GoedBericht.nl logo
English Blog

eindejaar 2017

28-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Aan het einde van het jaar zijn we gewoon terug te blikken en de balans op te maken. Op deze site doe ik dat inmiddels al voor de twaalfde keer. De boodschap die hier uitgedragen wordt is nog steeds volstrekt uniek. Maar qua activiteiten was 2017 in veel opzichten ‘business as usual’. Hieronder een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden.

Zoetermeer

Al meer dan twaalf jaar beleggen we zondagse GB-samenkomsten in Zoetermeer. Gewoonlijk op de tweede en laatste zondag van de maand. Meestal zijn het losse onderwerpen die worden besproken maar er zijn dit jaar ook diverse series gehouden over o.a. Jefta en Romeinen 5. Het geluid en de video-opname wordt in Zoetermeer vanaf het begin al verzorgd door Ronald en Connie Davies daarbij geassisteerd door Ruud Pronk. En wat de muzikale begeleiding betreft, hebben we het enorm getroffen met de gebroeders van ’t Wout die telkens weer de sterren van de hemel spelen! Een mens heeft niet voor niets een naam en het is goed om ze ook hier eens te noemen.

zondagse samenkomsten elders

Vrijwel alle andere zondagen in het jaar geef ik spreekbeurten elders. Zoals vrijwel maandelijks in een bedrijfskantine te Urk. Vijf keer sprak ik dit jaar in Eben Haëzer, Rotterdam. Ongeveer zeven keer in gemeente ‘de Heere zal voorzien’ te Den Haag. Verder sprak ik een paar keer in Nieuw Buinen alsook voor een jonge enthousiaste groep in Zeewolde.

Bodegraven

Buiten de vakanties-periodes om, geef ik alle donderdagavonden studies, afwisselend in Bodegraven, Katwijk en Rotterdam. In Bodegraven behandel ik het Johannes-evangelie. In weliswaar een kledingwinkel voor ouderen, werden we verjongd in ons denken bij het licht van dit bijzondere en unieke bijbelboek.

Katwijk

In Katwijk volgen we reeds veertig avonden de sporen van Paulus in het boek Handelingen. Buitengewoon boeiend om het historisch framewerk te onderzoeken van de bediening van de apostel Paulus. Inmiddels aangekomen in hoofdstuk 26, begint het einde van het boek (hfst. 28) in zicht te raken. We worden in Katwijk in huiselijke kring ontvangen en het is daar heel goed toeven!

Rotterdam – de Aker

De eerste helft van het jaar besprak ik in Rotterdam onder de titel ‘de tweede bergrede’ Matteüs 24 en in september is een serie van start gegaan onder het thema ‘rond de wederkomst’. Tot dusver hebben we vooral ingezoomd op wat ‘de wegrukking’ heet (n.a.v. 1Thes.4:17 en Openb.12:5). Een geweldig onderwerp om te bespreken, zeker nu deze gebeurtenissen steeds dichterbij komen. Met een opkomst variërend tot soms een kleine vijftig man zou een huiskamer hier zeker niet voldoende ruimte bieden.

weekend in Maarn

Ook dit jaar hebben we weer een volgeboekt GoedBericht-weekend met elkaar mogen beleven. Dit keer onder het thema ‘lichtende sterren’. Behalve de gasten die in het centrum vertoeven, zijn er ook heel wat die gedurende het weekend elders overnachten of dagelijks heen en weer reizen. Ook voor 2018 staat weer een GB-weekend genoteerd in Maarn en wel voor 25 t/m 27 mei. T.z.t. volgt nadere informatie daarover.

conferentie in Garderen

Evenals voorgaande jaren was er ook in 2017 weer een GB-conferentie. Wederom in hotel Bilderberg in Garderen. Samen met Gerard Oudijn en Menno Haaijman hebben we het thema ‘500 jaar Reformatie’ uitgediept. Menno Haaijman lanceerde bij deze gelegenheid als verrassing zijn complete vertaling van het Nieuwe Testament (www.geschriften.nl). Een mijlpaal!
Voor zaterdag 24 maart staat wederom in dezelfde locatie een GB-conferentie gepland. Noteer ‘m alvast maar.

pastorale en sociale activiteiten

Wekelijks reserveer ik één dag voor het afleggen van bezoeken. Vaak aan ouderen en/of zieken die betrokken zijn bij het Goede Bericht en in hun omstandigheden een bezoek erg op prijs stellen.

Heel vaak bereiken me ook persoonlijke vragen van luisteraars of lezers. Die kunnen b.v. op psychisch, relationeel of opvoedkundig vlak liggen. Lang niet altijd is correspondentie de aangewezen weg om daarop te reageren en is een intensief gesprek nodig. Ik zoek dat niet, maar regelmatig komt dat op mijn pad. Prachtig trouwens ook om in deze meer persoonlijke (één-op-één) benadering, telkens weer vast te mogen stellen hoezeer het Goede Bericht in staat blijkt, mensenlevens van binnenuit te veranderen! Zonder die vaste overtuiging zou ik daar anders ook beslist niet aan beginnen.

Behalve de genoemde bezoeken en hulpverlening, krijg ik ook regelmatig verzoeken om te spreken bij een bruiloft of begrafenis. Ook dat zijn mooie gelegenheden om het Goede Bericht te laten klinken en daarom voldoe ik daar ook graag aan!

de website

Maar de core-business van GB is én blijft (uiteraard) de website. Vrijwel alle samenkomsten neem ik zelf in mp3 op en plaats dat bij thuiskomst vrijwel direct op de website. Ik ben me bewust dat de website daardoor een geduchte concurrent is van de samenkomsten. Mede omdat ik samen met het geluidsbestand ook altijd het powerpoint-bestand publiceer. En vaak ook een YouTube-video van de samenkomst. Natuurlijk gaat er niets boven een samenkomst live mee te maken, vooral vanwege de ontmoeting. Maar voor wie niet in die gelukkige omstandigheid verkeert is de website een prima alternatief. Concurrentie of niet, daar gaan we ook in 2018 gewoon mee door.

dagboek en blogs

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd dagelijks, vroeg in de ochtend een nieuwe overdenking van de dag geplaatst. Het is voor mij soms een hele uitdaging om in slechts 200 woorden to-the-point recht te doen aan een bijbelwoord. Maar dit fenomeen onder de naam ‘Goed Belicht’ blijkt in een behoefte te voorzien! Ik weet van velen die de dag standaard met deze overdenking beginnen. Daar ga ik dus ook zeker mee door!

Naast deze dagelijkse stukjes schreef ik in 2017 ook ruim veertig blogs. Stuk voor stuk werden deze ook vertaald naar het Engels door Hans Brouwer en Martin Berkheij. En daarvoor ben ik hen zeer erkentelijk. Top mannen!

ondersteuning

Nog slechts één of twee avonden per week geef ik op freelance-basis, lessen Nederlands aan Poolse cursisten. Destijds werd Stichting GoedBericht opgericht (2009) zodat ik maximaal tijd vrij zou kunnen maken om het GoedBericht-werk te doen. Gecombineerd met de inkomsten van mijn vrouw Petra (die vier dagen per week werkt voor een accountantskantoor), kon ik ook het afgelopen jaar weer het GoedBericht-werk full-time doen. Ik beleef dat als een enorm privilege. Voor alle support die we daarin volkomen vrijwillig ontvangen danken we GOD dagelijks. Dankbaar voor de velen die op deze wijze deelhebben en meewerken aan het doorgeven van het Goede Bericht! De hartelijke ondersteuning die we daarin ondervinden maakt ons heel vaak stil…

gezin

Het werk voor GoedBericht zou ik ook nooit kunnen doen wanneer het thuisfront daar niet achter zou staan. Dat geldt in de eerste plaats natuurlijk voor mijn vrouw Petra die zich voor meer dan 100% inzet om dit werk mogelijk te maken. Maar ik denk ook aan onze inmiddels volwassen kinderen Naomi (24), Boaz (20) en Jachin (19). Zij zijn zeker geen automatische ja-knikkers (gelukkig niet!), maar wel overtuigd van de waarheid van het Woord. Een kostbaar geschenk!

strijd

Liep dan alles het afgelopen jaar gesmeerd? Nee. Was er geen verdriet? Jazeker. Of was er geen tegenstand? O jawel… Maar waarom zou ik over tegenstand uitweiden of mij daarover beklagen? In een boze aeon als waarin we leven, is aversie tegen de waarheid van het Evangelie niet meer dan vanzelfsprekend. De boodschap van GoedBericht.nl is niet mainstream-christelijk en zal dat ook niet worden. Zou dat wél het geval zijn, ja, dán had ik reden om mij zorgen te maken. Hoe Bijbels-solide de boodschap ook is en hoezeer deze website ook een onbetwist Goed Bericht uitdraagt, het staat haaks op wat men zegt. En ik verwacht bepaald ook niet dat dat beter wordt naarmate deze aeon haar einde nadert. Desondanks zijn er toch ook nog velen die wel degelijk interesse tonen in de waarheid en in wat “er staat geschreven”. Dagelijks bereikt GoedBericht.nl veel meer dan duizend unieke bezoekers! En gelukkig zijn er nog heel wat meer Nederlandse websites die elk op hun eigen wijze deze boodschap wereldkundig maken. Ik denk aan gezondewoorden.nl, hetbestenieuws.nl, revago.net, brakshoofden.nlda-ath.nl en overvloeiendegenade.nl om er maar een paar te noemen. De vlag van de genade GODS wappert op heel wat plaatsen.

2018

En zo gaan we een nieuw jaar tegemoet. Tegen de stroom in. Want worden levende vissen juist daar niet aan herkend? Ook in 2018 hoop ik weer via GoedBericht.nl het woord door te geven zoals Paulus dit onder de natiën mocht verkondigen. Van de ene GOD en zijn Zoon die Hij opwekte uit de doden. Van de levende GOD die de Redder is van alle mensen, speciaal van gelovigen. Maar ook het woord omtrent de terugkeer van de Zoon uit de hemelen om ons te bergen uit de komende toorn. Een perspectief dat met het jaar actueler wordt aangezien de termijn van twee millennia bezig is te verstrijken.

Mede namens mijn vrouw Petra en onze kinderen Naomi, Boaz en Jachin wens ik alle lezers, luisteraars, liefhebbers en medewerkers van het Goede Bericht een goede jaarwisseling en een verwachtingsvol 2018! Jazeker: het BESTE komt nog!

Delen: