GoedBericht.nl logo
English Blog

verblind door slechts één woord…

21-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Vorige week was ik ergens in het midden van het land uitgenodigd om (in een voor mij onbekende kring) wat te vertellen over Jezus Christus als Redder van de wereld. Het gezelschap, een huiskamer vol, was over het algemeen van ‘evangelische huize’. Maar door verdrietige ervaringen in een grote gemeente was men alerter en kritischer dan ooit geworden. Men wil zich niet langer de wet laten voorschrijven door zelfbenoemde ‘baasjes’ en autoriteiten. Nu waren een paar mensen in het gezelschap in aanraking gekomen met het Goede Bericht zoals op deze site naar voren wordt gebracht en enthousiast hadden ze daarover in hun kring verteld. Graag wilde men daarover meer weten en zodoende werd ik uitgenodigd om één en ander uiteen te zetten maar vooral ook om vragen te beantwoorden. De sfeer was de hele avond aangenaam en open, hoewel soms ook behoorlijk kritisch maar ik kon zonder enige vijandigheid ‘mijn punt maken’. Dat heb ik ook wel anders mee gemaakt…

Eén van de vragen die op deze avond naar voren kwamen was, hoe het toch mogelijk is dat dit onmiskenbaar goede bericht, zo onbekend is? Als het inderdaad zó duidelijk in de Schrift staat, waarom ziet ‘men’ het dan niet? Een heel goede vraag! Ik heb tijdens deze avond verteld hoe we hier stuiten op een zeer, zeer geraffineerde truc. Men hoefde namelijk slechts één woord (!) in de Schrift te veranderen om zodoende het Evangelie te verduisteren (2Kor.4:4). Wat men gedaan heeft sinds de vroege kerkgeschiedenis is het woord ‘aion’ in de Schrift (enkelvoud, meervoud of bijvoegelijk) te veranderen in ‘eeuwigheid’. De consequenties van deze verandering zijn gigantisch! Want als ‘aion’ een eeuwigheid wordt en ‘aionios’ (de bijvoegelijke vorm) eeuwig betekent, dan worden oordeel, toorn, verderf en dood in één klap eindeloos! Als Gods oordelen en zijn toorn geen einde hebben en de dood voor altijd blijft bestaan, tja, dan is het onmogelijk dat God de Redder is van alle mensen! Ongeacht hoeveel teksten en ‘bijbelse logica’ daarvoor ook pleiten. Door ‘aion’ te veranderen in eeuwigheid is de bijbellezer geblindeerd en wordt het hem onmogelijk gemaakt het Evangelie nog te kunnen zien.

Het is hier nu niet de plaats om uiteen te zette wat ‘aionen’ wel zijn en wat GODS “plan van aionen” is (Ef.3:11). Het is voldoende op te merken dat een blik in een concordantie op de grondtekst voldoende is om vast te stellen dat ‘aionen’ zowel een begin als een einde hebben. De Schrift spreek van “vóór de aionen” en “vóór aionische tijden”. Maar ook van “het einde van de aion” en “de voleinding van de aionen”. Enzovoort. Bijbelvertalingen hebben dat ‘opgelost’ door in zulke gevallen ‘aion’ meestal te vertalen met ‘wereld’ of ‘eeuw’. Dat laatste is (min of meer) correct, behalve dan dat men het niet consequent heeft gedaan. En zo is de bijbellezer op voorhand belast met onbegrip en, veel erger nog, immuun gemaakt voor het Goede Bericht. Want het blokkeert om te geloven dat GOD werkelijk nooit laat varen de werken van zijn handen. En dat de dood teniet gedaan wordt door allen levend te maken. En dat GOD het verlorene zoekt totdat Hij het gevonden heeft. En daarmee dus ook geen ‘eind goed, al goed’. Kortom, géén Evangelie. En dat allemaal door één woordje te verdraaien. Wie zou daar toch achter zitten?

Delen: