GoedBericht.nl logo
English Blog

23 september 2017

04-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

23 september a.s. (2017) moet volgens velen een bijzondere datum worden. Zoek maar eens op internet naar deze datum. Al jaren geleden werd door diverse bijbelleraren hierop gewezen en het spreekt voor zich dat naar mate deze datum nadert, de aandacht daarvoor toeneemt. Vanwaar deze datum, twee dagen na het Joodse nieuwjaar?

het teken in de hemel

In Openbaring 12 vanaf vers 1 wordt een teken in de hemel beschreven. Johannes ziet een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. In het navolgende wordt beschreven dat deze vrouw weeën heeft om te baren. Vervolgens wordt een ander teken in de hemel gezien: een grote rode draak met zeven koppen en tien horens. Deze draak heeft het gemunt op de zoon die gebaard wordt. Maar zodra de vrouw gebaard heeft, wordt de zoon “weggerukt tot God en zijn troon” en de vrouw vlucht naar de woestijn waar ze gedurende 1260 dagen een onderduikadres heeft.

23 september

Wat heeft dit scenario met 23 september a.s. te maken? Wel, het eerste teken dat Johannes ziet, is een vrouw in de hemel en men wijst er op dat dit overeenkomt met het sterrenbeeld Virgo, oftewel ‘Maagd’. Op 23 september doet zich de unieke situatie voor dat de zon in het sterrenbeeld de Maagd staat (1), terwijl de maan onder haar voeten is (2) en 12 sterren op haar hoofd zijn (3). Normaal zijn dat slechts de negen sterren van het sterrenbeeld Leo (Leeuw) maar op deze datum doen ook drie planeten mee: Venus, Mars en Mercurius. Deze unieke constellatie heeft zich nog niet eerder in de menselijke geschiedenis voorgedaan.

De conclusie die men hieruit trekt is dat 23 september 2017 de uitgerekende datum zou zijn voor de geboorte en wegrukking van de zoon. Overeenkomend met de wegrukking waarover Paulus schrijft in 1Thessalonika 4:17. Dáár gaat het om het gezelschap dat tezamen “de Christus” vormt (1Kor.12:12,13), oftewel Christus Jezus het hoofd en de ekklesia zijn lichaam (Ef.1:22). Voortgekomen uit de vrouw, een type van het volk Israël.

pluspunten

Ik moet eerlijk bekennen dat ik om meerdere redenen een zwak heb voor deze gedachtegang. In de eerste plaats geloof ik ook dat de vrouw in Openbaring 12 een type is van Israël, zoals de zoon een type is van Christus, inclusief zijn lichaam, de ekklesia. Ik geloof dus ook dat de wegrukking in Openbaring 12 betrekking heeft op dezelfde gebeurtenis als waar Paulus over spreekt in 1Thessalonika 4. Ook deel ik de overtuiging dat de sterrenbeelden aan de hemel een Goddelijk verhaal te vertellen hebben. Beginnend bij de Maagd en eindigend bij de Leeuw. En ten slotte geloof ik ook, dat de tijd waarover Openbaring 12 spreekt, inderdaad niet ver in de toekomst ligt. Over een aantal jaren (rond 2030) zijn er twee millennia voorbij sinds Jezus Christus opstond en ten hemel voer. Een profetisch zeer markant gegeven!

inconsequent

Maar verder dan deze bijval ga ik niet. Het teken van Openbaring 12:1 komt inderdaad overeen met de stand van de sterrenhemel op 23 september a.s. Maar… wie het eerste teken uitlegt als sterrenbeeld, zou dat ook moeten doen met het tweede teken dat Johannes in de hemel ziet (12:3). En daarover hoor ik niemand. Zeker, er is een sterrenbeeld met de naam ‘Draak’, maar daarmee is op 23 september niets aan de hand. En wat doen we dan met de zeven koppen en tien horens van de ‘Draak’? Zijn die te traceren aan de sterrenhemel? Juist vanwege deze inconsequentie faalt m.i. de geopperde uitleg van Openbaring 12:1. Wanneer het eerste teken in de hemel een sterrenbeeld is, dan zou dat ook voor het tweede teken moeten gelden.

nog een bezwaar

Wat mij betreft komt 23 september 2017 om nog een reden niet in aanmerking als datum voor ‘de wegrukking’. Deze wegrukking zal m.i. (ongeveer) samenvallen met het staken van de offerdienst (Dan.12:11; Mat.24:15) en daarmee ook met het begin van Israëls grote verdrukking (Mat.24:21). Maar dat houdt in dat er op z’n minst eerst een altaar op het tempelplein in Jeruzalem moet staan waar de dagelijkse offers gebracht worden. Zolang dat niet het geval is, kan er uiteraard ook geen offerdienst gestaakt worden.  Aangezien van zo’n Joodse offerdienst en de daarmee gepaard gaande ‘vrede’ (1Thes.5:3) op dit moment nog geen sprake is, kan ‘de wegrukking’ bezwaarlijk op zo korte termijn plaatsvinden.

waakzaamheid geboden

Het valt daarom helaas te vrezen dat 23 september a.s. voor sommigen zal eindigen in een deceptie. Opmerkzaam zijn op de actualiteit is prima! De actualiteit vergelijkend onderzoeken met het profetisch woord is nog beter. Maar overhaaste conclusies en sensatiezucht, zijn erger dan zinloos. Want mocht blijken dat de aangekondigde datum zonder bijzonderheden voorbij gaat, dan kan de frustratie groot zijn. Overspannen ‘date-setting’ kan dan gemakkelijk omslaan in minachting van het profetisch woord en onverschilligheid. Ook daarvoor zouden we waakzaam zijn!

Delen: