GoedBericht.nl logo
English Blog

the day after… 24 september

24-09-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Veel is (met name) tijdens de laatste maanden te doen geweest over de datum 23 september. Het zou een bijzonder datum worden. Velen meenden dat ‘de opname van de gemeente’ op deze datum zou plaatsvinden. Anderen dachten aan een ontwaken in Israël. Weer anderen hielden rekening met een apocalyptische gebeurtenis. Maar het waren allemaal speculatieve conclusies gebouwd op een geïsoleerde uitleg van Openbaring 12:1. Dat is nu wel gebleken. Graag wil ik wijzen op de afsluitende woorden die ik schreef in een weblog op 4 maart j.l. over deze materie. Juist dat is nu des actueler!

Het valt daarom helaas te vrezen dat 23 september a.s. voor sommigen zal eindigen in een deceptie. Opmerkzaam zijn op de actualiteit is prima! De actualiteit vergelijkend onderzoeken met het profetisch woord is nog beter. Maar overhaaste conclusies en sensatiezucht, zijn erger dan zinloos. Want mocht blijken dat de aangekondigde datum zonder bijzonderheden voorbij gaat, dan kan de frustratie groot zijn. Overspannen ‘date-setting’ kan dan gemakkelijk omslaan in minachting van het profetisch woord en onverschilligheid. Ook daarvoor zouden we waakzaam zijn!

Delen: