GoedBericht.nl logo
English Blog

welterusten EO!

02-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag j.l. zond de EO een documentaire uit onder de titel ‘De kast, de kerk & het koninkrijk‘. Getoond wordt hoe deze omroep gedurende enkele decennia geheel ingepakt kon worden door haar vrijzinnige tegenstanders. Overvallen als door het paard van Troje.

even omkijken

Laten we even teruggaan in de tijd. De EO werd halverwege de 60-er jaren opgericht omdat men vond dat de NCRV steeds verder afdwaalde van wat haar oprichters (o.a. Johannes de Heer) voor ogen stond. Zo bood de NCRV steeds meer podium aan vrijzinnige theologen die de waarheid van de Bijbel in twijfel trokken. Ook al ging de NCRV daarin niet zo ver als de IKON (toen IKOR), een interkerkelijke zendgemachtigde die uitgesproken vrijzinnig en links was. Maar het kan verkeren.

De EO-uitzending van zondag j.l. kwam tot stand onder eindredactie van Ida Overdijk, een oud-IKON medewerkster. Haar werd naar eigen zeggen geen strobreed in de weg gelegd bij het maken van de documentaire. Die weerstand lag ook niet voor de hand want collega Tom Mikkers, getrouwd homoseksueel en voormalig voorman van de vrijzinnige remonstranten, was ook al programmamaker bij de EO. Zo kon de uitzending van zondag j.l. één groot pleidooi worden voor de acceptatie van homoseks. Veelzeggend wordt aan het einde van de uitzending de LHBT-vlag bevestigd aan een kerkgebouw en gehesen. De EO heeft haar punt gemaakt. Vijftien jaar geleden werden al voorzichtig proefballonnetjes in die richting opgelaten. Achter de schermen was de koers toen natuurlijk al lang uitgezet, maar nu is de EO dan ook officieel ‘om’.

pamflet

Tegenstanders van het LHBT-gedachtegoed worden slechts met dedain genoemd. Het dagblad ‘Trouw’ (29 juni) schreef daarover in een artikel onder de titel ‘Homoseksualiteit is geen probleem: dat kan tegenwoordig bij de EO‘:

Homo’s die een relatie afwijzen vanwege hun geloof komen niet aan het woord. Overdijk heeft daar geen moment over gedacht en geen van haar EO-collega’s heeft haar gevraagd hen er alsnog bij te betrekken. “Vanuit het oogpunt van emancipatie is het van belang dat deze liefde liefde is, zoals alle andere”, motiveert ze.

Van die ‘liefde’ blijkt weinig in een emotioneel fragment (’44), als gesuggereerd wordt dat tegenstanders van LHBT-ideeën over lijken zouden gaan. Het is pure insinuatie, op de man gespeeld om niet te zeggen ‘onder de gordel’. Van een inhoudelijke argumentatie is sowieso geen sprake in de uitzending. De documentaire is een pamflet en de tegenstander wordt neergezet als harteloos, lastpost, homofoob, star en niet voor rede vatbaar.

Alje Klamer als voortrekker

De theoloog Alje Klamer is in deze uitzending een held en wordt geroemd om zijn bevrijdend en taboe-doorbrekend werk in de 60-er en 70-er jaren. Hij was trouwens ook een fervent voorvechter van pedoseks maar dat wordt wijselijk verzwegen. Wijselijk blijft ook de Bijbel dicht tijdens de uitzending. Want men kan er onmogelijk omheen dat heel de Bijbel door, homoseks wordt afgewezen als onnatuurlijk. Dat gegeven wordt verdoezeld door te zeggen dat voor God ieder mens mag bestaan. Een waarheid als een koe maar hier een kanjer van een drogreden. Alsof het feit dat God de Schepper en Redder van alle mensen is, een rechtvaardiging zou zijn voor elk gedrag. De Bijbel zegt niets, laat staan een kwaad woord over homofielen. Trouwens, ook niet over pedofielen. Emoties zijn nooit fout, hooguit ongewenst. De vraag is altijd: wat doe je ermee?

Bijbelse argumenten worden in de uitzending op voorhand van tafel geveegd. Voor dat doel wordt de in 2018 overleden dominee Nico Ter Linden opgevoerd. Deze gevierde theoloog beschouwde de Bijbel als slechts een ‘verhaal’, niet-historisch. Als reactie op de Bijbelse afwijzing van homoseks citeert Ter Linden professor Kuitert (jawel!) met diens one-liner “alle spreken over Boven komt van beneden…” (’38). De hint is duidelijk: kom alsjeblieft niet aan met “er staat geschreven”!

met de stroom mee

Is dit de EO? Jazeker, dit is de EO. Maakt u zich maar geen illusies. De Schrift wordt ontkend. Men heeft het licht uitgedaan, voor zover dat al niet veel eerder gebeurde. Het feit dat deze documentaire, zonder al te veel ophef kon worden uitgezonden, geeft wel aan hoe de vlag er bij deze omroep bijhangt. Hooguit pruttelt een enkeling nog hier en daar tegen, maar daar hoeft de leiding van deze omroep zich geen zorgen over te maken. Een paar diplomatieke gesprekjes strijken die plooien wel weer glad. De achterban is in diepe slaap en zonder er erg in te hebben, drijft men met de stroom mee. Daar hoef je niets voor te doen, dat doet de tijdgeest wel. Staan en blijven staan op het vaste fundament, dát vereist energie en moed. Gelukkig is die kracht juist op dat fundament ook te vinden!

Delen: