GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods gerechtigheid tijdelijk?

20-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Een jonge vrouw schreef me het volgende:

Ik heb een vraag over 2 Kor 9:9. Daar staat:

Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid.

In de grondtekst staat aiona i.p.v. eeuwigheid. Maar betekent dat dan dat de gerechtigheid van God ooit eindigt of zo. Want de aionen zijn niet eindeloos toch?

Interessante vraag! Inderdaad, letterlijk staat er in 2Kor.9:9 dat Gods rechtvaardigheid “blijft tot in de aeon”.  Welke “de aeon” is, staat hier niet vermeld maar uit de context (ook die van Ps.112 waaruit geciteerd wordt) mogen we aannemen dat het de aeon is, waarin Gods rechtvaardigheid gevestigd zal worden. Dus wanneer de huidige boze aeon ten einde zal zijn.

Maar dan de eigenlijke vraag: betekent deze zin dat Gods rechtvaardigheid na die aeon dus voorbij gaat? Iedereen voelt wel aan dat dit niet de gedachte kan zijn. Maar bovendien: de formulering maakt dat ook niet noodzakelijk. Als ik b.v. op de snelweg rij en lees: A12 tot Zoetermeer filevrij, dan trek ik daaruit niet de conclusie dat bij Zoetermeer dus een file begint. Dat zou weliswaar kunnen, maar het is niet de strekking van de informatie. Want de informatie is minimaal bedoeld, niet maximaal. D.w.z. tot minstens Zoetermeer is er geen file. Over wat daarna volgt, worden geen mededelingen gedaan.

Zo blijft Gods rechtvaardigheid “tot in de aeon”. Minimaal. Te midden van alle onrechtvaardigheid houdt Gods rechtvaardigheid stand. Sterker nog: het zal in de aeon die volgt, een einde maken aan alle onrechtvaardigheid in de wereld. En vanaf die aeon en verder, is het vanzelfsprekend dat God rechtvaardigheid blijvend is.

Zo vrezen sommigen dat aan het eeuw-ige (aeonische) leven een einde komt omdat de aeonen immers ook voorbij gaan (“de voleinding der aeonen”, Hebr.9:26). Maar die vrees is geheel misplaatst. Want Christus heerst tot in de aeonen –  totdat Hij de dood teniet heeft (Openb.11:15; 1Kor.15:26). Dat betekent dat aan het einde van de aeonen, niet het leven maar juist de dood ophoudt!
engels
Delen: