GoedBericht.nl logo
English Blog

algemeen aanbod van genade?

21-06-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Vorige week vertelde ik aan een meelevende kerkganger dat ik de volgende zondagmiddag een bijbelstudie zou geven in Urk. Of zoals de Urkers zelf zeggen: op Urk. Mijn gesprekspartner vroeg in welke kerk ik dat zou doen? “In geen kerk”, zei ik, “de bijeenkomst is in de kantine van een visverwerkingsbedrijf, even buiten het dorp”. “Maar waarom is dat dan?” vroeg hij. “Urk telt ‘k weet niet hoeveel kerken en jij gaat daar buiten wat vertellen?”. De verbazing was op zijn gezicht te lezen. “Tja, wat ik te melden heb”, zei ik ‘m, “mag vanaf geen kansel verteld worden”. Wat die melding dan wel is, kwam niet meer aan de orde omdat het gesprek een andere wending nam. Maar ik zag hem wantrouwend denken…

Laat ik voorop stellen dat ik het wantrouwen van deze kerkganger begrijp. Zoveel kerken in zo’n christelijk dorp en geen daarvan was goed genoeg voor die kerel, zo moet hij gedacht hebben. Hoe arrogant kun je zijn? Mijn antwoord daarop is dat ik buiten-kerkelijk ben omdat ik een volstrekt buiten-kerkelijke boodschap geloof en uitdraag. In de ‘zwaarste’ kerken op Urk wordt verteld dat God een Redder is van slechts een enkeling. ‘Lichtere’ kerken prediken een (zoals dat heet) “ruim aanbod van genade”. Of voor mijn part een “algemeen aanbod van genade”. Voor hen is God een Redder voor alle mensen. D.w.z. het aanbod geldt iedereen. Je hoeft het alleen maar aan te nemen…

Maar wat op GoedBericht.nl wordt verteld is geen algemeen aanbod van genade. Nee, “God is een Redder van alle mensen” (1Tim.4:10). Dat is geen aanbod maar een feit. Een bericht! Natuurlijk zou men dat geloven. Maar hoe zou men dit bericht kunnen geloven als men het niet eerst te horen krijgt?!

Elke zondag vangen kerkdiensten op Urk aan met de plechtige verklaring dat God nooit laat varen de werken van zijn handen. Maar men gelooft het zelf niet. Want altijd is daar weer die zogenaamde ‘laatste ernst’ van ‘de nimmer eindigende eeuwigheid’ waarin het ‘eeuwig wel of eeuwig wee’ is. Zonder benul trouwens, van dat de Schrift niet spreekt van een ‘eeuwigheid’ maar van aeonen, wereldtijdperken. Enfin, wat de dominee aan het begin van de kerkdienst met de ene hand geeft, pakt hij in het vervolg met de andere hand weer af. Ja, in Adam zijn alle mensen zondaren en stervelingen. Dat is een gegeven. Maar dat in “de laatste Adam” alle mensen gerechtvaardigd en levend gemaakt worden*, zou slechts een aanbod zijn. In het beste geval wenst God dat. God zoekt het verlorene, dat is hun ‘evangelie’. Maar het Evangelie naar de Schrift is, dat God het verlorene zoekt en vindt! Succes verzekerd! Zonder mitsen en maren. Dat is een mededeling die geen concessies verdraagt. Een Goed Bericht!

* Romeinen 3:23,24; Rom.5:18; 1Kor.15:22-28

Delen: