GoedBericht.nl logo
English Blog

in memoriam: Andries Keizer

04-07-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

Anderhalve maand geleden mocht de hoogbejaarde drs. A. Keizer (geb. 1909) nog beleven dat diens standaardwerk De grote toekomst van Israël, de Kerk en de Volken’ opnieuw werd uitgegeven. Bij die gelegenheid meldde ik al, dat de conditie van de auteur, die ik zo af en toe mocht bezoeken in zijn serviceflat te Leiden, de laatste tijd achteruit ging. Vorige week dinsdag, 28 juni is hij ontslapen en zaterdag 2 juli begraven. Keizer was vader van drie dochters en één zoon en sinds enkele jaren weduwnaar.

Drs. A. Keizer heeft zich van jongsaf aan beziggehouden met Schrift en theologie. Hij studeerde economie, staatsrecht en filosofie en was tot 1977 werkzaam aan het Ministerie van Economische Zaken in binnen- en buitenland. Keizer heeft grote leermeesters gehad en schreef over verschillende onderwerpen in Bijbels licht. Zo heeft hij meerdere publicaties op zijn naam staan over de instabiliteit van de westerse economie in Bijbels perspectief. In 1960 verscheen van hem ‘Wetten ten leven’ (geschreven samen met M.van Damme) en in 1973 een vervolg ‘Gods Woord, levensboek voor deze tijd’: de economische spanningen van de eindtijd in het licht van Gods Wet’. Daarnaast verscheen in 1968 van zijn hand ‘Creatie en Evolutie’ over het gelijknamige boek van prof. dr. J. Lever.  In 1986 kwam het boek Wetenschap in Bijbels licht: handleiding voor de grondslagen van wijsbegeerte en vakwetenschap’ uit. De inhoud hiervan was eerder gepubliceerd als artikelen-serie in ‘Bijbel & Wetenschap‘, een uitgave van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Ook na het verschijnen van het eerder genoemde ”De grote toekomst van Israël, de Kerk en de Volken’ in 1992, verschenen van zijn hand nog diverse studies waaronder in 2003 ‘De Almachtige is de Vader van alle mensen’ en als laatste in 2007 (de auteur was inmiddels 98 jaar oud!) ‘IN DEZE EEUW komt Jezus Christus terug’.

Ik leerde Keizer kennen als een vriendelijk maar vooral gedreven man. Volkomen wars van gepraat over triviale zaken, was hij vol van de rijkdom van de Schriften en diep overtuigd van haar profetische actualiteit. Hieronder de typerende tekst op de rouwkaart:

Onderaan de rouwkaart staat vermeld (let op het uitroepteken!):

Delen: