GoedBericht.nl logo
English Blog

op de drempel naar 2019

31-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Op de laatste dag van het jaar blikken we terug op het jaar achter ons en kijken we vooruit naar het jaar dat vóór ons ligt. Dat is een prima gewoonte. Ook op goedbericht.nl zet ik rond deze tijd altijd alle activiteiten nog eens op een rijtje.

zondagen

2018 was wederom een jaar waarin op tal van podia het Goede Bericht mocht klinken. Wat de zondagen betreft ben ikzelf verantwoordelijk voor de samenkomsten in Zoetermeer (twee keer per maand) en Urk (één keer per maand). Vrijwel alle andere zondagen sprak ik op uitnodiging in Rotterdam en Den Haag en ook enkele keren in Zeewolde en Nieuw Buinen. Van alle samenkomsten werden mp3-opnamen en powerpoints op de website gezet en in de meeste gevallen ook op YouTube.

Dat ik alles op goedbericht.nl publiceer noodzaakt me ook om voortdurend nieuwe onderwerpen en Schriftgedeelten aan te snijden. Om mezelf niet (teveel) te herhalen. Deze werkwijze noodzaakt mij dus ook om intensief te blijven studeren. Om telkens ook weer nieuwe schatten uit de Schrift tevoorschijn te brengen. Er liggen er nog zoveel te wachten op ontdekking…!

bijbelstudieavonden

Naast de zondagse bijeenkomsten waren daar de wekelijkse bijbelstudieavonden in Bodegraven, Katwijk en Rotterdam. In Bodegraven over het Johannes-evangelie en in Katwijk hebben we het boek Handelingen afgerond en zijn we verder gegaan met het boek Lucas. In Rotterdam hebben we het thema ‘rond de wederkomst’ voortgezet in een vers-voor-vers bespreking van het boek ‘de Openbaring’. Het is intensief om dat alles voor te bereiden maar ook een groot voorrecht!

uitvaartdiensten

Naast deze reguliere bijeenkomsten waren er ook heel wat andere samenkomsten waarin ik mocht voorgaan. Zo heb ik nogal wat keren in uitvaartdiensten mogen spreken. Dat is altijd weer bijzonder: juist tegen de donkere achtergrond van dood en graf mag het licht van het Goede Bericht des te meer schitteren: de dood is overwonnen en zal worden teniet gedaan! Voor niemand uitgezonderd – een onmiskenbaar Goed bericht! Geweldig om te zien ook hoezeer deze boodschap troost, kracht en hoop aan mensen vermag te geven!

nog andere samenkomsten

Ook mocht ik diverse keren in bijeenkomsten tekst en uitleg geven over de clou van het Goede Bericht: de levende GOD als Redder van alle mensen. Wat is er mooier dan om in een onwetende maar ook nieuwsgierige omgeving daarover vragen te beantwoorden?! Zo denk ik in het bijzonder terug aan een bijeenkomst op 6 november in Eindhoven (voor studentenvereniging Ichtus) waar vele tientallen jonge mensen voor het eerst in hun leven het Goede Bericht kregen uitgelegd. En GOD geeft de wasdom, daar ben ik zeker van!

conferentie in Garderen

Twee keer mochten we ook dit jaar weer de GoedBericht-conferentie in Garderen beleggen. Vooral velen die ook wat verder weg wonen kijken daar naar uit en met deze conferenties hopen we ook in 2019 verder te gaan. Noteer alvast zaterdag 16 maart in uw agenda.

GoedBericht-weekend in Maarn

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is ook het GoedBericht-weekend in Maarn. Heerlijk om met zovelen, vrij en ongedwongen ons een paar dagen te verblijden en te verdiepen in de rijkdommen van GODS woord. Noteer alvast ook het volgende weekend in 2019: van 24 t/m 26 mei.

de website

De core business van GoedBericht is zonder enige twijfel de website. Behalve dat daarop alle opnamen van de bijeenkomsten worden geplaatst (mp3’s, powerpoints, video’s), is er ook de dagelijkse rubriek van ‘Goed Belicht Dagboek . In zo’n 200 woorden wordt kort en krachtig uitleg gegeven van een bijbeltekst. Ging ik voorgaande jaren kris-kras door heel de Bijbel, sinds dit jaar ga ik (althans voornamelijk) vers-voor-vers door Bijbelboeken. Van januari tot in oktober heb ik op deze wijze de Efeze-brief besproken en nu ben ik goed op weg in de eerste Korinthe-brief. Naast deze dagelijkse rubriek zijn er ook in 2018 weer enige tientallen blogs aan de site toegevoegd waarin wat uitgebreider tal van zaken aan de orde werden gesteld.

Een paar maanden geleden ben ik van provider verhuisd. Ik vond dat de site te traag was bij het opladen. De verhuizing had aanvankelijk wat voeten in de aarde, maar ik ben blij dat ik het toch heb doorgezet. De oplaadtijd van de website is gemiddeld ruim dubbel zo snel geworden!

Internet is een voortreffelijk medium om een boodschap wereldkundig te maken. Sinds het jaar 2000 maak ik er al dankbaar gebruik van. Volgens de statistieken van Google Analytics bereikt goedbericht.nl dagelijks 500 actieve gebruikers, wekelijks 2000 en maandelijks ruim 6000 actieve bezoekers. Al is het werk van GOD in onze dagen dan ook verborgen en merken de kranten het niet op (zo hoort het ook), het is geweldig om vast te stellen hoe velen het desondanks mag bereiken!

bezoeken en correspondentie

Een activiteit die geheel op de achtergrond plaatsvindt is het bezoeken van oudere en zieke mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij GoedBericht. Als het even kan trek ik hiervoor één dag per week uit. Zulke bezoeken zijn vaak op verzoek en ik doe dat graag.

Wat uiteraard ook op de achtergrond gebeurt is het voeren van correspondentie en telefoongesprekken. Via de website krijg ik veel mails met daarin vragen over de meest uiteenlopende zaken. Soms kan ik volstaan met te verwijzen naar artikelen op de website maar vaak ook niet. Dikwijls betreft het dan vragen van persoonlijke aard. Daar onttrek ik me niet aan. Als is het soms lastig om er voor te zorgen dat het niet ten koste gaat van de studie(s) en het werk aan de website.

medewerkers en ondersteuning

Al deze bovengenoemde activiteiten kan ik slechts doen omdat ik vele mensen om me heen mag hebben die daarin ook meewerken. Ieder op zijn of haar wijze. In de eerste plaats denk ik dan aan mijn vrouw Petra die 100% achter dit werk staat en zich daarvoor ook onvermoeibaar inzet. Geweldig! Ook denk ik aan de hartverwarmende support van onze drie kinderen.

Ongelofelijk blij ben ik ook met het interlineair Bijbel programma ISA van de website scripture4all.org. Het is mijn dagelijkse hulp en assistent. Wat een uitmuntend programma, dat trouwens nog nog steeds voortdurend in ontwikkeling is! Om zó gemakkelijk en doeltreffend bij de grondtalen van de Schrift te komen is niet eerder op deze wijze mogelijk geweest. Ik ben dankbaar dat ik (al is het vanaf de zijlijn) in dit werk betrokken mag zijn.

Ik denk ook aan de velen die een aandeel hebben in het voorbereiden van de samenkomsten. Die zorg dragen voor het klaarzetten van de zaal, het openzetten van hun huis, die zorgen voor koffie, het gereedmaken van de geluidsversterking, de instrumentale begeleiding, de opname van video’s, advertenties plaatsen in kranten, enzovoort, enzovoort!

Zeker wil ik ook de beide vertalers niet onvermeld laten die zich inzetten om de dagelijks dagboekstukjes en de blogs naar het Engels te vertalen. Dankjewel mannen!

En dan zijn er nog de velen die betrokken zijn bij GoedBericht in hun (dank)gebeden. Die de boodschap een warm hart toedragen en zich graag inzetten om dit te verspreiden. Last but not least denk ik daarbij aan al diegenen die deze fulltime arbeid mogelijk maken door hun financiële bijdragen. Het feit dat GoedBericht deze support ongevraagd (jazeker!) ontvangt, bevestigt perfect hoezeer deze arbeid van harte gedragen wordt. Zij die dat doen weten dat we daarvoor geen mensen bedanken. Maar des te meer danken we onze GOD en Vader die ons zulke medewerkers in het Goede Bericht geeft!

vooruit en omhoog kijkend…

En met deze opsomming sluiten we 2018 dankbaar af. Terwijl we uitzien naar het komende jaar. Naar nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe ontdekkingen. Bovenal met het uitzicht op “de derde dag” (van duizend jaar) die met rasse schreden nadert. Zullen we in 2019 nieuwe ontwikkelingen gaan opmerken die dat bevestigen? Hoe zal het verder gaan met Jeruzalem en “de heilige plaats”? En met de aldaar omliggende landen? Reken maar dat ook goedbericht.nl de vinger aan de pols houdt!

En ondertussen vertellen we blijmoedig aan een ieder die het maar horen wil: GOD is zijn schepping niet vergeten. Alles verloopt naar zijn plan- minitieus! Van zijn woorden ‘valt geen ter aarde’. Al zijn beloften vervult Hij nauwkeurig door zijn Zoon. En of mensen het nu (willen) geloven of niet: Hij is de Schepper maar ook de Redder van iedereen! Dat is de waarheid, ook in 2019!

Delen: