GoedBericht.nl logo
English Blog

Gideon (2) – verworpen in vaders huis

29-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 29 juli 2018 te Zoetermeer

Gideon is geroepen om Israël te verlossen van zijn vijanden. Maar voordat het zover is moet Gideon eerst iets anders doen. Hij zou het altaar van zijn vaders huis omverhalen en de dienst aan Baäl en de Ashera beëindigen. Deze actie is een zinnebeeld van de tegenwoordige tijd. De ware Gideon, Israëls Messias heeft “het oude verbond”, de godsdienst der vaderen, het Judaïsme beëindigd. Tevens zou Gideon in de plaats daarvan, een nieuw altaar bouwen en een stier (de tweede!) daarop offeren. Dit verwijst naar het nieuwe verbond, waarin het oude verbond is vervuld. Gideon offerde, in strijd met de regels van het oude verbond, maar niettemin op Gods aanwijzing. Dit spreekt van een nieuw priesterschap! Samen met tien man vervangt hij ’s nachts stiekem het oude altaar door het nieuwe. Deze intermezzo in Gideons geschiedenis spreekt van de huidige Joodse afwijzing van haar Messias én van de tijd waarin de ware Gideon in het verborgene opereert – samen met de tien man, een type van de gelovigen uit de natiën.

Powered by RedCircle

Delen: