GoedBericht.nl logo
English Blog

Christus heeft de ekklesia lief

10-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet

25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente liefheeft en Zich voor haar overgeeft,26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
Efeze 5

Dat Christus de ekklesia (>gemeente) liefheeft is iets anders dan dat Hij alle individuele gelovigen van de ekklesia liefheeft. Het geheel is meer dan de som der onderdelen. De ekklesia is een volksvergadering, zoals Hand.19 vers 32 en 39 laat zien. Wanneer gelovigen samen zijn, heet dit “de ekklesia” (of ‘gemeente’). Ook al betreft het maar een minimum van twee of drie. De Bijbel kent geen onderscheid tussen de totale en plaatselijke gemeente, zoals dit in het christelijk jargon altijd gemaakt wordt. Waar gelovigen (als gelovigen) samenzijn, vertegenwoordigen zij het geheel.

Ekklesia is een eretitel die gegeven wordt aan iedere vergadering van gelovigen. Christus ziet daarin het totaal vertegenwoordigd. Hij houdt van de ekklesia en geeft Zich voor haar over en Hij heiligt en reinigt haar “door het waterbad met het woord”. Elke keer wanneer gelovigen samenkomen om elkaar aan te moedigen en zo door Christus’ Woord te gaan stralen, beleven zij de liefde van Christus voor de ekklesia.

Delen: