GoedBericht.nl logo
English Blog

het GoedBericht-weekend van 9-11 juni

20-05-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Binnenkort (9 t/m/ 11 juni) hopen we weer het GoedBericht-weekend in Maarn te beleven.
Het thema is: LICHTENDE STERREN!
Het belooft weer een heerlijk weekend te worden van ont-moeting rondom het Goede Bericht en de rijkdom van de Schriften.

Het programma ziet er als volgt uit:

vrijdagavond: 20.00 uur, 1e samenkomst
lichtgevers in de wereld! (Filippi 2)

zaterdagochtend: 10.30 uur, 2e samenkomst
de verlichting van het goede bericht (2Korinthe 4)

zaterdagmiddag: vrij programma

zaterdagavond: 20.00 uur, 3e samenkomst
wandelen als kinderen van licht (o.a. Efeze 5)

zondagochtend: 10.30 uur, 4e samenkomst
wat brengt het goede bericht aan het licht? (2Tim.1)

zondagmiddag: 14.30 uur, 5e samenkomst
totdat de dag aanbreekt! (2Petr.1)

Alle samenkomsten zijn vrij toegankelijk.

Wilt u (tegen een geringe vergoeding) gebruik maken van één of meer maaltijden, geef dat dat a.u.b. tijdig op.

Omdat nogal wat mensen verkiezen elders in de buurt of thuis te overnachten, zijn nog enkele huisjes in het centrum beschikbaar! Maar wees er dan wel snel bij.

Voor meer informatie en opgave, klik op onderstaande button. Mocht de prijs voor deelname voor u of jou een bezwaar zijn, laat het gerust weten. Laat niemand wegblijven om de kosten!

Alle samenkomsten zijn vrij toegankelijk, ook voor wie niet staan ingeschreven voor het weekend. Mocht u gebruik willen maken van één of meerdere maaltijden, dan kunt u zich tot (uiterlijk) een week van te voren, daarvoor opgeven via onderstaande button. De onkosten voor de maaltijden worden tijdens het weekend verrekend.

Delen: