GoedBericht.nl logo
English Blog

GODS liefde bewezen onvoorwaardelijk

24-03-2016 - Geplaatst door Andre Piet

pasen

7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven;
maar misschien heeft iemand nog de moed
voor een goede te sterven.
8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons,
doordat Christus, toen wij nog zondaren waren
voor ons gestorven is.
(…)
10 Want als wij, toen wij vijanden waren,
met God verzoend werden door de dood zijns Zoons,
zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn,
behouden worden, doordat Hij leeft
-Romeinen 5-

GODS liefde is bewezen onvoorwaardelijk. Geen afschuwelijker demonstratie van vijandschap dan het kruis van Golgotha. Daar spijkerde de wereld Gods Zoon aan het hout. Het is tegen deze donkere achtergrond dat Gods liefde als nooit tevoren schitterde. Geen vijandschap zo groot, of Gods liefde overtreft het. Want drie dagen na de moord op zijn Zoon, wekte God Hem op uit de doden om aan diezelfde vijandige wereld het Leven te geven. Leven dat onvergankelijk is!

22 Want evenals in Adam allen sterven,
zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde…
-1Korinthe 15-

GOD verzoent de wereld met zich (2Kor.5:19; Kol.1:20). D.w.z. Hij maakt vijanden tot liefhebbers van Hem. Door het kruis overtuigt GOD de wereld van zijn liefde. Vijandschap of vervreemding blijkt geen barrière te zijn om verzoend te worden … integendeel, het is een voorwaarde! Om genezen te worden moet je eerst ziek zijn. Om behouden te worden, moet je eerst verloren zijn. En om verzoend te worden moet je eerst vijandig of vervreemd zijn.

Maar als de dood van Gods Zoon al bij machte is alle vijanden met God te verzoenen, hoeveel te meer is de opstanding van de Zoon de garantie van Leven, behoud en rechtvaardiging (Rom.5:18)! Van niemand uitgezonderd! Inderdaad, GOD laat niet varen de werken van zijn handen.

Reageer op Facebook

Delen: