GoedBericht.nl logo
English Blog

een goed bericht namens staatssecretaris Blokhuis

26-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

In het Nederlands Dagblad van zaterdag 26 oktober staat een interview te lezen met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis. Hij verwijst daarin naar zijn vader die Nederlands Gereformeerd predikant was en o.a. aan de wieg stond van de Evangelische Hogeschool. Vader Blokhuis was een markant man die ikzelf ook meerdere malen persoonlijk heb mogen spreken en ontmoeten. Hij was een goede vriend van A.Keizer, schrijver van de (voor mij) klassieker ‘de grote toekomst van Israël, de Kerk en de volken. Tot mijn groot genoegen steekt de staatssecretaris het Bijbelse inzicht dat hij via zijn vader leerde kennen, niet onder stoelen of banken.

‘Mijn ouders waren naar de huidige maatstaven best orthodox. De Bijbel was sowieso het onbetwistbare woord van God. Mijn vader had duidelijke opvattingen. Wie samenwoonde en ambtsdrager wilde worden, kon het bijvoorbeeld wel vergeten. Tegelijk was hij ruim. Hij heeft zich fel verzet tegen openbare schuldbelijdenis door stellen die moesten trouwen. Hij vond het hypocriet om dat alleen bij die “zonde” te doen.’

Hij kan zich ook goed vinden in de overtuiging van zijn ­vader dat God niet slechts enkelen redt, maar álle mensen. ‘Mijn vader had moeite met hoe in de Dordtse Leerregels wordt gesproken over de uitverkiezing. Dat het God beháágd heeft dat wie niet geloven in de hel komen. Hij wilde daar als predikant zijn handtekening niet onder zetten. Dat werd hem niet in dank afgenomen.

Mijn vader was ervan overtuigd dat God zó genadig is dat alle mensen uiteindelijk bij God mogen horen. Dat onderwerp ligt gevoelig. Het woord alverzoening is een soort vloek in de kerk. Maar ik voel me daar vanuit de Bijbel heel senang bij.

Mijn vader wees op Romeinen 5, waar Adam wordt vergeleken met Jezus. Met de eerste kwam de zonde en de dood in de wereld en de tweede heeft dat ongedaan gemaakt. De gereformeerde theologie heeft daarvan gemaakt: Jezus heeft zijn best gedaan, maar niet kunnen realiseren dat ­iedereen bij God mag horen. Maar mijn vader stelde dat de tweede, de volmaakte Adam –Jezus dus – machtiger is dan de eerste, en ervoor zorgt dat iedereen er uiteindelijk bij mag horen.’

Hoe rijmt u dat met teksten in de Bijbel over het oordeel?

‘De hel is waar God niet is. Als in de Bijbel staat dat zondaren tot in eeuwigheid worden gestraft, wordt het Griekse woord eon gebruikt. Dat betekent: eeuw, tijdperk. Als die eeuw, dat tijdperk is afgelopen, heeft God zijn doel bereikt. De reflex bij mensen met wie ik het erover heb is soms: oh, dan kan ik erop los leven. Maar dan weet je niet hoe het is om een tijd zonder God te zijn…

Zo, dan hoort u het ook eens van de staatssecretaris!

Delen: