GoedBericht.nl logo
English Blog

‘De grote toekomst…’ opnieuw uitgegeven!

11-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet

“als dit waar is…”
Het was een avond in september, 1992. In Veenendaal had ik op uitnodiging een bijbelstudie in huiselijke kring gegeven. Na afloop komt een mevrouw naar mij toe, die mij vertelt van een artikel dat ze had gelezen van ene drs.Keizer in het blad ‘Christenen voor Israël’. “O, die ken ik”, reageerde ik. “Deze man schrijft prima artikelen voor het blad ‘Bijbel & Wetenschap‘ over economie en filosofie”. Ze vervolgde: “In het artikel wordt betoogd dat het woord ‘eeuwigheid’ niet in de Bijbel thuishoort. De Bijbel zou spreken van ‘aionen’ met een begin en einde”. “En”, zei ze, “de leer van de eindeloze hellestraf, is volgens de schrijver niet Bijbels. God is de Redder van alle mensen”. “Wat vindt u daarvan?”, vroeg ze me. “Dat lijkt me ‘alverzoening'”, reageerde ik bedenkelijk. “Maar”, voegde ik er aan toe, “ik wil het artikel graag lezen, want ik ben zeer benieuwd naar zijn onderbouwing”. Thuisgekomen heb ik het artikel weten te achterhalen. Het bleek een samenvatting te zijn van een lijvig boek (uitgegeven bij Kok, Kampen) onder de titel ‘De grote toekomst van Israël, de Kerk en de Volken’. Met als ondertitel ‘waarom de dogmatiek moest vastlopen’.
De samenvatting alleen al was voor mij een ‘bom’. Als dit waar is…

het doodlopend spoor in de dogmatiek
De publicatie van ‘De grote toekomst…’ heeft een grote impact gehad op mijn leven. Want Keizer doet niet slechts boude beweringen, maar weet deze ook voortreffelijk te documenteren. De schrijver, die als geen ander de gereformeerde theologie en wijsbegeerte van binnenuit kent, legt feilloos bloot hoe de dogmatiek op een doodlopend spoor terecht kwam. Het heeft alles te maken met het idee dat de Kerk de plaats van Israël zou hebben vervangen. Dat inzicht heeft de hele theologie gestempeld en Keizer toont aan hoe fataal dit misverstand is. God heeft een grootse toekomst in petto voor de Kerk, voor Israël en de volkenwereld. En uiteindelijk voor elk schepsel! Keizer’s boek laat de grote misvatting zien van de Dordtse Leerregels. Het betoogt dat bij ‘de jongste dag’ geen eindeloze eeuwigheid van hemel of hel begint, maar dat bij de terugkeer van Jezus Christus “de toekomende aionen” aanvangen, waarin Gods allesomvattende heilsplan zal worden uitgewerkt. Met als climax, het tenietdoen van de (tweede) dood als laatste vijand, bij de voltooiing van Christus’ heerschappij.

standaardwerk
‘De grote toekomst…’ is een veelomvattend boek. Belezen en deskundig brengt de auteur vele uiteenlopende onderwerpen met elkaar in verband. De tijdrekening vanaf Adam, de totstandkoming van zowel de Hebreeuwse als Griekse canon van de Bijbel, de onderscheiden plaats van Paulus t.o.v. de twaalf apostelen, de profetie van Daniël en de Apocalyps, etc. Wat de schrijver bijna twintig jaar geleden aan de orde stelde, is in vele opzichten baanbrekend en verstrekkend. Het lijkt me dan ook volkomen terecht dat dit standaardwerk, na lange tijd slechts antiquarisch verkrijgbaar te zijn geweest, opnieuw wordt uitgegeven.

voortschrijdend inzicht
Keizer ging door met publiceren. Na uitgave van ‘De grote toekomst… ‘ volgden nog ‘De komende reformatie van de eindtijd’ (1996), ‘De komende dertig jaar’ (1997), ‘De Almachtige is de Vader van alle mensen’ (2003) en ‘In deze eeuw komt Jezus Christus terug’ (2007). Wie deze publicaties leest, bemerkt dat Keizer ondanks zijn hoge leeftijd, in zijn Schriftonderzoek bepaald niet is blijven stilstaan. Hij schroomt ook niet om,  wanneer voortschrijdend inzicht hem daartoe noodzaakt, eerdere inzichten te herzien.

hoogbejaard
Van de hoogbejaarde auteur hoeven we nu geen nieuwe publicaties meer te verwachten. Keizer is inmiddels bijna 102 jaar oud (!) en deze hoge leeftijd gaat hem steeds meer parten spelen. Zo is lezen hem bijna onmogelijk geworden. Ik heb het voorrecht de schrijver nog zo af en toe te kunnen bezoeken in zijn serviceflat te Leiden. Graag wil ik hem vanaf deze plaats van harte feliciteren met het feit dat hij de heruitgave van zijn monumentale werk nog mag beleven!
Het lijkt me een juiste keuze om het boek, ondanks enkele nieuw verkregen inzichten, zo goed als ongewijzigd te herpubliceren. De zoon van de auteur, Reitse Keizer, heeft een prima initiatief genomen, om op veler verzoek, ‘De grote toekomst…’ opnieuw op de markt te brengen. Het enige in het oog lopend verschil met de vorige uitgave is de fraaie omslag. En misschien ook nog dat de uitgeverij dit keer niet Kok in Kampen is maar Merweboek.

bestellen
Voor meer informatie over het bestellen van het boek bij de boekhandel of de uitgeverij, verwijs ik de lezer door naar de webpagina van Merweboek.
Zeer aanbevolen, dat zal duidelijk zijn.

Delen: