GoedBericht.nl logo
English Blog

Rob Bell en universalisme

05-07-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Al eerder plaatste ik een weblog over het geruchtmakende boek van Rob Bell ‘Love Wins’. Deze week kwam mij een interview onder ogen waarin hem de vraag wordt gesteld of hij een universalist is. Zijn korte antwoord daarop is: ‘nee’. De interviewer vervolgt met: “Waarin zie jij dan het verschil?”. En Rob Bell antwoordt:

Ik merk dat mensen heel veel verschillende dingen bedoelen met dat woord. Sommige mensen denken blijkbaar bij dat woord dat niets er meer toe doet. Het doet er niet toe wat je gelooft, het doet er niet hoe je leeft – niets doet er meer toe. En dat geloof ik niet. Bepaalde wegen zijn destructief. Bepaalde wegen zijn fout. Bepaalde wegen zijn schadelijk voor andere mensen en gaan niet uit van het liefhebben van je naaste. Dus als ‘universalisme’ betekent dat het allemaal niet uitmaakt – het maakt niet uit wat je gelooft, het maakt niet uit wat je doet – dan is dat absolute onzin.

Inderdaad, als dit de definitie is van universalisme, dan is ‘universalisme’ in Bijbels perspectief  “absolute onzin”. Maar of Rob Bell het ‘universalisme’ met deze definitie recht doet, is zeer de vraag. Alle naslagwerken die ik  heb geraadpleegd, definiëren (theologsich) universalisme als: uiteindelijk worden alle mensen gered en verzoend (of woorden van die strekking). Zou Rob Bell het universalisme hier met opzet karikaturaal neerzetten, om afstand te creëren en zo zijn orthodoxe tegenstanders te vriend te houden?
Hoe dan ook, Bell gaat verder met zijn antwoord op de vraag waarom hij geen universalist is.

Ten tweede, soms gebruiken mensen het woord ‘universalisme’ met de gedachte dat God op een gegeven moment plotseling iedereen opneemt in de hemel. ‘Kom maar, iedereen hoort er bij’. Het probleem daarbij is dat ik geloof dat liefde wint en het kenmerk van liefde is vrijheid. Dus als God opeens voor jou gaat kiezen, dan hebben we niet langer te maken met een liefhebbende God. En als er mensen in de hemel zijn die daar helemaal niet willen zijn, dan zou het geen hemel zijn. Dan is het net alsof God zegt: ‘Het is een feestje en zorg maar dat je het leuk vindt!’

Dit is een heel belangrijk punt, dat Bell hier aansnijdt. Veel mensen denken inderdaad dat ‘Alverzoening’ (ontleend aan Kol.1:20) betekent dat alle mensen in de hemel komen (o.i.d.). Niet alleen anti-universalisten maar ook universalisten zelf, denken dat dikwijls. Naast het onbegrip over ‘aeonen’ is dit het grootste misverstand rond ‘Alverzoening’. Want dat God het al verzoent, betekent absoluut NIET dat Hij de deuren van de hemel openzet en alle mensen naar binnen dwingt. Sterker: de term Alverzoening heeft in zichzelf NIETS te maken met redding of naar de hemel gaan. Alverzoening betekent: alle schepselen (op aarde dan wel in de hemel) worden veranderd van vijanden in vrienden (lees:gelovigen). Door middel van “het bloed van het kruis” zal GOD deze verandering in allen bewerken en de vijandschap wegnemen. Alverzoening brengt niet in een andere plaats, maar maakt andere mensen.

Over de definitie van het ‘univeralisme’ maak ik me niet al te druk*. Het is maar een menselijk label. De term Alverzoening echter is een “gezond woord” en komt rechtstreeks uit de Schrift en wordt door Paulus genoemd “de hoop van het Evangelie” waarin we standvastig en onwankelbaar zouden staan (Kol.1:20,23). Maar hoe is dat mogelijk wanneer we geen benul hebben, van waarom het gaat? Ook de laatste weken heb ik weer diverse keren discussies meegemaakt waarbij steevast blijkt dat mensen niet begrijpen dat ‘God verzoent’ betekent: God maakt van vijanden vrienden.
Dus blijft GoedBericht voorlopig op dit aambeeld hameren.

————————————————

P.S.

* Van een dame die bovenstaande blog las, kreeg ik een citaat door van Martin Zender (USA), een door mij zeer gewaardeerd Bijbelleraar, die het volgende schreef:

Let op: ik ben geen Universalist, dus noem me alsjeblieft niet zo. Mensen, die behoren tot de Universalists’ sekte, veronachtzamen de Schrift en kleineren het bloed van Christus; zij denken dat God redt, gewoon omdat Hij aardig is. Ik heb niets te maken met zowel Universalists als Unitarians en ik ben in staat om hete koffie te morsen over iedereen die me deze vuile namen geeft. Ik geloof in de correct vertaalde Schrift. Ik ben een advocaat van de kracht van het kruis en het vermogen van Christus om de mensheid te redden van alle zonde. God is liefde en Hij is rechtvaardig en deze beide eigenschappen ontmoetten elkaar bij het kruis; dat is waar ik over spreek.

Delen: