GoedBericht.nl logo
English Blog

alles werkt mee ten goede… of toch niet?

10-03-2016 - Geplaatst door Andre Piet

images21

Wij weten echter,
dat voor degenen die de God liefhebben,
alles meewerkt ten goede,
voor degenen die naar voornemen geroepenen zijn…
-Romeinen 8:28- (lett. vertaald)

Meestal wordt het bovenstaande vers zo verstaan dat alles meewerkt ten goede, maar alleen voor degenen die God liefhebben. Voor wie God niet liefheeft werkt niet alles mee ten goede. Het “alles” is in deze lezing beperkt geldig. Slechts van toepassing op één groep.

Maar is dat de wijze waarop Paulus GOD bekendmaakt? Of zoals hier letterlijk staat “de God”. Is de clou van de voorgaande hoofdstukken in de Romeinen-brief juist niet, dat zo alomvattend als de zonde en de dood hun stempel hebben gezet in deze wereld, zo alomvattend ook de verlossing is in Christus Jezus!? In Hem ontvangt de mensheid “veel meer” terug, dan dat zij in Adam verloor. Daarom is Christus ook “veel meer” dan Adam (Rom.5:15)!

23 Want ALLEN hebben gezondigd
en derven de heerlijkheid Gods,
24 en worden OM NIET GERECHTVAARDIGD
uit zijn genade,
door de verlossing in Christus Jezus.
-Romeinen 3-

Derhalve, gelijk het
door één daad-van-overtreding
voor ALLE MENSEN
tot veroordeling gekomen is,
zo komt het ook
door één daad-van-gerechtigheid
voor ALLE MENSEN
tot RECHTVAARDIGING van leven.
-Romeinen 5:18-

Als Paulus vervolgens in Romeinen 9-11 de wegen van GOD traceert in de geschiedenis van Israël en de volken, dan roept hij ten slotte in aanbidding tot GOD uit dat “alles uit Hem, door Hem en tot Hem is”. Alles, maar dan ook letterlijk alles, werkt mee in het universele plan dat GOD uitwerkt. Het is alles ZIJN voornemen, het is ZIJN uitvoering en het is ook ZIJN geplande bestemming. Aan HEM dus alle heerlijkheid.

Velen kennen deze GOD niet. Hun god is niet “de GOD” maar een godje. Ze zijn wel religieus en christelijk maar hun god heeft niet alles in handen. Hun god is afhankelijk van de keuze van zijn eigen schepselen. Schepselen die in staat waren gods plannen door de war te gooien, zodanig dat het ook in de toekomst nooit meer goed komt…

Hoe anders is het voor hen die “de GOD” kennen! Zij weten dat alles, niets uitgezonderd, meewerkt ten goede. Juist daarom hebben ze deze GOD ook lief!

Reageer op Facebook

Delen: