GoedBericht.nl logo
English Blog

wegnemen of oprapen?

21-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.
-Johannes 15:2 NBG51-

In Johannes 15 gebruikt Jezus de bekende metafoor van de wijnstok en de ranken. Hij noemt drie soorten ranken:
1. een rank die geen vrucht draagt (vers 2);
2. een rank die wel vrucht draagt (vers 2);
3. de rank die is verdord (vers 6).

Van de laatst genoemde rank (verdord) wordt gezegd dat ze wordt verzameld en verbrand. Maar in dit blogje vraag ik uw aandacht voor dat eerste type rank, namelijk die geen vrucht draagt. Vrijwel alle vertalingen zeggen daarvan dat de landman deze rank “wegneemt”. Voor die vertaling is wat te zeggen. Het Griekse woord dat daar gebezigd wordt (airo, Str.142) wordt vaker zo vertaald.

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
-Joh.17:15; NBG51-

En toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lijk weg en legden het in een graf.
-Mar. 6:29-

Toch is ‘wegnemen’ niet de primaire betekenis van ‘airo’. De eerste betekenis van het woord is: heffen, tillen en vandaar ook, (afhankelijk van de context) optillen, oprapen, oppakken. Die gedachte ligt trouwens ook besloten in de beide teksten hierboven, zelfs al wordt het weergegeven met ‘wegnemen’.

Hieronder een aantal teksten waar eveneens sprake is van ‘airo’.

… die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
-Mat.16:24-

… hoeveel manden vol brokken gij hebt opgeraapt?
-Mar.8:19-

… wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee…
-Mar.11:23-

En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op …
-Joh.5:9-

hief zijn rechterhand op naar de hemel…
-Openb.10:5-

Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen…
-Joh.8:59-

In al deze gevallen is de gedachte bij ‘airo’ niet die van wegnemen, maar die van opnemen, oprapen, opheffen.

Terug naar Johannes 15:2. Wat doet de landman met een rank die geen vrucht draagt? Neemt hij die weg? Zoals hij dat doet met een verdorde rank? Stel dat een wijnboer een rank op de grond ziet liggen zodat deze ongeschikt is voor het dragen van vrucht. Neemt hij zo’n rank dan weg? Of zou hij zich over die rank ontfermen, haar oprapen en opbinden aan de wijnstok?

engels

Delen: