GoedBericht.nl logo
English Blog

Darwins afkeer van het christendom

04-09-2019 - Geplaatst door Andre Piet

De naam van Charles Darwin (1809-1882) is onlosmakelijk verbonden aan de evolutieleer, ook wel aangeduid als het darwinisme. In 1859 publiceerde Darwin zijn boek ‘over de oorsprong der soorten door middel van natuurlijke selectie’ dat een revolutie in de wetenschappelijk wereld ontketende en een enorme invloed kreeg op maatschappij, religie en filosofie. De ideeën van Darwin maakte God overbodig (zo was het idee) en degradeerde de mens van kroon op de schepping tot een uit aapachtigen veredeld diersoort.

Darwin schreef een autobiografie die na zijn dood werd gepubliceerd. In de ongekuiste versie daarvan (want Darwins echtgenote had onderstaand citaat aanvankelijk daaruit verwijderd) schrijft hij het volgende:

Ik kan in feite nauwelijks begrijpen dat iemand zou wensen dat het christendom de waarheid vertelde, want zo ja, dan laat de onverbloemde taal van de bijbeltekst zien dat mensen die niet geloven, waaronder mijn vader, mijn broer en bijna al mijn vrienden, eeuwigdurend gestraft zullen worden. En dit is een weerzinwekkende doctrine.

Dit citaat geeft een verrassend inkijkje in Darwins ziel. Het laat zien dat hij het onverdraaglijk vond te leven met de gedachte dat vele geliefden nimmer eindigend gestraft zouden worden. Het “is een weerzinwekkende doctrine”, zo schrijft hij. Darwin meende helaas dat “de onverbloemde taal van de bijbeltekst” deze leer zou onderwijzen. Omdat hem kennelijk nooit is verteld dat het woord ‘aion’ geen eindeloze eeuwigheid betekent maar een wereldtijd met zowel een begin als een einde. Het idee ‘aion = eeuwigheid’ heeft ook hem verblind voor de glorie van het Evangelie (vergl. 2Kor.4:4).

Het is om de eer van GOD en de waarheid van de Schriften dat deze weerzinwekkende doctrine aan de kaak moet worden gesteld. Want als deze leer waar zou zijn, dan is het Evangelie inderdaad geen goed bericht. Integendeel zelfs. Dat het Evangelie wel een goed bericht is, komt omdat de levende GOD (naar eigen zeggen) nooit laat varen de werken van zijn handen. Want jazeker, Hij is een Redder van alle mensen!

Delen: