GoedBericht.nl logo
English Blog

kerken luiden noodklok klimaat

30-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Onderstaand nieuwsbericht las ik vandaag (30-11-2018) in de krant:

Ruim tweehonderdvijftig kerken luiden zaterdag de ‘noodklok’ voor het klimaat. ‘Er dreigt een ramp op ons af te komen. Dan is het logisch dat de klokken worden geluid.’

In Greenpeace-groen hangen ze aan de gevels van tientallen kerken: spandoeken met de tekst ‘wij luiden de noodklok voor het klimaat’. Zaterdag om even voor twaalf uur ‘s middags zijn, als het aan de milieuorganisatie ligt, overal in Nederland kerkklokken te horen om – zoals Greenpeace het noemt – ‘een sterk signaal af te geven aan de politici die naar Polen gaan’. Daar vindt vanaf komende maandag de COP24 plaats, de belangrijkste internationale klimaattop sinds de conferentie van 2015 in Parijs.

De grote vraag is of het daar tot een akkoord tussen deelnemende landen komt om de opwarming van de aarde beneden de anderhalve graad te houden.

Greenpeace heeft een minutieuze handleiding klaarliggen voor kerken die meedoen. Het doel: ‘zoveel mogelijk impact creëren’. Ruim 250 lokale kerken hebben inmiddels laten weten dat ze de klok zullen luiden. (…)

Bijna veertig beiaardiers bespelen zaterdagmiddag vlak voor twaalf uur de jarentachtighit ‘The Final Countdown’.

De actie krijgt steun van Groene Kerken, het Klimaatverbond en de christelijke hulporganisatie Tear Nederland.

Dat de kerken in het algemeen zwaar afgedwaald zijn van de boodschap die ze geacht wordt te prediken, dat was me bekend. Maar ik blijf me verbazen. Rond 2030 AD, over zo’n twaalf jaar dus, zijn er precies tweeduizend jaren verstreken sinds Jezus Christus opstond uit de doden en vanaf de Olijfberg ten hemel voer. Een markante mijlpaal, want voor de Heer zijn er dan “twee dagen” voorbij (2Petr.3:8). Zou Hij volgens het profetisch woord immers niet “na twee dagen… op de derde dag” terugkeren om zijn Koninkrijk te vestigen (Hosea 6:1-3)? En oké, laat dat een afgerond getal zijn, dan nóg is het veelzeggend. Het betekent in elk geval dat het scenario zoals we dat beschreven vinden in het laatste bijbelboek ‘de Openbaring’, aanstaande is.

U weet wel ‘de Openbaring’, dat is het boek waarin beschreven wordt, hoe door Goddelijk ingrijpen een derde van al het land en de vegetatie op aarde verbrand (8:7). En hoe een derde van al het leven in en op zee zal omkomen (8:8). Vervolgens hoe een derde deel van de bronnen en rivieren door een vallende ster dodelijk zullen worden verontreinigd (8:10,11). In hoofdstuk 16 van hetzelfde boek worden deze zelfde dingen vanuit een ander perspectief herhaald. Maar wat doen de kerken vandaag de dag? Zetten ze deze boodschap hoog op de agenda? Nee, ze huilen liever mee met Green Peace en beijveren zich om de opwarming van de aarde toch maar onder de anderhalve graad te houden. Is het geen gotspe?

Reken maar dat er een Final Countdown is – een Goddelijk aftellen. Voorzegd door de profeten. GOD zelf gaat namelijk de aarde opwarmen… en heel wat méér dan anderhalve graad. Dat is de boodschap die van Godswege in de Schrift klinkt. En wie de Schrift serieus neemt, zou daarvan getuigen. Niet als als een hopeloos lot waarvoor de wereld behoed dient te worden, integendeel. Deze gerichten moeten plaatsvinden ten einde GODS Koninkrijk te vestigen in en vanuit “Jeruzalem, de stad van de grote Koning”. Want GODS oordelen zijn uiteindelijk altijd positief – gericht op het heil van al zijn schepselen. Maar ach, de kerken hebben het druk met de boodschap van Green Peace en verwachten heil van menselijke inspanning.
Ze zullen van een koude kermis thuiskomen…

Delen: