GoedBericht.nl logo
English Blog

gedoe om Nashville-pamflet

07-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Alsof een bom op social media ontplofte: de publicatie van een Nederlandse versie van de zogenoemde Nashville-verklaring. Deze verklaring bevat 14 artikelen over Bijbelse seksualiteit. Elk van de artikelen is opgebouwd uit zowel een positieve als negatieve bewering, een bevestiging en een ontkenning.

een orthodox pamflet

De oorspronkelijke verklaring dateert uit 2017 en is opgesteld door The Council on Biblical Manhood and WomanhoodDat is een strikt orthodox-christelijke organisatie die bijvoorbeeld uitgaat van de leer van de drie-eenheid maar ook van een eindeloze hellestraf. Deze orthodoxe achtergrond geldt ook voor de uitgevers van de Nederlandse versie. De initiatiefnemers daarvan komen uit de refo-hoek en het pamflet vindt vooral (niet uitsluitend) in die kringen ook bijval. De hier en daar tobberige sfeer die het document ademt is dezelfde als die van de reformatorische belijdenisgeschriften. Denk aan uitdrukkingen in het pamflet als “strijden tegen de zonde” of “zondige verlangen doden”. Dat zijn geen Bijbelse termen, al heeft het soms die schijn. Het is m.i. een heel andere taal dan die Paulus ons voorhoudt om onszelf “dood voor de zonde” te rekenen en onbekommerd te “wandelen in nieuwheid van leven”.

hoezo fout?

Toch wil ik het, ondanks de bovenstaande disclaimer, ook opnemen voor deze verklaring. Al was het maar omdat het overgrote deel van de kritiek op het pamflet (waarbij vooral SGP-voorman van der Staaij als mede-ondertekenaar het moet ontgelden) volkomen onterecht is. In veel gevallen is het ook hypocriet. Men roept nu openlijk dat deze verklaring verboden zou moeten worden. Of dat van der Staaij voor de rechter zou moeten worden gedaagd. Jaja, en dat in Nederland, waar men zo prat gaat op de vrijheid van meningsuiting. En waarom? Wat is er zo crimineel aan dit document? De Nashville-verklaring is niet anders dan een pleidooi voor het exclusieve monogame huwelijk tussen man en vrouw. Lees het Nieuwe Testament en je treft daar geen ander geluid aan. Het pamflet verwerpt homoseks als onnatuurlijk. Inderdaad, zoals b.v. Paulus dat ook deed. En zoals tot voor kort de hele Westerse wereld dat deed. En in grote delen van de wereld trouwens nog steeds. Hoeveel critici zouden zich ervan bewust zijn dat zij zich, wereldwijd gezien, in een piepkleine LHBT-bubbel bevinden?

seksuele identiteit

Het pamflet wijst naast homoseks ook transgenderisme af. De opstellers staan op het standpunt: een man is een man en een vrouw is een vrouw, ongeacht of dat gevoelsmatig ook zo wordt beleefd of niet. Wie daar problemen mee heeft ‘zit niet in het verkeerde lichaam’ maar is van zichzelf vervreemd. Dat is inderdaad een heel andere diagnose dan die tegenwoordig gangbaar is. Eén die uitgaat van seksuele identiteit als gegeven bij de geboorte in plaats van dat het een zoekplaatje zou zijn. Mag dat niet meer worden gezegd? Is dit geen helder Bijbels geluid dat bovendien houvast geeft? Getuigt het trouwens niet van moed om geheel tegen de tijdgeest in, deze dingen naar voren durven te brengen? Dat noem ik ‘uit de kast komen’: uitkomen voor de overtuiging die je hebt, ondanks alle laster en scheldwoorden die je wellicht over je heen zult krijgen.

homofoob…

De Nashville-verklaring krijgt uiteraard ook weer het verwijt ‘homofoob’ te zijn. Een bizar scheldwoord want met fobie heeft het helemaal niets te maken terwijl het begrip ‘homo’ in dit verband vaag en daarom weinigzeggend is. Want slaat homo op homofilie of op homoseks? Het eerste verwijst naar de aantrekkingskracht tussen twee mensen van hetzelfde geslacht terwijl het tweede verwijst naar daadwerkelijke seks tussen die twee. Twee totaal verschillende dingen. Over homofilie zegt de Schrift helemaal niets. Geen man of vrouw zou zich daarom schuldig hoeven te voelen. Waar het op aankomt is dat elk mens moet leren te worden wie hij of zij vanaf de geboorte is: mannelijk of vrouwelijk. Dat is je seksuele identiteit. Meer smaken zijn er niet. Onze identiteit is niet gelegen in gevoelens. Gelukkig spreekt de Nashville-verklaring ook niet van ‘homofiele geaardheid’, wat zou suggereren dat de oriëntatie of gerichtheid vanaf de geboorte al vast zou liggen. Dat is een veelgehoorde aanname maar nog nooit bewezen. Oriëntatie is een flexibel begrip. Hoeveel homoseksuelen blijken later niet biseksueel?

De NOS maakt het in haar berichtgeving heel bont wanneer ze over de verklaring schrijft:

Ook staat erin dat homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid kunnen genezen.

Dat is één zin met twee onwaarheden. De Nashville-verklaring spreekt namelijk helemaal niet van ‘geaardheid’ en evenmin over homofilie als ziekte die zou kunnen worden genezen. De begrippen ziekte en genezing komen in het hele document zelfs niet eens voor! Over nep-nieuws gesproken…

een vuist maken?

Dan toch ook nog één kritische opmerking over de Nashville-verklaring. Ze wil met haar actie een vuist maken en zoekt mensen van naam, voorgangers en politici, die ermee instemmen en het ondertekenen. Die hang naar invloed lijkt me een kwalijke zaak. Dat roept ook veel weerzin op. In het pamflet wordt in het voorwoord opgemerkt dat de westerse cultuur post-christelijk is geworden. Inderdaad, en die cultuur verzet zich heftig tegen lieden die haar een wet willen opleggen die herinnert aan een verleden waarvan men resoluut afstand heeft genomen. Dáárom wordt op het Nashville-document gereageerd als door een wesp gestoken.

donker

Deze blog daarentegen staat geheel los van politiek of maatschappelijke invloed. Ik pleit absoluut niet voor het afschaffen van het homohuwelijk of voor het verbieden van homoseks of transgenderisme. Totaal niet zelfs. Ontwikkelingen in de maatschappij op dat vlak beschouw ik als onvermijdelijk. Waar GOD wordt weggeredeneerd en men geen Schepper meer (er)kent wordt het donker. Zonder Schepper zijn mensen immers ook geen schepselen meer. Dan weet je niet meer wie en wat je ten diepste bent. Dan gaat het licht uit. En het eerste gevolg (men leze Romeinen 1) is dat dan ook het zicht verdwijnt op mannelijk (= Schepper) en vrouwelijk (= schepping). In het donker raakt men nu eenmaal gedesoriënteerd. Eveneens in Romeinen 1 lezen we dat GOD zo’n wereld daarin overgeeft. Let op: GOD doet daar niets tegen.

Wat mensen vandaag nodig hebben is geen ethiek of moraal maar licht. Geen wet die de mensen vertelt wat ze moeten doen, maar voorlichting, licht op hoe de dingen zijn. Wat mensen nodig hebben is het goede bericht van GOD die zowel de Schepper als de Redder van ieder creatuur is. Slechts in dat licht gaat een mens werkelijk verstaan wat mannelijk en vrouwelijk is en waar het van spreekt en waar het voor is bedoeld.

Delen: