GoedBericht.nl logo
English Blog

tegenstrijdige verslagen?

10-02-2016 - Geplaatst door Andre Piet

image5

Twee verslagen die we in het boek Handelingen aantreffen van Saulus’ roeping op de weg naar Damascus, zijn een klassiek voorbeeld van zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel. Dikwijls worden ze opgevoerd om te bewijzen dat de Schrift onbetrouwbaar zou zijn. Het gaat om de volgende twee teksten.
In Handelingen 9:7 lezen we:

En de mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen.

In Handelingen 22:9 lezen we daarentegen:

En zij, die met mij waren, zagen wel het licht, maar de stem van Hem, die tot mij sprak, hoorden zij niet.

Kijken we beter naar beide teksten dan merken we al gauw op dat de eerste veronderstelde tegenstrijdigheid, slechts blijk geeft van onnauwkeurig lezen. Want dat Saulus’ omstanders wel het licht zagen maar niet Jezus zelf opmerkten die in hemelse lichtglans aan Saulus verscheen, is uiteraard geen tegenstrijdigheid. Het is juist aanvullende informatie.

Iets moeilijker is het verschil dat in de eerste tekst de medereizigers wel de stem hoorden en in de tweede tekst niet. Maar bij nader inzien is dit ook slechts schijnbaar tegenstrijdig. Want een stem horen en een stem horen is twee. Horen dat iemand iets zegt is wat anders dan horen wat iemand zegt. Vanuit Handelingen 26:14 weten we dat Saulus werd toegesproken in het Hebreeuwse dialect. Mogelijk dat Saulus’ medereizigers die taal niet kenden zodat ze slechts een stem onverstaanbaar hoorden spreken. Deze suggestie wordt ook bevestigd wanneer we letten op een subtiel naamval-verschil in beide weergaven. In 9:7 hoorden de medereizigers wel “van-de stem” (genitief) maar in 22:9 “de stem” (accusatief) niet.

Kortom, de reizigers zagen bijzonder licht en hoorden geluid, zonder dat ze een idee hadden wie het was die aan Saulus verscheen. Ze zagen Jezus niet en ze verstonden Hem evenmin.

Wie dergelijke teksten  als tegenstrijdigheid in de Bijbel aanvoert is als Saulus’ medereizigers. Men heeft de klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt.

Reageer op Facebook

Delen: