GoedBericht.nl logo
English Blog

mijmeringen bij de jaarwisseling

25-12-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images_17

een voorrecht!

Zou er een groter voorrecht zijn, dan in een donkere en trieste wereld, werkelijk licht te mogen verspreiden? Licht van een tot op het bot goed bericht?! Juist in een wereld waarin angst, onvrede en hopeloosheid, kortom duisternis domineert, is het een verademing om lichtstralen van vreugde, vrede en hoop te vernemen. Nee, geen peptalk maar vast gefundeerde, d.w.z. op feiten gestoelde blijde tijding. Dat is de missie waar ik mij onder de vlag van GoedBericht.nl, toe gesteld zie. Een taak waar veel bij komt kijken maar die ik vooral als een enorm voorrecht beschouw. Ook als de boodschap bij tijden verketterd en gesmaad wordt. Want ondanks zulk verzet, zijn er Godzijdank ook velen die het Goede Bericht, zoals de apostel Paulus dit uitdroeg onder de natiën, naar waarde weten te schatten. Hoeveel mailtjes, telefoontjes of berichten heb ik ook het afgelopen jaar niet gekregen van mensen voor wie het Goede Bericht het grote verschil maakt in hun leven?! Een God te mogen kennen die werkelijk GOD is, die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Een GOD die door zijn Zoon de hele wereld redt, waar hoor je dat?

op de website

Wat er zo allemaal onder de vlag van GoedBericht het afgelopen jaar plaatsvond, is voor een belangrijk deel op de website te volgen. Zo goed als alle zondagen werden er spreekbeurten verzorgd (Zoetermeer, Urk, Rotterdam, Den Haag) die op dezelfde dag nog op de website werden geplaatst (audio, powerpoint en vaak ook een video). Buiten de zomervakantie om, waren er de wekelijkse studies in Bodegraven, Katwijk of Rotterdam die ook stuk voor stuk op de website zijn na te beluisteren en te bekijken. Daarnaast werden er ook vele tientallen blogs geschreven over allerhande Bijbelse en actuele onderwerpen.

niet op de website

Toch is ook een aanzienlijk deel van het werk dat onder GoedBericht valt, niet op de website te zien. B.v. de dagelijkse stapel correspondentie van Bijbel-gerelateerde vragen maar ook vaak vragen met persoonlijke problematiek. Of ik denk aan de vele bezoeken die ik mag brengen aan mensen die daar zelf om vragen of anderszins op dit contact zitten te wachten. Ik denk ook aan samenkomsten van begrafenissen en bruiloften waar ik gevraagd werd om het Woord door te geven. Dit alles is (uiteraard) niet geschikt voor publicatie op de website maar het hoort in mijn beleving net zo goed bij het doorgeven van het Goede Bericht, als de eerder genoemde zaken.

weekend & conferentie

Op 3 oktober was er veel belangstelling voor de GoedBericht-conferentie met diverse sprekers in het Bilderberg-hotel in Garderen. Eventuele plannen voor een volgende conferentie verneemt u bij gelegenheid op deze website.

Eerder in 2015, van 12-14 juni belegden we het jaarlijkse GoedBericht-weekend in Maarn, dat iedere keer weer een geweldige happening is! Voor 2016 staat het GoedBericht-weekend gepland op 10-12 juni. Het onderwerp heb ik nog niet vastgesteld maar noteer alvast de datum in uw agenda. Houd er trouwens rekening mee dat de ruimte in Maarn beperkt is (± 60 volwassenen)…

GoedBericht-English

Sinds 2011 werden mijn blogs op GoedBericht.nl ook naar het Engels vertaald door Peter Feddema, een Canadees van Nederlandse komaf. Maar liefs 625 blogs vertaalde hij gedurende die jaren. In oktober dit jaar overleed deze energieke medewerker op 85 jarige leeftijd. Verdrietig maar zeker niet zonder uitzicht!

Ik ben bijzonder blij dat n.a.v. een mail vanuit Amerika, maar liefst drie Nederlanders zich hebben aangemeld om dit vertaalwerk voort te zetten. Van dezelfde dame uit Amerika ontving ik onlangs onderstaande mail:

Hi Andre,

And Hi to MLH,  MB,  and HB,

Andre, thank you so very much for writing your blogs and sharing them in English, so I can read and learn from them, too!

Recently, I  have enjoyed  reading your Chronology blogs – they are very thought provoking!  And your blog “Be Perfect” was very helpful to me.  🙂

Andre,  please tell your English translators –  MLH, MB, and HB a special THANK YOU from me,  a very grateful English-speaking  reader:  If not for them, I would not be able read your fascinating blogs!   They are doing a wonderful job of translating from Dutch to English!

I am remembering you, Andre, and also MLH, MB and HB in my prayers!

With much gratitude,
LSE

Kijk, daar doen we het nu voor!

support

Aan het onderwerp van financiële ondersteuning pleeg ik nooit al te vaak aandacht te geven. Het is vanaf het begin een principe-kwestie geweest om nooit geld te vragen voor het werk van GoedBericht. Genade – gratis, dat zijn onze motto-woorden in dit verband. Maar ik zal u vertellen dat mijn vrouw Petra en ik vaak stil werden van de royale giften die via Stichting GoedBericht binnenkwamen. Wat een bevestiging om koersvast met dit geweldige werk door te gaan! Naast Petra die nog vier dagen per week werkt op een accountants-kantoor, geef ikzelf op dit moment nog slechts drie avonden en één keer overdag, NT2-lessen aan Poolse groepen. Alle resterende tijd kan ik aan het Goede Bericht besteden!!! Zoals u op de pagina van Stichting GoedBericht kunt lezen, reageren we nooit op giften, maar ik kan u verzekeren dat we onze GOD zo dankbaar zijn voor allen die op deze wijze concreet en direct betrokken zijn bij het Goede Bericht en het onderzoek van de Schriften!

medestanders

We leven in de gelukkige omstandigheid dat er in Nederland velen zijn die de boodschap van GoedBericht een warm hart toedragen. En deze website is gelukkig niet de enige die dit uitbazuint. Te veel om ze hier allemaal te noemen, maar laat ik een paar uitzonderingen maken voor enkelen met wie ik in meerdere of mindere mate samenwerk.

Ik denk aan Wim Janse van het Beste Nieuws, die tijd nog moeite spaart voor zijn website en o.a. een enorme collectie heeft aangelegd van audio- en videomateriaal. Ik denk ook aan Gerard Oudijn, met wie ik de studies op Urk mag doen en die gestart is met een website (GezondeWoorden.nl) die haar naam alle eer aan doet.

Niet in het minst denk ik ook aan Scripture4all (waarbij ik als stichting-voorzitter betrokken ben), dat dit jaar een Nederlandstalige concordante interlineair heeft voltooid en gratis beschikbaar stelt op haar website. Het is de bedoeling dat in 2016 een PRO-versie van het ISA-programma op de markt komt en ik kan u melden dat dit programma echt baanbrekend is! En ik kan het weten want ik werk er zelf al mee. André de Mol die het ISA-programma vanaf het prille begin in 1995 heeft ontwikkeld, is momenteel bezig om het klaar te maken voor publicatie. Het is Menno Haaijman die het gigantische interlineaire werk heeft ingevoerd en nu ook druk doende is om op basis van zijn concordante interlineair een heuse vertaling te maken. Vorige week heeft hij zijn website www.maskilim.nl gelanceerd en daar kunt u zien hoe ver hij al met dit werk is. Geweldig! En Menno kennende, zal hij dit vertaalwerk in rap tempo voortzetten.
Voor wie zich bewust is dat “al de Schrift” woordelijk door God is geïnspireerd, verlangt om met nauwkeurigheid te kunnen vaststellen wat “er staat geschreven”. Het is om die reden dat het werk van Scripture4all m.i. top-prioriteit verdient.

2016

En zo, op de drempel van 2016, stellen we dankbaar vast dat het Woord van onze GOD voort gaat. Van wat anders dan dit Woord moeten we het hebben? Alleen dit Woord geeft houvast, vrede en vreugde. De studies dit seizoen over het onderwerp Bijbelse Chronologie hebben mij en vele anderen bijzonder bepaald bij het gegeven dat de Schriften zeer accuraat zijn en dat GOD alles perfect timed. Precies zoals we dat mogen verwachten van Iemand die alles beschikt. Nog slechts ongeveer vijftien jaar en twee millennia zijn voorbij sinds de opstanding en hemelvaart van Christus. En zes millennia zijn dan gepasseerd sinds de creatie van Adam. Zeer veelzeggend… Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld, vooral in het Midden Oosten, ons vooral wijzen op de terugkeer van Israëls Messias en de “Redder der wereld”. Met dat uitzicht en dus met goede moed gaan we de toekomst tegemoet!

Mede namens Petra en onze kinderen Naomi, Boaz en Jachin, wens ik u goede feestdagen en een hoopvol 2016!

images22

Reageer op Facebook

Delen: