GoedBericht.nl logo
English Blog

Ambassadeurs

01-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet
laatste wijziging: 9 maart 2021

Gisteren sprak ik in Zoetermeer over het thema ‘een stil en rustig leven leiden‘. In deze toespraak ging ik dieper in op Paulus’ oproep om te bidden en te danken voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Hoezo? Paulus schrijft: “… opdat we een stil en rustig leven zouden leiden in alle eerbied en waardigheid” (1Tim.2:2). Meestal wordt deze tekst als volgt uitgelegd: wij bidden en danken voor hen die in hoogheid zijn, opdat zij ons met rust zouden laten. Maar dat bedoelt Paulus nu juist niet! Wij bidden en danken voor hen die in hoogheid zijn, opdat wij hen met rust zouden laten! Omdat we alles overgeven aan GOD die heel het wereldgebeuren in handen heeft, kunnen we rustig en stil leven. Een stil en rustig leven wordt ons niet gegeven dankzij het beleid van de overheden maar ondanks dat beleid.. Zo’n stil en rustig leven is de vrucht van vertrouwen op GOD zodat wij ons niet druk hoeven te maken over de conflicten in de wereld.

rustig

Het Griekse grondwoord voor “rustig” in 1Tim.2:2 komt tien keer voor in het NT. In geen van die gevallen gaat het om ‘met rust worden gelaten’ maar altijd om een houding waarbij men zelf zich rustig houdt. We zien dit een paar verzen later in 1Tim.2 (in vers 11 en 12) als tegen de vrouw wordt gezegd dat ze zich t.o.v. haar man rustig of kalm zou gedragen. Het is hetzelfde woord voor ‘rustig’ als in 2:2.

de barricaden op?

Wanneer we in vertrouwen op GOD, Hem bidden en danken voor alle mensen en voor allen die in hoogheid zijn, dan hebben we per definitie rust. “Een stil en rustig leven leiden” staat tegenover onrust, kabaal, schreeuwen en rumoer. De wereld gonst van conflicten: politiek, militair, maatschappelijk, sociaal, religieus enzovoort. En wat hebben we als gelovigen daarmee te maken? Niets! Ook heel wat gelovigen menen hun stem daarin te moeten verheffen en de barricaden op te gaan. Maar het is het tegenovergestelde van “een stil en rustig leven leiden”.

ambassadeurs

Dit stille en rustige leven dient nog een hoger doel. Paulus spreekt in de navolgende verzen in 1Tim.2 (vers 3 t/m 7) van het getuigenis dat zou worden uitgedragen van de ene GOD die wil dat alle mensen worden gered en komen tot besef van deze waarheid. Om dit getuigenis van “de Redder van alle mensen” (1Tim.4:10) effectief te laten klinken, kiezen we geen partij in de kwesties die de mensheid onderling verdelen. We zijn gezanten of ambassadeurs van het woord van verzoening (2Kor.5:20; Ef.6:20). Een ambassadeur is iemand die in den vreemde, zijn regering vertegenwoordigt. Regel nummer één voor hem is dat hij zich neutraal opstelt bij alle interne aangelegenheden van zijn gastland. Niet omdat hij daarover geen mening zou hebben maar omdat hij gast en buitenstaander is. Zou hij zich daar wel actief in mengen, dan zou dat zijn missie als ambassadeur in diskrediet brengen.

Ambassadeurs leiden een stil en rustig leven in het land waar zij gesteld zijn. Zij onderschikken zich aan de overheden en conformeren zich maximaal aan de regels die in het gastland gelden. Die houding hoort ook bij de waardigheid van ambassadeurs. Ook voor “ambassadeurs van Christus”. Om zó “stil en rustig”, te midden van allerlei conflicten in de maatschappij, het getuigenis hoog te houden van de ene GOD die alle mensen wil en zal redden. Het is onze inzet om dát te laten klinken!

Delen: