GoedBericht.nl logo
English Blog

over het voorbestaan van de Zoon (1)

11-02-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoeker van de GoedBericht-site ontving ik een mail met een aantal vragen over het voorbestaan van de Heer Jezus. Omdat ik vermoed dat meer mensen soortgelijke vragen hebben, leek het me een goed idee om ze voor een breder publiek hier te bespreken. In deze blog beperk ik me tot onderstaand citaat van de mailer:

Ik meen ooit van je gehoord te hebben dat de Here Jezus er niet al was vóór zijn geboorte in Bethlehem. Zoals vanuit Johannes 1: 14 (Het Woord is vlees geworden…) zou worden geconcludeerd. De vraag is natuurlijk meteen al of ik dit verkeerd begrepen heb…??

Het antwoord is nee en ja. Wat ik in diverse studies naar voren heb gebracht, is dat Jezus Christus de Zoon van God werd door zijn verwekking uit de maagd Maria (Luc.1:35). Dit in tegenstelling tot de christelijke orthodoxie die leert dat ‘God de Zoon’ mens werd. Maar dat is een dubbele verdraaiing. Jezus Christus is de Zoon van God en niet ‘God de Zoon’. Die term is geheel vreemd aan de Schrift. Want “voor ons nochtans is er één God, de Vader….” (1Kor.8:6; Ef.4:6). De Zoon verkoos ook niet om mens te worden. Nee, doordat Hij door God was verwekt werd Hij Gods Zoon.

Maar wanneer pas sinds zijn verwekking uit Maria sprake is van de Zoon van God, had de Zoon dan geen voorbestaan (pre-existentie)? Het antwoord daarop is: jazeker… echter niet als Zoon maar als woord (logos). De proloog van het Johannes-evangelie vangt zo aan (letterlijk vertaald):

In begin was het woord,
en het woord was naar de God toe
en God was het woord.
Dit was in begin naar de God toe.
Alle dingen werden door hetzelve…

Het gaat hier niet over iemand naast God, als co-creator (zie volgende blog). Nee Johannes verwijst naar de God die vanaf het begin gesproken heeft en wiens woord naar Hem verwees. De God die zelf onzienlijk is (1:18) en slechts gekend wordt door zijn woord. Het woord ook waardoor heel de schepping tot stand kwam. Want “door het woord van JAHWEH zijn de hemelen gemaakt (…) Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er”(Ps.33). En dan lezen we in Johannes 1:14:

En het woord werd vlees en het woonde te midden van ons en wij sloegen de heerlijkheid van Hem gade, een heerlijkheid als van een eniggeborene bij [de] Vader…

Niet: God de Zoon werd mens. Dat is theologie en dogmatiek. De Schrift zegt: “het woord werd vlees”, d.w.z. Gods woord van belofte kwam tot Maria en ze werd zwanger. Een volstrekt unieke gebeurtenis en daarom is deze Zoon ook met recht “de eniggeboren Zoon van God” (Joh.3:18).

Welnu, hetzelfde woord waardoor eens heel de schepping tot stand kwam, kwam nu tot Maria en “werd vlees”. Geen zaad van een man bevruchtte Maria, maar woord van God kwam tot haar en daarmee “heilige geest” en “kracht van de Allerhoogste” (Luc.1:35). Zó werd het woord vlees.


Wordt vervolgd.

Delen: