GoedBericht.nl logo
English Blog

VN ontfermt zich over Babylon

06-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Al tientallen jaren geloof ik dat de stad Babylon in de eindtijd wederom een grote rol zal gaan spelen. Babel was de eerste stad waarmee “de aeon van deze wereld” aanving, niet lang na de vloed in Noachs dagen. Van daaruit werd de spraak van de mensen verward (Babel betekent ook ‘verwarring’; Gen.11:9). Duizenden jaren later werd o.l.v. Nebukadnezar Babylon wederom hoofdstad van de wereld, het zogenaamde nieuw-Babylonische rijk. En zo is het nog enkele eeuwen gebleven. Want Babylon bleef ook de hoofdstad van het daarop volgende Perzische rijk. En toen het Griekse rijk daarna kwam o.l.v. Alexander de Grote verklaarde deze na verovering ook Babylon tot hoofdstad van zijn rijk. Alexander stierf echter op jonge leeftijd in het zojuist veroverde Babylon en zijn rijk viel na hem uiteen. De stad ontluisterde en werd ontmanteld. Toch zegt de Schrift dat er nog een vierde rijk komt met deze stad als hoofdstad. Deze aeon zal ook met Babel als hoofdstad eindigen. Het boek Openbaring spreekt daarover en refereert aan vele profetieën in de Hebreeuwse Bijbel die voorzeggen dat de stad ook nog een keer zal worden verwoest. Wat tot dusver nooit is gebeurd. Dus hoe dan ook, Babylon zal weer op het wereldtoneel komen. De grote vraag is: wanneer gaat dat gebeuren? Twee millennia sinds Christus’ heengaan (30 AD) zijn hard bezig te verstrijken, dus waar blijft die stad? En ik moet het antwoord daarop tot dusver altijd schuldig blijven. Het enige wat ik kan zeggen: dit is wat de Schrift mij leert en zoals ik het versta. Ondertussen houd ik m’n ogen goed open, zeer nieuwsgierig naar hoe de waarheid van het profetisch Woord zich verder zal bewijzen.

Is het bericht dat vandaag in het nieuws kwam misschien een eerste opstapje naar een grote rol in de nabije toekomst? De NOS kopte vanmorgen met:

Babylon in Irak na jaren erkend als Unesco-werelderfgoed

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) is de organisatie van de Verenigde Naties. Als er één stad is waar de verenigde naties vanuit historisch en cultureel oogpunt thuis horen, dan is dat zonder enige twijfel Babylon. Enfin, deze erkenning van UNESCO is een boeiende ontwikkeling! De komende jaren zullen we m.i. nog véél meer gaan horen van Babylon… en omstreken.

Delen: