GoedBericht.nl logo
English Blog

midwinter of kerst?

23-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Deze week beleefden we de kortste dag van het jaar. Dat wil zeggen: op geen andere datum van het jaar is de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang zo kort als op deze dag. Vanaf die datum gaan de dagen weer lengen. Al ver voor onze jaartelling viert men daarom rond deze dagen het midwinterfeest of de zonnewende.

gekerstend

Toen het christendom de officiële godsdienst in het Romeinse rijk werd, werden allerlei bestaande gebruiken en ook dit feest gechristianiseerd of gekerstend. Maar het idee dat Jezus 25 december, “midden in de winternacht” zou zijn geboren, stamt in elk geval niet uit de Bijbel. Dat geldt trouwens voor de meeste, vertrouwde elementen rond de kerstviering. Hebt u ooit in de Bijbel gelezen van een stal waarin Jezus werd geboren? Of van hooi en stro waarin hij werd gelegd? Of van een os en een ezel die er bij stonden? Of van drie koningen die op bezoek kwamen?

de zonnewende

Maar waarom moest de zonnewende zo nodig worden gekerstend? Gaat van dit natuurkundig fenomeen zelf al geen Goddelijke sprake uit? Verwijst het niet naar Hem die het licht van zijn belofte doet schijnen in een donkere wereld? Sinds Adam heeft de belofte geklonken van “het zaad der vrouw” dat zou komen en dat de kop van de slang zou vermorzelen. De 48 tekens van de Dierenriem beelden deze belofte in detail uit. Vanaf het sterrenbeeld de Maagd tot de Leeuw aan toe. “De hemelen vertellen Gods eer” (Ps.19:1) en sinds mensenheugenis heeft men deze sprake vernomen.

licht overwint de duisternis

De zonnewende eind december getuigt van het licht dat de duisternis overwint. Hoe donker en koud het ook in de wereld mag wezen, GOD heeft gesproken. Het Licht en daarmee het Leven is sterker dan de duisternis en de dood. De symbolen van midwinterfeest verwijzen enerzijds naar licht (lampen, kaarsen, vuur, sneeuw) en anderzijds naar leven: de altijd groene boom vol van vrucht. Ziedaar in notendop het Goede Bericht! Zoals duisternis geassocieerd wordt met dood (“schaduwen des doods”) zo is licht gelieerd aan leven. “Het licht des levens”. Het spreekt van Leven dat definitief aan het licht trad, vroeg in de morgen toen de grote steen van het graf werd weg gewenteld. Is het niet geweldig om juist in de donkerste dagen van het jaar bepaald te worden bij dit overwinnende Licht?! Heel de wereld is gevangen in zonde en dood. Dat is een vaststelling. In Adam zijn allen gedoemd zondaren en stervelingen te zijn. Maar er is Iemand méér dan Adam: “de laatste Adam” (1Kor.15:45)! Hij is de garantie dat heel de mensheid (“ieder in zijn eigen rangorde”) gerechtvaardigd en levend gemaakt zal worden (Rom.5:18; 1Kor.15:22)! Wat een licht in de duisternis!

engels

 

Delen: