GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 139 (1)

22-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 22 juli 2018 in Den Haag

Psalm 139 behoort tot de allerbekendste psalmen. Vooral beroemd om de dichterlijke beschrijving van het wonder dat plaatsvindt in de moederschoot. Deze psalm bezing GOD in zijn alwetendheid, alomtegenwoordigheid en almacht. Maar wist u dat deze psalm ook in hoge mate profetisch van inhoud is en vooruitwijst naar de Zoon van David?

Powered by RedCircle

Delen: