GoedBericht.nl logo
English Blog

dankzeggend zegenen

01-01-2016 - Geplaatst door Andre Piet

images7

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar al het goede toe. “De allerbeste wensen!”. Of “een gezegend nieuwjaar!”. Iedereen voelt wel dat wanneer we het woord ‘zegen’ in de mond nemen, daarmee (impliciet) verwijzen naar GOD. Want alle zegen komt van boven, niet waar? Daar komt de zegen vandaan, maar wat is eigenlijk zegen?

In de Bijbel is er een directe link tussen GOD danken en zegenen. Sterker nog: dingen worden dankzeggend gezegend. In Marcus 6:41 lezen we dat Jezus opzag naar de hemel en de zegen uitsprak. In Johannes 6:11 wordt dezelfde geschiedenis verhaald maar daar lezen we dat Jezus dankte. Dat spreekt elkaar niet tegen – want zegenen is danken. Jezus begon de maaltijd niet met bidden om de zegen om vervolgens na de maaltijd daarvoor te danken. Nee, Hij dankte voor het eten en daarmee sprak Hij de zegen uit.

In 1Korinthe 14:16 lezen we:

Want anders, indien gij
een zegen uitspreekt met uw geest,
hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is,
op uw dankzegging zijn amen spreken?

Danken = zegenen. Wat is een gezegend nieuwjaar? Een jaar waarvoor je GOD dankt! Een gezegende maaltijd is een maaltijd waarvoor je GOD dankt. Een gezegende nachtrust is een nacht waarvoor je GOD dankt. Alles waarvoor je GOD dankt wordt een zegen. Vaak wordt gedacht van gezondheid en welvaart, dat het per definitie zegeningen zijn. Maar dat is niet zo. Het worden zegeningen wanneer GOD ervoor gedankt wordt.

Maar de consequentie van deze waarheid gaat nog veel verder. Want terwijl enerzijds gezondheid en zegen niet per definitie zegeningen zijn, zo kunnen anderzijds ziekte en tegenslag wel degelijk een zegen worden. Hoe anders dan GOD daarvoor te danken? Natuurlijk is dat onmogelijk wanneer je meent zoals de meeste mensen (ook christenen!) dat het goede van God komt en het kwade van de duivel. Maar in dat geval dien je een afgod. Want de GOD van de Bijbel is de Schepper en Beschikker van alles, van goed en kwaad (Jes.45:7). Zoals Job wist dat het niet aangaat om wel het goede van GOD aan te nemen en niet het kwade (Job 2:10). Als je weet dat er Eén is die heel zijn schepping liefheeft en nooit laat varen de werken van zijn handen, dan weet je ook, zoals Jozef destijds (Gen.50:20), dat Hij het al het kwade ten goede keert. HIJ maakt van alle minnen plussen. De minnen die we zien, zijn voor Hem plussen die nog niet af zijn. Wie God als GOD vereert en dankt (Rom.1:21) kan Hem daarom ook danken voor moeite, voor tegenslag, voor ziekte, voor pijn, voor afwijzing enzovoort. Want als je GOD kent, weet je dat Hij geen fouten maakt en alles doet medewerken ten goede (Rom.8:28). Dat is de basis van GOD als Vader danken voor alles (Ef.5:20).

In dit besef gaan we op voorhand en gegarandeerd een zeer rijk gezegend 2016 tegemoet! Is dat geen Goed Bericht?!

Reageer op Facebook

Delen: