GoedBericht.nl logo
English Blog

wie is de beloofde ‘parakleet’?

12-06-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag j.l. hield ik een toespraak over de belofte van de Parakleet. Meer bekend als de ‘Trooster’ wiens komst Jezus aankondigde, in de nacht vlak voordat hij zou worden overgeleverd. Johannes beschrijft dit in de hoofdstukken 14 t/m 16 van zijn evangelie. De term ‘Trooster’ is een weergave die niet echt recht doet aan het Griekse woord ‘parakletos’. ‘Pleitbezorger’ is veel beter maar de meest letterlijke weergave is ‘Erbij-geroepene’.

de geest van de waarheid

Na Jezus heengaan naar de Vader zou de ‘Erbij-geroepene’ de discipelen ondersteunen. Hij zou hen onderwijzen, de weg wijzen tot de volle waarheid en de komende dingen verkondigen. Tot drie maal toe noemt Jezus deze ‘Erbij-geroepene’ “de geest van de waarheid” (14:17; 15:26 en 16:13). De wereld zou deze geest niet ontvangen maar ze zou er wel door worden ontmaskerd (16:8). Tijdens de genoemde samenkomst kwam vooral de perfecte vervulling van de belofte naar voren in de dagen van de apostelen. Want hen is daadwerkelijk de weg tot de volle waarheid gewezen en zij zijn bekwaam gemaakt om daarvan (unaniem!) te getuigen. Zij hebben ook volle waarheid opgetekend en ons een complete Bijbel achtergelaten. Een levend en geïnspireerd Woord! Vol van geest!

wie is die geest?

Eén kwestie kwam tijdens de toespraak niet goed uit de verf en dat wil ik graag in deze blog aanvullen. Het betreft de identiteit van de ‘Erbij-geroepene’. Wie is hij? Laten we de Bijbelse gegevens eens op een rijtje zetten. Hij zou worden gezonden door en van bij de Vader (14:26; 15:25). In Jezus’ naam (14:26; 15:26; 16:7), dus op gezag en verzoek van Jezus zelf. Hij wordt genoemd (zoals reeds gezegd) “de geest van de waarheid” maar ook “de heilige geest” (14:26). Met name deze laatste aanduiding is veelzeggend: “de heilige geest”. Deze heilige geest is “de kracht van de Allerhoogste” (Luc.1:35); niet slechts een invloed of kracht maar ook persoonlijk, de kracht van de Allerhoogste. Beperken we ons tot de beschrijving van de ‘Erbij-geroepene’ dan stellen we vast dat hij hoort en spreekt (16:13), verkondigt (16:14), onderwijst, in herinnering brengt (14:26), getuigt (15:26) en ontmaskert (16:8). Maar wat we nergens lezen is dat deze geest een andere ‘persoon’ zou zijn dan God zelf. Ook de geest van de mens is persoonlijk (heeft weet van dingen; 1Kor.2:11) maar daarmee is uiteraard niet gezegd dat deze geest ook een andere persoon zou zijn dan de mens zelf. De heilige geest is Gods geest en daarom draagt het ook zijn persoonlijke eigenschappen.

Jezus identiek aan de geest?

Er is één gegeven dat ik tot dusver niet genoemd heb maar afgelopen zondag wel even ter sprake kwam en vraagtekens opriep. Hier het citaat uit Johannes 14:

16 En ik zal de Vader vragen en Hij zal jullie een andere Erbij-geroepene geven, om tot in de aeon met jullie te zijn (…) 18 Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom naar jullie toe.

De woorden “ik kom naar jullie toe” verwijzen onmiskenbaar naar de komst van de ‘Erbij-geroepene’ en Jezus identificeert zich met hem. M.a.w. in de ‘Erbij-geroepene’ komt Jezus Christus zelf terug tot zijn discipelen. Maar hoe moeten we dat verstaan? Gods geest is toch niet dezelfde persoon als Jezus Christus? God verwekte Jezus bij Maria door zijn heilige geest (Luc.1:35) en Hij heeft hem later ook door deze geest opgewekt uit de doden (Rom.8:11). Maar hoe kan die geest dan dezelfde persoon zijn als Jezus Christus? Heeft Jezus Christus soms zichzelf verwekt en opgewekt? Dat is bizar. Trouwens, Jezus spreekt ook zelf van “een andere Erbij-geroepene”. Hij is het dus kennelijk niet letterlijk zelf.

de geest kwam in Jezus Christus’ naam

Het “ik kom naar jullie toe” leren we verstaan wanneer we letten op wat de functie en het doel is van de beloofde “geest van de waarheid”. In Johannes 16 zegt Jezus het volgende:

13 Maar wanneer Hij komt, de geest van de waarheid, zal Hij jullie de weg wijzen in alle waarheid want Hij zal niet spreken vanaf zichzelf maar zoveel Hij hoort zal Hij spreken en de komende dingen zal Hij jullie verkondigen. 14 Hij zal mij verheerlijken omdat Hij vanuit het mijne zal nemen en aan jullie zal verkondigen.

Wat “de geest van de waarheid” zou doen is alles wat de verheerlijkte Heer te melden heeft, aan hen verkondigen. Jezus Christus zou zelf weliswaar in de hemel zijn maar geestelijk zou hij bij zijn discipelen zijn. Via Gods heilige geest zou hijzelf hen van alles wat zij nodig hadden, voorzien. Jezus had ook gezegd (14:26):

Maar de Erbij-geroepene, de heilige geest die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal jullie alles onderwijzen…

De Erbij-geroepene vervult zijn dienst “in mijn naam” d.w.z. in de naam van Jezus Christus. En daarom kon Jezus met reden zeggen: “ik kom naar jullie toe”. Want “de geest van de waarheid” brengt Jezus Christus en zijn woord!

Delen: