GoedBericht.nl logo
English Blog

Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht (5)

15-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 15 april 2018 te Zoetermeer

De zeventig jaar dat Jeruzalem verwoest lag, was een vergoeding van sabbatsjaren over een termijn van vijfhonderd jaar. Precies aan het einde van die periode werd het nieuwe Perzische wereldrijk o.l.v. koning Kores gevestigd. In zijn eerste jaar vaardigt Kores het decreet uit om de tempel en Jeruzalem te doen herbouwen. De God van Israël had hem, naar eigen zeggen, daartoe de opdracht gegeven. Reeds twee eeuwen eerder had God hem bij zijn naam geroepen om dit te doen. In het boek Jesaja stond het opgetekend. En in het boek van de profeet Jeremia stond geschreven wanneer dit gedaan zou worden. In Kores directe omgeving was een man die hem hiervan op de hoogte had gesteld…

Powered by RedCircle

Delen: