GoedBericht.nl logo
English Blog

onvervalste Bijbelkritiek in het ND

17-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Onderstaand schrijven heb ik vandaag (17-12) opgestuurd naar het Nederlands Dagblad. Een krant die ooit als rechtzinnig en bijbelgetrouw te boek stond. Of het in de krant zal worden opgenomen, weet ik niet, maar met name voor hen die ook het ND kennen, is het wellicht interessant om kennis te nemen van de inhoud ervan.

In de bijlage van het ND van 15 december j.l. stond een artikel opgenomen onder de titel ‘Was Quirinius toen wel gouverneur?’ dat mij versteld deed staan. Het staat in de rubriek ‘geloof’ maar het is m.i. een demonstratie van ongeloof. Want de Schriften worden bij herhaling en keihard tegengesproken.

Volgens Lucas 2 vers 1 deed keizer Augustus een officieel besluit uitgaan om heel de bewoonde wereld te registreren. Op de suggestieve vraag of dat werkelijk gebeurde, daarop antwoordt de ND-redacteur: “waarschijnlijk niet”. Of dat erg is, daarop laat hij een Brits historicus antwoorden die schreef “dat we terughoudend moeten zijn met het verbinden van rigide theorieën aan terzijdes van de evangelisten, die waarschijnlijk nooit bedoeld waren als nauwkeurige observaties”. Dit terwijl Lucas benadrukt in de inleiding van zijn boek “alles van meet aan nauwkeurig gevolgd te hebben” (1:3) opdat de lezer volkomen zeker zou kunnen zijn van de zaken die daarin beschreven worden. Waarmee gezegd is dat de waarde van zijn boek staat of valt met de betrouwbaarheid van wat daarin staat opgetekend.

Met instemming wordt in het ND artikel Fik Meijer geciteerd die schreef dat Lucas een ‘enthousiast pleitbezorger van de blijde boodschap, maar tegelijk een slecht historicus’ is. Zonder enige tegenspraak wordt het vermoeden uitgesproken “dat Jezus in Nazaret is geboren” en dus niet in Bethlehem zoals staat beschreven en zoals was voorzegd.

Ook de vlucht naar Egypte vanwege de kindermoord in Bethlehem moet het ontgelden. “Of dit historisch letterlijk zo gegaan is, is discutabel”, zo concludeert het ND. En ach, wat zou het? “De evangeliën zijn ook niet bedoeld om ze als historische verslagen te lezen”. Want ja, “de evangeliën vormen een theologische bevestiging van Jezus’ status als de gezalfde”. Maar zijn zulke woorden niet als een vlag op een modderschuit? De kracht van het Evangelie is nu juist dat wat beschreven staat, echt gebeurd is. Het ND artikel promoot ongeloof en bijbelkritiek en zaagt daarmee de poten door van de stoel waarop ze gezeten is. 

Wat een gemiste kans om niet bijvoorbeeld te verwijzen naar The Star that Astonished the World‘ (van dr. E.L. Martin) die betoogt hoe Jezus geboortegeschiedenis zoals Matteüs en Lucas daarover verhalen, wel degelijk historisch volstrekt betrouwbaar is.

André Piet
Rijnsburg

Delen: