GoedBericht.nl logo
English Blog

kerstliederen… weet je wat je zingt?

22-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Van alle kanten worden we deze dagen weer overladen met allerhande kerstliederen. Mij intrigeert daarin het fenomeen dat in vrijwel al die liederen dingen onder woorden worden gebracht, die iedereen voor vanzelfsprekend en Bijbels houdt, maar het niet zijn. Met teksten over b.v. de kerststal, “midden in de winternacht”, de os en de ezel, het was koud, drie koningen, enz., enz.. Klinkt allemaal sentimenteel en knus, maar de Schrift weet van deze dingen niets.

Tegelijkertijd brengt menig kerstlied zaken tot uitdrukking, die wél voluit Bijbels zijn, maar die bijna niemand gelooft! Een paar voorbeelden.

Voorbeeld 1: Gezang 10:7

O Vredevorst Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe ELKE zondaar tot u vlieden
dat AL wat ademt voor U kniel
Dit ZAL de God des heils bewerken

Hij zal de zetel u bereid,
met recht en met gerechte sterken:
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Voorbeeld 2: Gezang 14:3

Wijzen uit het Oosten
uit zo verre land,
zij zochten onze Here
met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk
mirr’, wierook ende goud
t’eren van dat kinde,
dat ALLE ding behoudt

Voorbeeld 3: Johannes de Heer 609:4

Och kindje, och kindje, dat heden
in ’t nederig stalletje kwaamt,
och, laat ons uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen
de machtigste vijand te slaan
de kracht uwer liefde van binnen
KAN wereld noch hel weerstaan.

Op niet mis te verstane wijze brengen deze liederen de grote waarheid van het Evangelie tot uitdrukking, nl. dat het kindje dat in Bethlehem werd geboren (overigens niet tijdens kerst, maar vooruit), ALLES en iedereen behoudt. Dat Gods liefde zo groot is dat “wereld noch hel” ze kán weerstaan. En dat de God des heils ZAL bewerken dat ALLE zondaars tot Hem zullen komen en ALLES wat ademt voor Hem zal neerknielen.
Hoeveel van al die honderdduizenden mensen die deze dagen zulke liederen weer zullen zingen, zouden werkelijk geloven wat ze zingen???

Delen: