GoedBericht.nl logo
English Blog

de vrouw van Kaïn

13-07-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Vanwaar haalde Kaïn zijn vrouw? Dat is een klassieker onder de Bijbelse vragen. Hoewel het antwoord nogal voor de hand ligt. Immers, zoals Paulus ooit op de Areopagus betoogde, heeft God uit één enkele “elke natie van mensen” gemaakt (Hand.17:26). En Kaïns moeder kreeg de naam Eva omdat zij “de moeder van alle levenden is” (Gen.3:20). Waarmee gezegd is dat heel de mensheid familie is en de stamboom van ieder mens kan worden teruggevoerd tot het eerste mensenpaar. Aangezien Eva bovendien uit Adam voortkwam is de hele mensheid dus “in Adam” begrepen (1Kor.15:22). Een zeer basaal Bijbels gegeven.

Kaïn trouwde met zijn zuster. En gedurende de eerste generaties huwden mensen noodzakelijk met directe bloedverwanten. In de eerste millennia sinds Adam was dit totaal niet ongebruikelijk. Ook Abraham, tweeduizend jaar later, was gehuwd met zijn (half-)zus (Gen.20:12). Adam en Eva bouwde de mensheid vanuit de zuivere genetische basis waarmee zij waren geschapen. In de loop der generaties ging het DNA defecten vertonen en daarmee nam ook het risico van inteelt toe. Pas in de wet van Mozes, 2500 jaar na Adam, werden huwelijken tussen naaste bloedverwanten verboden (Lev.18-20).

We lezen in Genesis 5:4 dat Adam “zonen en dochters verwekte”. Adam en Eva kregen dus veel meer kinderen dan alleen Kaïn, Abel en Seth. Het is zelfs nog maar de vraag of Kaïn en Abel de eerste kinderen van Adam waren. God zei tegen Eva na het eten van de verboden vrucht: “Ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap” (Gen.3:16). Deze formulering suggereert dat Eva reeds de moeite van zwangerschap uit ervaring kende. In elk geval waren Kaïn en Abel de eerste kinderen na de verdrijving uit de hof (Gen.4:1).

Men stelt het wel eens zo voor dat Kaïn naar een landstreek vluchtte dat reeds Nod heette en daar een vrouw vond en vervolgens een grote stad stichtte. Maar dat is beslist niet wat Genesis 4 ons voorhoudt. Na de moord op zijn broer Abel was Kaïn bang voor wraak van de familie (Gen.4:14) en daarom vluchtte hij met zijn vrouw naar een landstreek dat (aangezien hij de eerste bewoner was), naar hem werd vernoemd. Nod betekent ‘omzwerving’. Kaïn bouwt een vesting ter bescherming (Gen.4:17) en is daarmee de stichter van de eerste stad, d.w.z.  een ommuurde woonplaats.

Men zou zelfs kunnen opperen dat Kaïn mogelijk ook vreesde voor “de zonen Gods” waarvan we later lezen (Genesis 6) dat ze gemeenschap hadden met “de dochters van de mens”. Uit deze kwalijke verbintenis kwamen reuzen voort (giganten; Hebr. nephilim), hybride wezens. Deze “zonen Gods” waren kennelijk pre-adamieten (Job 38:7) maar of ze reeds in Kaïns dagen op aarde vertoefden is onbekend.

Delen: