GoedBericht.nl logo
English Blog

op de campus in Eindhoven

07-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Dinsdagavond j.l.  beleefde ik het genoegen om voor de christelijke studentenvereniging Ichtus in Eindhoven te spreken. Jongelui met een achtergrond van hersteld hervormd tot charismatisch en van vrijgemaakt gereformeerd tot evangelisch. Zo’n ruim honderd jonge studenten hadden zich verzameld in een zaal op de campus van de TU in Eindhoven.

Ik was uitgenodigd om een studie te geven over Efeze 1. Ik heb een en ander toegelicht onder het thema: ‘Gods universeel plan’, zoals elders op deze site is te vinden en te beluisteren. Over hoe GOD een plan uitwerkt door wereldtijdperken (aeonen) heen om ten slotte zijn doel te bereiken, nl. “alles in allen” te worden. Voor verreweg de meeste van deze jongeren was dit een volstrekt nieuw gegeven. In plaats van dat bij Christus’ terugkeer een eindeloze eeuwigheid aanbreekt (zoals traditioneel geleerd), kregen ze nu te horen van aeonen die nog zullen volgen. En ook tot voleinding zullen komen. Geen eindeloze verdoemenis maar een boodschap waarin God werkelijk GOD is en zijn doel perfect bereikt! Door tijdperken en gerichten heen.

Na de toespraak bleek wat deze boodschap bij vele toehoorders had losgemaakt. Iemand kwam naar me toe en zei: “wat geweldig, maar ook: hoe logisch!”. En een ander: “u hebt me wel enorm aan het denken gezet. Ik moet dit allemaal nog eens goed verwerken”. En weer een ander: “waarom is me dit nooit eerder verteld?”. En nog een ander: “heerlijk om zo grondig de Bijbel te onderzoeken!”. En: “dit is pas evangelie!”.

Tijdens de vragenbespreking kwamen een aantal mooie vragen aan de orde. Zoals: “wat is de plaats van het laatste oordeel in dit verhaal?”. Of: “wat maakt het uit om al of niet te geloven als uiteindelijk toch alles goed komt?”. Maar ook vragen over details, bijvoorbeeld: “wat is de tweede dood en wie komen daarin?”. Prachtig om met jonge, kritische mensen met een goed stel hersens, te stoeien over dit soort zaken. Ik proefde de sfeer van een open-minded instelling.

Er waren overigens zeker ook minder positieve geluiden te horen. Zoals: “dit kan niet waar zijn, want in de kerkgeschiedenis heeft deze leer nooit voet aan de grond gekregen”. Of: “deze theorie is alleen gebaseerd op een bepaalde uitleg van het woordje aion”. Dat laatste lijkt me een zeer onterechte tegenwerping. Want is juist de gangbare uitleg niet uitsluitend (!) gebaseerd op een evident onjuist vertaalwoord, nl. ‘eeuwigheid’?! Precies omgekeerd dus!

Enfin, er waren nog heel wat vragen over, maar daar was geen tijd meer voor omdat de avond even na tien uur moest worden afgesloten. Al met al een enerverende bijeenkomst waarover het laatste woord zeker nog niet zal zijn gezegd…

Delen: