GoedBericht.nl logo
English Blog

hart voor homo’s?

08-07-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Er zijn weinig onderwerpen waar orthodoxe christenen momenteel zo verlegen mee zijn, als homoseksualiteit. Deze week was de christelijke club Hart van Homo’s in het nieuws omdat minister Bussemaker had besloten de subsidie aan deze organisatie, ondanks kritiek vanuit de Kamer, toch voort te zetten. Diverse politieke partijen hadden daar bezwaar tegen gemaakt omdat Hart van Homo’s afwijzend zou staan t.o.v. homoseks, wat ‘uiteraard’ not done is. De minister vertelde in de Kamer dat haar was gebleken, dat de genoemde organisatie homoseksuele relaties niet perse uitsluit.

hete aardappel

Binnen de christelijke orthodoxie ligt het onderwerp van homoseksualiteit buitengewoon gevoelig. Naar de overheid en het grote publiek toe probeert men de indruk te wekken het onderwerp van homoseksualiteit op een open wijze bespreekbaar te willen maken. Wellicht ook om in aanmerking te blijven komen voor subsidie. Maar tegelijkertijd wil men de deels conservatieve achterban niet kwijt raken. Dominees en synodes proberen de hete aardappel van de homoseks veelal door te schuiven.

politiek correct

Onduidelijkheid troef. Hart van Homo’s  probeert geld te krijgen van de overheid door een politiek correcte indruk te maken. Voor de eigen achterban probeert men acceptabel te zijn door de kool en de geit te sparen. Maar wie denkt ze daarmee te helpen? En wat voor voorbeeld geeft een organisatie die homoseksualiteit bespreekbaar wil maken, als ze zelf verlegen is met de zaak? Moet die houding anderen er toe brengen ‘uit de kast te komen’? Is het sowieso al niet treurig dat een organisatie die pretendeert een hart vol liefde te hebben “in de eerste plaats van en voor God”, subsidie nodig heeft? Verplicht men zich daarmee op voorhand al niet, om acceptabel te zijn in de ogen van ‘de wereld’? Wie betaalt, bepaalt, nietwaar?

geframed

Overigens is heel de discussie al compleet geframed door ‘de wereld’ en Hart van Homo’s gaat daar in mee. Je ‘bent’ een homo, dat is je seksuele identiteit – zo klinkt van alle kanten. Wie in zulke terminologie meegaat, is bij voorbaat al op het verkeerde been gezet. De Bijbel kent maar twee seksuele identiteiten: mannelijk en vrouwelijk (Gen.1:27). Zo ben je geboren, dat is je geaardheid. Waarbij het mannelijke, biologisch en anatomisch is aangelegd op het vrouwelijke en het vrouwelijke op het mannelijke. Dat is geen ethiek maar natuurkunde (Rom.1:26,27).

vervreemd

Wie leert (zoals ook Hart van Homo’s doet) dat de benoeming van iemands seksuele identiteit gebaseerd zou worden op gevoelens geeft geen voorlichting, maar verduistert. Paulus spreekt in dat verband van “verwerpelijk denken” (Rom.1:28). Wie om welke reden ook, seksueel gedesoriënteerd is (homofiel, transgender, pedofiel, zoöfiel, enz.) wordt slechts werkelijk geholpen door zich te (her)oriënteren op de Schepper die de mens mannelijk dan wel vrouwelijk schiep. Dat is een solide basis om te leren worden wie je bent.

Op subsidie van de overheid hoeft zulke hulp wellicht niet te rekenen maar so what? Het licht van Gods woord is helder, biedt uitzicht en is ook nog eens gratis!

engels

Delen: