English blog
2014
  31-12-2014 op de drempel naar 2015
  29-12-2014 Waarom zijn de bananen krom?
  26-12-2014 geboren uit een maagd
  24-12-2014 Nederlandse interlineair van het NT in PDF!
  17-12-2014 toch onder de wet?
  16-12-2014 de wet als leefregel van dankbaarheid?
  15-12-2014 GoedBericht studies van start in Rotterdam!
  06-12-2014 Paulus in Arabië
  02-12-2014 de levenden en doden
  01-12-2014 RevaGo-conferentie 10 januari in Garderen!
  27-11-2014 als dankbaarheid een medicijn was…
  25-11-2014 Pauw, Segers en Spong in het duister
  15-11-2014 opgewekt in heerlijkheid
  07-11-2014 vooroordelen en eindoordeel
  04-11-2014 en de zee gaf de doden
  04-11-2014 RevaGo-conferentie: 10 januari
  31-10-2014 God & Co?
  29-10-2014 fifty-fifty?
  25-10-2014 de goede strijd van het geloof
  21-10-2014 wie is mijn naaste?
  18-10-2014 bijbelvertalers als moderne priesterskaste
  14-10-2014 men noemt Hem… sterke God
  14-10-2014 GoedBericht op Urk – de brief van Jakobus
  11-10-2014 Paulus & het toekomstig oordeel
  08-10-2014 de X-factor
  05-10-2014 RevaGo conferentie – alle bijdragen
  01-10-2014 ongehoorzaam aan het Evangelie
  30-09-2014 GoedBericht in Zoetermeer – zondag 9 november
  27-09-2014 levendmaking in drie afdelingen
  23-09-2014 Eutychus’ val uit het venster
  17-09-2014 toch niet “alle mensen”?
  13-09-2014 is er leven vóór de dood?
  09-09-2014 gisteren en heden dezelfde
  05-09-2014 engelen herbergen
  03-09-2014 ‘het duizendjarig rijk’?
  01-09-2014 RevaGO conferentie… update
  29-08-2014 breedte, lengte, hoogte en diepte
  27-08-2014 geen daden maar Woord
  25-08-2014 zeven dagen als blauwdruk
  22-08-2014 pro-Israël?
  20-08-2014 een email aan GoedBericht.nl
  19-08-2014 GoedBericht in Tollebeek – 24 augustus
  18-08-2014 van kaft tot kaft
  15-08-2014 Job als type van het volk van Jakob
  12-08-2014 lieflijke voeten
  07-08-2014 apostel… door Gods wil
  06-08-2014 echtbreuk in het hart
  02-08-2014 homofoob
  31-07-2014 metanoia
  28-07-2014 Jezus redt?!
  24-07-2014 RevaGo-conferentie – 4 oktober
  21-07-2014 fataal vertaald
  15-07-2014 “… dan zijn jullie nog in jullie zonden”
  12-07-2014 ellendigste van alle mensen – hoezo?
  10-07-2014 “de tweede dood” figuurlijk?
  08-07-2014 de boeken bij de grote witte troon
  04-07-2014 ontferming vanwege onwetendheid?
  01-07-2014 vleeseters in het paradijs?
  30-06-2014 GoedBericht in Tollebeek – een heet onderwerp!
  28-06-2014 vergankelijk ontworpen
  26-06-2014 was de dood er al voor Adam?
  24-06-2014 Wat vertel je als men niets weet?
  19-06-2014 niet eerlijk
  17-06-2014 ISIS als opstap naar Assyrië?
  16-06-2014 is polygamie Bijbels?
  11-06-2014 huichelarij #7: de boze natuur
  09-06-2014 Pinksteren: het centrale feest
  07-06-2014 huichelarij #6: Israël = de kerk
  06-06-2014 ALLE OUDERE LEZINGEN OOK TE BELUISTEREN IN LEZINGEN ARCHIEF
  03-06-2014 huichelarij #5: dood = leven
  02-06-2014 waar vind je ‘de ware Jakob’?
  29-05-2014 het lijden van de tegenwoordige tijd
  28-05-2014 huichelarij #4: eindeloze hel
  27-05-2014 GoedBericht in Tollebeek – zondag 1 juni
  22-05-2014 huichelarij #3: een beetje gratis
  20-05-2014 huichelarij #2: God de Zoon
  19-05-2014 het a.s. GoedBericht-weekend
  17-05-2014 oudste verhaal over Adam gevonden?
  16-05-2014 huichelarij #1: drie-eenheid
  15-05-2014 huichelarij van valse woorden
  13-05-2014 waar Huub Oosterhuis nooit vanaf komt
  10-05-2014 afstand nemen
  03-05-2014 geloven én belijden
  30-04-2014 de puzzel van de opstandingsdag
  29-04-2014 een hommage aan Gods vermogen
  29-04-2014 de 72 uur-visie
  25-04-2014 was de opstanding op een sabbat?
  23-04-2014 op de derde dag of na drie dagen?
  22-04-2014 op welke datum?
  18-04-2014 de simpele waarheid van het kruis
  17-04-2014 17 Nisan en de Ararat
  16-04-2014 begint de omer-telling op 16 Nisan?
  14-04-2014 Het laatste avondmaal: de seder?
  09-04-2014 epi-synagoge
  08-04-2014 pijlen naar omhoog
  07-04-2014 de gewoonte om samen te komen
  03-04-2014 water wordt veranderd in …
  02-04-2014 van heerlijkheid tot heerlijkheid
  01-04-2014 is de praktijk belangrijker dan de leer?
  27-03-2014 All you need is…
  25-03-2014 nabij was de plaats van de stad
  21-03-2014 en ZIE, het voorhangsel scheurde…
  19-03-2014 stemadvies
  18-03-2014 beter niet geboren kunnen zijn?
  13-03-2014 Wat bezielde Judas?
  12-03-2014 Judas een verrader? (2)
  11-03-2014 Judas een verrader? (1)
  01-03-2014 Adam & Christus
  26-02-2014 verzoening door voldoening?
  24-02-2014 harmonie en akkoorden
  20-02-2014 het argument van de kerkgeschiedenis
  18-02-2014 studiedag Urk – zaterdag 15 maart
  13-02-2014 de boom van kennis van goed en kwaad
  12-02-2014 maakt God testamenten?
  08-02-2014 genade of gunst?
  05-02-2014 eu-charis en het geheim van vreugde
  31-01-2014 de Messias komt uit…
  30-01-2014 GoedBericht-weekend in mei!
  28-01-2014 Ezechiël 37 en de joodse staat
  22-01-2014 ontspoorde christologie
  21-01-2014 waarom bedekte Mozes zijn gelaat?
  17-01-2014 Jonathans ogen verlicht
  14-01-2014 Jonathans heldendaad
  11-01-2014 gesluierde vrouwen
  08-01-2014 ‘het moet me gegeven worden’
  03-01-2014 vanuit angst tot geloof bewegen?
2013
  31-12-2013 op de drempel naar 2014
  31-12-2013 leer ons zo onze dagen tellen
  27-12-2013 vijanden van het Evangelie
  24-12-2013 Jezus’ geboorte en Pesach
  20-12-2013 waarom de één wel en de ander niet?
  19-12-2013 tot geloof komen?
  18-12-2013 Johannes 3 vers 16 & 17
  14-12-2013 GoedBericht in Deventer
  14-12-2013 de Bijbel serieus nemen?
  12-12-2013 ontbonden en met Christus zijn
  11-12-2013 waarom niet aan het hele volk verschenen?
  10-12-2013 getuigen & martelaren
  06-12-2013 loon?
  05-12-2013 onkundig over de ontslapenen?
  04-12-2013 valse getuigen?
  30-11-2013 pornografie en Matteüs 5:28
  27-11-2013 wettig van Christus
  25-11-2013 de ontlediging van Christus Jezus
  22-11-2013 roemen in de verdrukkingen
  21-11-2013 GoedBericht wederom op Urk
  19-11-2013 Wie verscheen in de brandende braamstruik?
  17-11-2013 studiedag 8 december 2013
  16-11-2013 het eerste van alle geboden
  14-11-2013 de volheid van de natiën en Efraïm
  12-11-2013 hoezo zondigde satan?
  08-11-2013 de Eerste en de Laatste?
  05-11-2013 zijn christenen monotheïsten?
  30-10-2013 door geloof, niet door werken
  28-10-2013 de toorn Gods blijft op hem?
  26-10-2013 wat is inzicht?
  24-10-2013 zingeving?
  21-10-2013 eeuwige onzekerheid
  17-10-2013 locomotief of wagon?
  16-10-2013 om niet gerechtvaardigd (2)
  15-10-2013 om niet gerechtvaardigd
  14-10-2013 Paulus en de besluiten (4, slot)
  11-10-2013 de Noachitische geboden (3)
  10-10-2013 geen onthouding van diefstal en moord?
  09-10-2013 de besluiten van de apostelvergadering
  07-10-2013 het paard achter de wagen spannen
  05-10-2013 SGP-vrouw over Gods genade
  03-10-2013 het Goede Bericht op Urk
  03-10-2013 een Bijbel met blauwe letters
  02-10-2013 vier man vrijgesteld
  30-09-2013 Paulus’ reputatie in Jeruzalem
  24-09-2013 God doodt én…
  21-09-2013 de impact van één daad…
  20-09-2013 misbruikt bijbelgedeelte
  18-09-2013 Hij wil, Hij kan & Hij zal!
  17-09-2013 slechts enkelingen…
  13-09-2013 wat was Paulus doorn in het vlees?
  10-09-2013 goedbericht-iseren
  04-09-2013 een manke vergelijking
  03-09-2013 mijn persoonlijke Heer en Redder?
  02-09-2013 waarom besnijdenis-geschriften?
  31-08-2013 een dominee over de drie-eenheid
  27-08-2013 Paulus’ moeite met Jeruzalem
  26-08-2013 velen zwak en ziekelijk…
  22-08-2013 Jakobus & Paulus
  20-08-2013 een tweede genade
  16-08-2013 de waarheid maakt vrij
  14-08-2013 slimme mensen minder religieus…
  09-08-2013 gelovigen & ongelovigen
  06-08-2013 de verborgenheid van de Christus
  03-08-2013 kruisdragen
  31-07-2013 de aion der aion
  29-07-2013 de Heer verhogen en grootmaken?
  26-07-2013 boven vermogen?
  24-07-2013 beschaamd zullen staan…
  20-07-2013 mannelijk en vrouwelijk offer
  18-07-2013 vanwaar een vrouwelijk offerdier?
  16-07-2013 alle vlees is gras
  11-07-2013 Babylon = Babylon
  08-07-2013 hoererij in discussie
  06-07-2013 de schepping van satan een misser?
  04-07-2013 applaus van God
  03-07-2013 gediskwalificeerd?
  01-07-2013 exclusief
  26-06-2013 waakzaam in gebed
  25-06-2013 alsof jullie in de wereld leefden…
  23-06-2013 voelen of rekenen?
  19-06-2013 “de overige Schriften”
  18-06-2013 vlees & Geest
  14-06-2013 symphonie
  12-06-2013 handen samen, ogen dicht?
  11-06-2013 de vrucht van de Geest is liefde
  05-06-2013 het evangelie van jullie redding
  04-06-2013 ranking the stars
  30-05-2013 Zondag 7, vraag & antwoord 20
  28-05-2013 vindt Paulus weerklank in Rome?
  22-05-2013 toont Jesaja 53 een straffende God?
  21-05-2013 101 bommen en granaten…
  20-05-2013 zonder bloedstorting geen vergeving
  13-05-2013 bolwerken slechten
  11-05-2013 Zijn werk!
  09-05-2013 dankt in alles
  07-05-2013 toorn van God openbaar… waarin?
  03-05-2013 rekenschap of (ant-)Woord?
  30-04-2013 vorstelijke overwegingen
  26-04-2013 kerkelijke tucht??
  24-04-2013 de vrucht van de Geest
  22-04-2013 de rijke man en Lazarus
  18-04-2013 is God gehandicapt?
  17-04-2013 de voleinding der aeonen
  15-04-2013 gekmakende bijbelvertalingen
  13-04-2013 David mesjogge?
  09-04-2013 Titanic-gevoel
  08-04-2013 de zonde tegen de heilige Geest?
  06-04-2013 moet dat nou?
  03-04-2013 was God dood???
  01-04-2013 Geloven? Wie? Wat?
  29-03-2013 fatalistisch?
  27-03-2013 100% genade
  25-03-2013 wie gelóóft, heeft eeuw-ig leven
  21-03-2013 op welke datum stierf Jezus?
  21-03-2013 HOT item in Gorinchem
  19-03-2013 vijf broden werden…
  16-03-2013 tele-visie
  15-03-2013 Gods water over Gods akker
  13-03-2013 heden verwekt…?
  11-03-2013 de God des hemels
  06-03-2013 jaren en jaren
  01-03-2013 Judaïseren
  28-02-2013 zuur
  26-02-2013 nog eens: vervallen van de genade
  25-02-2013 GoedBericht-weekend in juni!
  21-02-2013 de Oude van dagen?
  20-02-2013 oude man op een wolk?
  19-02-2013 kan alleen God zonden vergeven?
  16-02-2013 shabbat shalom
  13-02-2013 waar geluk
  12-02-2013 antwoord geven
  09-02-2013 een hel voor hopeloze gevallen?
  07-02-2013 weer bereikbaar!
  06-02-2013 Melchizedek en Christus identiek?
  04-02-2013 Millennium & nieuwe schepping
  01-02-2013 troonsafstand
  30-01-2013 niet ontbinden maar vervullen
  28-01-2013 van ziele en van harte
  26-01-2013 de dwaasheid van het kruis
  23-01-2013 genade-pedagogiek
  20-01-2013 contacten in Weert
  19-01-2013 volijverig in goede werken
  16-01-2013 wat zijn Grieken?
  15-01-2013 herkenning in de hemel? (2)
  10-01-2013 herkenning in de hemel?
  09-01-2013 leer en leven
  07-01-2013 de ekklesia te Kolosse
  05-01-2013 al de apostelen
  03-01-2013 apostel = afgevaardigde
  02-01-2013 samenkomst in oosten des lands