GoedBericht.nl logo
English Blog

eindejaar 2019

30-12-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Met op dit moment van schrijven nog ruim één dag te gaan vóór de jaarwisseling, wordt het tijd om de balans op te maken. Zakelijk en ook in ons persoonlijk leven zijn we dat gewoon te doen en ook op de GoedBericht-website, houd ik dat gebruik in ere.

Wie door de website bladert en beziet wat er in het afgelopen jaar weer aan toegevoegd is, kan vaststellen dat er weer veel werk aan de winkel was. Godzijdank krijg ik daar de gezondheid, kracht en inspiratie voor. In de praktijk steek ik in alles wat het werk omvat, heel wat meer uren dan een dubbele full-time baan. Maar denk niet dat dat een last is of een klacht zou zijn. Integendeel, het is mijn lust en mijn leven om me te verdiepen in de Schrift en de ontdekkingen die ik daarin doe, te delen met anderen. Dat kost mij geen energie maar het geeft mij energie. Met de hand op mijn hart kan ik zeggen: ik zou mijn tijd niet anders willen besteden. Ik zie daarin persoonlijk bevestigd wat Paulus in Filippi 2:13 schrijft: GOD werkt niet alleen het werken in ons uit, maar ook het willen.

Zo werden er dagelijks (jazeker, 365 keer) bijdragen toegevoegd aan de rubriek ‘dagboek‘. En wekelijks, vrijwel elke zondag, mocht ik lezingen verzorgen die ook allemaal op de website zijn na te beluisteren en te bekijken.

Standaard, twee keer per maand zijn daarbij gereserveerd voor Zoetermeer. Inmiddels al een traditie van dertien jaar. Ik beleef deze bijeenkomsten als een thuis-wedstrijd. Het is geen ‘kerk’ of ‘gemeente’ in de traditionele zin van het woord; je kunt er geen lid van worden. En zo moet dat vooral ook blijven. Het is geen ‘kooi’ maar meer een ‘duiventil’: er wordt ‘voeding geserveerd’ en wie wil, die kan komen. Het is een plaats van ontmoeting rondom het Woord in alle vrijheid. Die vrijheid beschouw ik als een groot goed. Als prediker ben ik vrij om te melden wat ik te melden heb. Ik maak geen deel uit van een kerkverband en hoef aan geen mens (kerkenraad of synode) verantwoording af te leggen over wat ik spreek. Maar ook elke bezoeker in de samenkomst is volstrekt vrij met wat hij of zij van de inhoud vindt. Of wat hij of zij daarmee doet. Daar ga ik totaal niet over. Het is met recht ‘een vrije kring’ en ik kan u verzekeren dat deze benadering mij (maar ook anderen) heel veel ‘gedoe’ bespaart…

De eerste zondag van de maand spreek ik vast ‘op Urk‘ (in een bedrijfskantine) en de overige zondagen verzorg ik lezingen in Rotterdam (‘Eben-Haëzer’), Den Haag (‘de Heere zal voorzien’) en twee keer per jaar ook in Nieuw Buinen en Zeewolde. Bij voorkeur spreek ik van ‘lezingen’ en vermijd ik het woord ‘preken’. In mijn toespraken gaat het puur om te lezen wat “er staat geschreven”. Dáár wil ik op wijzen omdat ik geloof dat de woorden van de Schrift “levend en krachtig” zijn. Het Wóórd doet altijd zijn werk in de harten en levens van een ieder die daar oren voor heeft. Ik hoef geen moeite te doen (en doe dat ook niet) om mensen ’te raken’. De waarheid aan het licht brengen en aantonen wat zwart-op-wit geschreven staat, dát is het doel. En de uitwerking daarvan is niet aan mensen. Gelukkig maar!

Wat eveneens een wekelijkse gang van zaken is (de vakantie-periodes uitgezonderd) zijn de bijbelavonden. In een cyclus van drie weken. De ene donderdag in Bodegraven (over het Johannes-evangelie), de andere donderdag in Katwijk (over het Lucas-evangelie) en de daaropvolgende donderdag in Rotterdam (over het boek ‘de Openbaring’). Vaak dezelfde avond nog zet ik de studies nog online. Ik realiseer me goed dat ik door de studies direct online te plaatsen, een ‘concurrent’ word van mijn eigen avonden. Want ja, er is geen noodzaak om aanwezig te zijn om toch de studies te kunnen volgen. Ook al blijft fysieke aanwezigheid altijd een grote meerwaarde houden vanwege “contacten en banden“, zoals ik onlangs uiteen heb gezet.

Sinds het seizoen 2019/2020 heb ik wat meer structuur in de bijbelavonden gebracht. Tot voor kort plande ik nooit tot waartoe ik zou komen in de bespreking. Dat heb ik veranderd en nu staat van te voren vast welke passage ik bespreek. Dat vereist wat meer discipline voor mij als spreker maar het brengt wat meer tempo in de studies. Nog steeds bespreek ik zinsdeel voor zinsdeel, maar er zit meer vaart in. Er zijn nog zoveel Bijbelboeken die besproken moeten worden…!

Behalve de wekelijkse lezingen en studie-series was er ook weer het jaarlijkse GoedBericht-weekend in Maarn. Daar is veel belangstelling voor en het wordt telkens weer als een happening ervaren. Ook in 2020 staat zo’n weekend weer in de planning (rond 21 juni). Twee keer dit jaar (zoals inmiddels gebruikelijk) hebben we ook de GoedBericht-conferentie in Garderen georganiseerd en dat voorziet eveneens duidelijk in een behoefte. Ook daar gaan we dus het komende jaar (DV) mee door. Zet zaterdag 21 maart alvast maar in uw agenda.

Voor velen misschien niet zo opvallend, maar vanuit technisch oogpunt vond vanaf de maand september een flinke wijziging plaats. Sinds die tijd namelijk worden de mp3’s aangeboden via podcast. Dat betekent dat (vrijwel) al het audiomateriaal ook te beluisteren is via kanalen als Spotify, Google en Apple. Het grootste voordeel daarvan is dat via die kanalen wordt onthouden waar je bent gebleven bij het luisteren. Velen beluisteren bijvoorbeeld in hun auto studies en kunnen na een onderbreking automatisch weer de draad oppakken. Dat is een groot gemak en velen zijn blij met deze nieuwe optie. Het is een enorme klus geweest om dat te realiseren, maar gelukkig heeft iemand die het werk van GB een warm hart toedraagt, dat helemaal voor mij geregeld. Geweldig!

Over medewerkers gesproken: ik denk ook aan degenen die voor GB video’s opnemen en beschikbaar stellen. Wat ik ook helemaal top vind, is dat alle (!) blogs en dagboekstukjes worden vertaald naar het Engels. Namen vermeld ik niet, omdat deze medewerkers op de achtergrond willen blijven en dit werk ook volstrekt pro-Deo doen. Ik denk ook aan de broeders die de muziek en de audio regelen in Zoetermeer maar ook aan de medewerkers aan de conferenties in Garderen en het GB-weekend. Denk dus vooral niet dat het werk van GB alleen door ondergetekende gedaan zou worden. Bij uitzondering wil ik één naam wel noemen, en dat is die van mijn vrouw Petra die vier dagen per week op een accountants-kantoor werkt en heel het huishouden voor haar rekening neemt. Zonder haar inzet en toewijding zou ik het werk van GoedBericht onmogelijk zó kunnen doen. Zij is een Godsgeschenk!

Er zijn ook dingen die direct verband houden met GB maar op de site niet zijn terug te vinden. Ik denk aan correspondentie via de website, de wekelijkse bezoeken aan ouderen en zieken maar ook diverse uitvaart-samenkomsten. Ik denk ook aan ‘particuliere’ bijeenkomsten die ik vanwege het (min of meer) besloten karakter ervan, niet op de site vermeld. Zo mocht ik dit jaar o.a. maandelijkse ‘studies’ verzorgen voor (‘oudere’) jongeren en daar blijkt veel belangstelling voor te zijn!

Er is meer te vertellen over wat er plaatsvindt rond GoedBericht maar dit zijn denk ik wel de belangrijkste ‘krenten in de pap’. Ik ben enorm dankbaar voor het onovertroffen Goede Bericht dat ook dit jaar weer mocht worden doorgegeven, in woord en geschrift. Het is een unieke boodschap waar we voor mogen staan en uitkomen. Zeker, in de beleving van velen is de boodschap ‘ketters’ en omdat het buiten-kerkelijk is, wordt het ook genegeerd in de christelijke media. Het zij zo. Maar toch, buiten de officiële kaders en organisaties om, bereikt GB maandelijks vele duizenden mensen! De statistieken van Google Analytics liegen er niet om. En met grote regelmaat ontvang ik berichten van dankbare mensen voor wie het Goede Bericht soms zelfs hun leven heeft gered! De website heet niet alleen Goed Bericht, het is ook een Goed Bericht! Vast, solide en hoopvol voor ieder mensenkind!

We zijn enorm dankbaar dat dit werk volkomen gratis en pro-Deo gedaan kan worden. Nooit (!) vraagt GoedBericht geld. Dat is een principiële keuze. En zonder nog bijbaantjes te hoeven aannemen kan ik me nu 100% toeleggen op GoedBericht. Petra en ik hebben vaak verbaasd gestaan van de enorme ondersteuning die we via de Stichting ontvingen. En dat ongevraagd en vrijwillig! Dat we daarvoor geen mensen bedanken is puur omdat we onze GOD danken die ons medestanders geeft om dit werk te kunnen doen en voortzetten. Als GOD het geeft gaan we daar in 2020 dapper en voortvarend mee door!

Mede namens medewerkers, Petra en onze kinderen, wens ik alle bezoekers van de GoedBericht-website een goede jaarwisseling, in het vertrouwen dat GOD alles in zijn hand heeft en tot een onvoorstelbaar goed einde gaat brengen!

Delen: