GoedBericht.nl logo
English Blog

is aeon een eeuwigheid?

26-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet

Veruit de meeste Bijbelvertalingen bezigen het woord ‘eeuwigheid’. Wat het ‘Nieuwe Testament’ betreft is dit de weergave van het Griekse woord ‘aion’. Althans, in een deel van de weergaven, want ‘aion’ wordt ook dikwijls vertaald met ‘eeuw’. Dat is buitengewoon verwarrend, want een ‘eeuwigheid’ heeft geen begin of einde, terwijl een ‘eeuw’ dat wel heeft. Hoe kan één woord twee elkaar uitsluitende betekenissen hebben?

Lees de onderstaande Schriftplaatsen waar sprake is van ‘aionen’ en stel vast hoe ongerijmd het vertaalwoord ‘eeuwigheid’ zou zijn.

 • vóór de aionen; 1Kor.2:7
 • de aionen gemaakt; Hebr.1:2
 • het einde van de aion; Mat.28:20
 • de toekomende aion; Luc.18:30
 • de komende aionen; Ef.2:7
 • van aionen her; Ef.3:9
 • de aionen der aionen; Openb.11:15
 • de voleinding der aionen; Hebr.9:26
 • vóór aionische tijden; 2Tim.1:9

Conclusie: aionen hebben uitdrukkelijk een begin en een einde en daarom is ‘eeuwigheid’ GEEN correct vertaalwoord. 

eeuwig maar niet eindeloos…

 • een eeuwig verbond; Lev.24:8
  en toch komt er een nieuw verbond voor in de plaats; Jer.31:31-34
 • de aarde staat voor eeuwig; Pred.1:4
  en toch gaat ze voorbij; Mat.24:35
 • het priesterschap van Aäron is voor eeuwig; Ex.40:15
  en toch niet eindeloos; Openb.21:22
 • voor eeuwig slaaf; Ex.21:6
  en toch komt er een einde aan…
 • eeuwige smaad over Israël; Jer.23:40; Jer.25:9
  en toch zal eens aan haar smaad niet meer worden gedacht; Jes.54:5
 • eeuwige woestenij over Jeruzalem; Jes.32:14
  en toch… totdat over hen wordt uitgestort Geest uit de hoge; Jes.32:15
 • eeuwig vuur over de steden rond Sodom; Judas:7
  en toch zullen deze steden eens terugkeren in hun eerdere staat; Ezech.16:55
 • eeuwige slaap; Jer.51:39,57
  en toch zullen allen die in de graven zijn ontwaken; Joh.5:28
 • Christus regeert voor eeuwig; Openb.11:15
  en toch “totdat”; 1Kor.15:24,25

conclusie: eeuw-ig heeft niet te maken met ‘eeuwigheid’ maar met ‘eeuw’. Consequent en zonder uitzondering.

Enkele naslagwerken aan het woord

De Winkler Prins’ Encyclopedie (1950, deel 7, blz. 797) zegt:

Aion, aeoon betekent niet eindeloze duur maar tijdperk.

De Bijbelse Encyclopedie (pag.239) over ‘eeuwigheid’:

Behalve wanneer het van God wordt gebezigd, is het meestal tijdelijk bedoeld, een zeer lange tijd.
(…)
Het Hebreeuwse ‘olam’ waarvan in het OT ‘eeuwigheid’ de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat ‘verbergen’ betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst (nog) verborgen is… Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd.

In de Korte Verklaring (bij Prediker 1:4) schrijft prof. Aalders:

Bovendien bedenke men dat het woord ‘eeuwig’ in het Hebreeuws in den regel niet den zin heeft dien wij er aan plegen te hechten. Het drukt slechts uit een lange tijd…

Delen: