in het verborgene, ons het antwoord! Wat een geweldige verwachting om, terwijl we kunnen vaststellen dat de termijn van 2000 jaar aan het verstrijken is, onze ogen te richten op Hem die spoedig komt!

Delen: