GoedBericht.nl logo
English Blog

Gideon (5): ramshorens, kruiken & fakkels

09-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 9 september 2018 in Zoetermeer

De driehonderd man die met Gideon strijden worden gerekend “als één man”. Het is een type van de ekklesia (“één lichaam”) die vandaag verzameld wordt vanuit de natiën (>honden) om straks met Christus in heerlijkheid en lichtglans te verschijnen. Midden in de nacht, als het donker is in de wereld, zullen de ‘bazuinen’ klinken. Niet door kracht of geweld, maar door GODS geest zal de overwinning worden behaald. Israëls vijanden o.l.v. twee ‘beesten’ (Oreb en Zeëb) zullen voorgoed worden overwonnen. De veldslag in de vlakte van Jizreeël staat profetisch voor de nog veel grotere strijd in de nabije toekomst van Harmageddon. Opnieuw op die locatie…

Powered by RedCircle

Delen: