GoedBericht.nl logo
English Blog

Pinksteren & de eerstelingen (3)

02-06-2019 - Geplaatst door Andre Piet
toespraak gehouden op zondag 2 juni 2019 te Urk

Het Pinkster- of Wekenfeest ligt tussen twee groepen van hoogtijden. De eerste groep hoogtijden rond Pesach zijn allen in de eerste maand. Deze groep hoogtijden vond haar vervulling in de eerste komst van Christus. De tweede groep hoogtijden is in de zevende maand met daarin de dag van de bazuin, jom kipoer en loofhuttenfeest. Deze tweede groep van hoogtijden zal worden vervuld in Christus’ tweede komst. Het Pinksterfeest in de derde maand ligt daartussen. De eerstelingen van de tarweoogst worden dan geofferd aan God. Het spreekt van Gods werk tussen Christus’ eerste en tweede komst…

Powered by RedCircle

Delen: